ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Στα 95,3 εκατ. οι εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ για το 2ο τρίμηνο 2021

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές μέχρι σήμερα έχουν ανέλθει σε €1,1δις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Οι ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ για το Β΄ Τρίμηνο 2021 οι οποίες ανήλθαν στα €95,3 εκ. παρά τη μικρή μείωση 6,8% που σημείωσαν έναντι του Α΄ τριμήνου. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της ΚΕΔΙΠΕΣ για το δεύτερο τρίμηνο του 2021, έγινε υπενθύμιση πως οι ταμειακές ροές ανήλθαν στα €102,2εκ. για το Α’ τρίμηνο του 2021, αλλά συγκρίνοντας τις εισροές του β' τριμήνου του 2021 υπάρχει σημαντική αύξηση 79,8% έναντι €53,0εκ του Β’ Τριμήνου του 2020 όπου η επίδραση της πανδημίας ήταν ιδιαίτερα έντονη. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €94,3εκ. ή 1,3% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.253εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2021.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 30/6/2021 ανήλθαν σε €1.018εκ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €974,5εκ. ή 12,1% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Β’ Τριμήνου 2021 ανήλθαν στα €28,0εκ., αυξημένες κατά 7,69% από τα €26,0εκ. για το Α’ τρίμηνο του 2021. Η αύξηση αφορά τις δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και προκύπτει κυρίως από τις αυξημένες λύσεις αναδιάρθρωσης.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.581εκ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2021 από €6.634εκ. για το Α’ τρίμηνο του 2021. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Β’ τρίμηνο 2021 ανήλθε στο 10,7%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται στο 25,4%.

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira διαμορφώθηκαν σε €172εκ. για το Β’ τρίμηνο 2021 έναντι €161εκ. για το Α’ τρίμηνο 2021 και €96εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Β’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα €2.427εκ. ή 32.9% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε €7.411εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €167εκ. ακίνητη περιουσία €619εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €607εκ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Β’ τρίμηνο 2021 ανήλθε στο 10,2%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται στο 23,3%.

Πώληση δανείων

Οι επενδυτές που έχουν ενδιαφερθεί για τα δάνεια της ΚΕΔΙΠΕΣ που βρίσκονται στην πώληση του πρότζεκτ Λήδρα είναι έξι (6). Η δεύτερη φάση του έργου Λήδρα για την πώληση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ύψους €465εκ. (μη συμπεριλαμβανομένου €104εκ. χορηγήσεων παρκαρισμένων για διαγραφή) είναι σε εξέλιξη και εντός πλάνου υλοποίησης. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης αναμένεται, εντός του Δ’ Τριμήνου 2021 η υποβολή δεσμευτικών προσφορών με στόχο, εφόσον υπάρξει επιτυχής κατάληξη, την υπογραφή συμφωνίας περί το τέλος αυτού του έτους.

Σχετικά με τη Συμφωνία Διαχείρισης της Αltamira Αsset Μanagement και μετά την πρόσφατη υπογραφή των Head Terms για τους βασικούς οικονομικούς όρους, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τα εναπομείναντα βασικά θέματα (Βασικοί Δείκτες Απόδοσης, Πλαίσιο Παρακολούθησης, Πλαίσιο Αναφορών και άλλους όρους της Συμφωνίας Διαχείρισης) είναι σε τελικό στάδιο.

Στα πλαίσια του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, μέχρι την 31η Αυγούστου 2021 οι αιτήσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν αφού πληρούν τα κριτήρια, αντιστοιχούν σε 448 λογαριασμούς με συμβατικό υπόλοιπο €93εκ., εκ των οποίων 443 λογαριασμοί με συμβατικό υπόλοιπο €92,5εκ. έχουν λάβει τελική έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των εφέσεων από το Υπουργείο Εργασίας.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές μέχρι σήμερα έχουν ανέλθει σε €1,1δις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ. Παρά τη βελτίωση του ευρύτερου οικονομικού κλίματος, συνεχίζεται ο κίνδυνος από την πανδημία του κορωνοϊού σε σχέση με την αβεβαιότητα για τις μελλοντικές ταμειακές εισροές, τη συμπεριφορά των δανειοληπτών μετά και τη λήξη των σχεδίων αναστολής δόσεων και οικονομικής στήριξης, αλλά και τις Απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων.

Κρατική βοήθεια

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ έγινε καταβολή ποσού ύψους €50εκ. έναντι της κρατικής βοήθειας τον Σεπτέμβριο 2021, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά στα €190εκ. το 2021 και στα €510εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018. Εκκρεμεί η μεταφορά ακίνητης περιουσίας προς το κράτος ύψους €140εκ. περίπου που θα αυξήσει τη συνολική αποπληρωμή σε €650εκ. Η περαιτέρω αποπληρωμή κρατικής βοήθειας για το 2021 είναι άμεσα συνυφασμένη με την ενδεχόμενη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι έτοιμη να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και μέχρι τη λήψη σχετικών αποφάσεων και εγκρίσεων, παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας με βάση τις Δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση