ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Προχωρούν σε update του νόμου για οικονομικές απάτες

Τιτλοφορείται ο νόμος «ο περί του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Θέσπιση νομοθεσίας υπό μορφή «αναβάθμισης» για θεσμοθέτηση του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθμίσεις για τη συνεργασία αυτού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), μπαίνει στο τραπέζι.

Το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «ο περί του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2024» συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών, με σκοπό όπως είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου να το προχωρήσει η Επιτροπή γοργά, ακόμα και με έκτακτες συνεδρίες.

Τον Ιούνιο του 2020 με σκοπό την εναρμόνιση της Κύπρου με τις διατάξεις της Ευρώπης του Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ο αντίστοιχος νόμος του 2020.

Πρακτικά, προβλέπει ποινικές κυρώσεις τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα, με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμησή τους, νοουμένου ότι τα αδικήματα αυτά τελούνται εκ προθέσεως. Ο καθορισμός των ποινικών αδικημάτων καλύπτει επίσης την ενεργητική και την παθητική δωροδοκία, καθώς και την υποκίνηση, υποβοήθηση, συνέργεια και απόπειρα στα αδικήματα.

Ακόμα, εισάγεται ορισμός των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ο οποίος καλύπτει και παραβιάσεις των κοινών συστημάτων ΦΠΑ, όταν συνδέονται με την επικράτεια δύο ή περισσοτέρων μελών και αφορούν ζημία συνολικού ύψους τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ. Ακόμα και διάπραξη ποινικού αδικήματος στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης λαμβάνεται υπόψη ως επιβαρυντική περίσταση κατά την επιμέτρηση και επιβολή της ποινής.

Σημειώνεται πως, η Ευρωπαική Επιτροπή με προειδοποιητική της επιστολή πληροφόρησε ότι η Κύπρος δεν έχει μεταφέρει ορθά την νομοθεσία, άρα και προχωρά στις άνωθεν αλλαγές.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση