ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Πρεμιέρα στις 4 Δεκέμβρη του Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης»

Θα έχουν περιθώριο 9 μηνών οι δανειολήπτες για να αιτηθούν και να συμμετάσχουν στο νέο Πρόγραμμα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Στις 4 Δεκέμβρη ανοίγει η εξέταση των αιτήσεων για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» από την Κυβέρνηση και την ΚΕΔΙΠΕΣ, του οποίου στόχος είναι η προστασία της κύριας κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών με πλήρη διακανονισμό του δανείου τους το οποίο εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία τους.

Το Σχέδιο θα είναι ανοιχτό για 9 μήνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν την αίτησή τους και να συμμετάσχουν όσοι αδυνατούν πρακτικά να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Σημειώνεται πως, το κόστος του Σχεδίου για τα επόμενα 2 χρόνια στο κράτος θα είναι περί τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι ο φορέας υλοποίησης του Σχεδίου και αφορά περίπου 2.500 νοικοκυριά. Στόχος είναι να συμμετάσχουν όλοι όσοι είναι δυνητικά επιλέξιμοι, ωστόσο βάσει εμπειρίας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΚΕΔΙΠΕΣ από παρόμοια Σχέδια, ο ρεαλιστικός στόχος είναι να ενταχθεί 1 στους 3. Το Σχέδιο έχει την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως έχει σχεδιαστεί, θα επιτρέπεται η αγορά και διαχείριση των κύριων κατοικιών εκτός του χαρτοφυλακίου της ΚΕΔΙΠΕΣ, ενώ επίσης θα επιτρέπεται η καθυστέρηση της πληρωμής κρατικής βοήθειας ώστε να εξοφληθούν οι κύριες κατοικίες και οι δαπάνες του Σχεδίου.

Για να μπει ένας δανειολήπτης στο Σχέδιο Ενοικίου Έναντι Δόσης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες πτυχές:

1. Το Σχέδιο αφορά Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις με εξασφάλιση Κύρια Κατοικία με Αγοραία Αξία μέχρι €250χιλ.

2. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα λήπτες συγκεκριμένων επιδομάτων. Επίσης δικαιούχοι είναι οι επιλέξιμοι αλλά μη βιώσιμοι δανειολήπτες για ένταξη στο Σχέδιο Εστία και στο Σχέδιο Οικία που αφορά Κύριες Κατοικίες με αγοραία αξία μέχρι €350χιλ καθώς επίσης και πρόσωπα των οποίων η συμμετοχή στο Σχέδιο Εστία και στο Σχέδιο Οικία έχει τερματιστεί.

3. Διενεργείται τεχνικός έλεγχος καταλληλότητας και εκτίμηση της αξίας του ακινήτου.

4. Η ΚΕΔΙΠΕΣ αποκτά την κύρια κατοικία και καταβάλλει προς τη Συμμετέχουσα (Τράπεζα ή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων) περί το 65% της αγοραίας αξίας.

5. Η Συμμετέχουσα διαγράφει την πιστωτική διευκόλυνση που παραμένει μετά την αφαίρεση της τιμής απόκτησης του ακινήτου, στον βαθμό που δεν καλύπτεται από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις.

6. Προηγείται η εξάλειψη επιβαρύνσεων επί της Κύριας Κατοικίας εντός προκαθορισμένων ποσοστών.

7. Η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει ενοίκιο στην ΚΕΔΙΠΕΣ ύψους 65% του αγοραίου ενοίκου.

8. Ο ιδιοκτήτης γίνεται ενοικιαστής και η διάρκεια ενοικίασης είναι ίση με 14 έτη ή εφ’ όρου ζωής όπου ο ενοικιαστής είναι άνω των 65 ετών.

9. Ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα επαναγοράς της κατοικίας μετά την πάροδο 5 ετών και πριν την λήξη 14 ετών σε προκαθορισμένη τιμή η οποία αναγράφεται στη σύμβαση ενοικίασης. Η τιμή επαναγοράς λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους (περιλαμβανομένων μεταβολών στις τιμές ακινήτων, εξόδων και πληρωμών ενοικίων) και παραμένει ελκυστική.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση