ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Χαμηλή η απόδοση της APS στην Ελληνική

Μείωσε κατά 280 εκατ. τα ΜΕΔ της από το 2017 -Ικανοποιημένη δηλώνει η τράπεζα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Χαμηλή χαρακτηρίζεται η απόδοση της APS σε σχέση με την εξυπηρέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ελληνικής Τράπεζας. Τα προβληματικά δάνεια της Ελληνικής Τράπεζας πλέον έχουν πέσει στο 26,5%, έναντι του υψηλού 53,3% στα τέλη Δεκεμβρίου 2017, δηλαδή της χρονιάς πριν από την απορρόφηση των υγιών στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στην ορθότητα των χειρισμών των Τσέχων της APS.

Οφείλεται εν πολλοίς στην αλλαγή των μεγεθών των «καλών» στοιχείων που έλαβε η Ελληνική από το Συνεργατισμό σε σχέση με τα «προβληματικά» του στοιχεία. Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός πιέζει για εξάλειψη των ΜΕΔ των τραπεζών, ή έστω αισθητής μείωσής τους σε μονοψήφια ποσοστά, γι΄ αυτό άλλωστε και η Ελληνική προχώρησε τον Ιανουάριο του 2017 σε συμφωνία με την ειδική εταιρεία εξυπηρέτησης δανείων, την APS.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα, φαίνεται ότι δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια που είχε η Ελληνική Τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2017 ανέρχονταν σε 2,16 δισ. ευρώ. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018 κατάφερε να τα μειώσει μόλις κατά 80 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι και το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου τα μείωσε ακόμα 60 εκατ. ευρώ. Υπογραμμίζεται δε, πως τον Ιούλιο του 2017 πέρασαν στην Ελληνική για διαχείριση 2,3 δισ. ευρώ δανείων. Άρα, από τον Ιούλιο του 2017 που έχει «πιάσει δουλειά» η APS, κατάφερε να μειώσει τα ΜΕΔ της Ελληνικής κατά 280 εκατομμύρια ευρώ.

Εαν προστεθεί και το γεγονός πως η Ελληνική Τράπεζα πώλησε τον Ιανουάριο του 2018 πακέτο ΜΕΔ ονομαστικής αξίας 144 εκατομμυρίων ευρώ στην επενδυτική εταιρεία Β2Kapital Cyprus, η οποία είναι θυγατρική της νορβηγικής B2HoldingASA, η απόδοση της APS παρουσιάζεται ακόμα πιο πενιχρή.

«Και είναι άξιον απορίας η χαμηλή απόδοση της APS», όπως αναφέρουν στην «Κ» ειδικοί του κλάδου, καθώς όπως επισημαίνει και η ίδια η Ελληνική στα αποτελέσματά της, η αμοιβή διαχείρισης προς την APSCyprus αποτελείται από συνδυασμό ενός σταθερού και ενός μεταβλητού στοιχείου, ενώ το ύψος της αμοιβής προς την APSCyprus εξαρτάται από την πρόοδο ανάκτησης των χρεών με την πλειοψηφία των αμοιβών να βασίζεται στην αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθώς και υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται.

Φουντώνουν φήμες

Εξαιτίας των όσων έχουν αναφερθεί, ενισχύεται η φημολογία που θέλει να αναζητούνται καινούργιοι τρόποι βελτίωσης της εταιρείας που θα εξυπηρετεί τα δάνεια της Ελληνικής Τράπεζας με βέλτιστο τρόπο. Πόσω μάλλον, όταν ο ανταγωνισμός στους «servicers» προβληματικών δανείων έχει ενταθεί πάρα πολύ στην Κύπρο και μπορεί να υπάρξει άμεση σύγκριση. Υπενθυμίζεται πως η Ελληνική ήταν πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα και τον Ιανουάριο του 2017 όταν ανακοίνωσε τη συνεργασία της με ειδικό εξυπηρετητή προβληματικών δανείων.

Εντούτοις, τα ποσοστά που παρουσιάζει η τράπεζα, δεν μπορούν να ωραιοποιήσουν την εικόνα μιας εταιρείας που έχει να παρουσιάσει μεγάλο έργο. Αντιθέτως, η Ελληνική από πλευράς της και μέσω από τα πλέον επίσημα χείλη του CEO της, Ιωάννη Μάτση, είναι ευχαριστημένη από την εν λόγω συνεργασία, θέση που υποστηρίζει κάθε φορά που ανακοινώνονται οικονομικά αποτελέσματα.

Πολλές οι εναλλακτικές

Μπορεί η απόδοση της APS να είναι περιορισμένη, εντούτοις η ειδική εταιρεία μόνο τα εξυπηρετεί και δεν έχει την ιδιοκτησία τους. Η Ελληνική έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, γι΄ αυτό εξάλλου και δηλώνει στα αποτελέσματα του 2018 πως στο πρώτο εξάμηνο του 2019, η Τράπεζα έχει ξεκινήσει ένα στάδιο προετοιμασίας για να εξετάσει τη βιωσιμότητα διαφόρων μεθόδων μείωσης ΜΕΔ με στόχο τον εντοπισμό της επιλογής που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στρατηγικούς στόχους της Ελληνικής.

Το στάδιο προετοιμασίας περιλαμβάνει τον ορισμό του χαρτοφυλακίου ΜΕΔ, την αξιολόγηση των εξασφαλίσεων με ακίνητα, την αποκατάσταση των δεδομένων και την ενίσχυση των δεδομένων (datatapes), τις μερίδες πληροφοριών των δανειοληπτών, τη νομική δέουσα επιμέλεια και τις επιλογές διαμόρφωσης συναλλαγών. Σύμφωνα με την Ελληνική, για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω και προκειμένου να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή δομή, η Τράπεζα θα διορίσει διεθνείς συμβούλους ώστε να προχωρήσει σε υψηλού επιπέδου συζητήσεις μετά από υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας με διάφορα τρίτα πρόσωπα που ενδέχεται να ενδιαφέρονται για πιθανή συνεργασία με την Τράπεζα. «Τέτοια τρίτα μέρη συμπεριλαμβάνουν επενδυτικές τράπεζες και χρηματοοικονομικούς επενδυτές», καταλήγει.

Η συνεργασία

Μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ελληνικής και των ενεργειών για αντιμετώπισή της η Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία με την APS Holding a.s. τον Ιανουάριο του 2017 για τη διαχείριση των ακινήτων και του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενών της. Η συμφωνία προνοούσε την πώληση των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Ελληνικής στη APS Debt Servicing Cyprus Ltd, ενώ η ιδιοκτησία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων και των δανείων θα παρέμενε στην Ελληνική. Η APSHolding κατέχει το 51% στην εταιρεία, ενώ η Ελληνική το 49%.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας έγινε τέλος Ιουνίου 2017, ενώ ξεκίνησε τον Ιούλιο 2017. Η APSCyprus απέκτησε τις εργασίες της Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Ελληνικής, περιλαμβανομένων των αναγκαίων πόρων για την ανεξάρτητη διαχείριση των ΜΕΔ και των ακινήτων που κατέχονται, ονόματι «REO portfolio».

Έχει συναφθεί δεκαετής συμφωνία με τηνAPSCyprus για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ και ακινήτων της Ελληνικής, καθώς επίσης, σύμφωνα με την Ελληνική, η APSCyprus έχει αναλάβει όλα τα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου συμπεριλαμβανομένων του κόστους μισθοδοσίας, αδειών, τεχνολογίας πληροφοριών, διαδικασιών, προϊόντων, υπηρεσιών και άλλων σχετικών λειτουργικών εξόδων. Από την Ελληνική μεταφέρθηκαν 129 υπάλληλοι στην συγκεκριμένη εταιρεία.

Ο Συνεργατισμός «έριξε» τα ΜΕΔ της Ελληνικής

Η αξία του δανειακού χαρτοφυλακίου που απορροφήθηκε από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ήταν 4,04 δισ. ευρώ και αποτελείτο από 3,6 δισ. εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και 433 εκατ. ΜΕΔ. Έτσι, τα ΜΕΔ της Ελληνικής αυξήθηκαν από την πώληση κατά τι, και για την ακρίβεια κατά 14% και έφτασαν τα 2,47 δισ. ευρώ. Οι τερματισμένοι λογαριασμοί ανέρχονται σε 1,52 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης των MEΔ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων έφτασε στα τέλη του 2018 στο 32,4%. Βγάζοντας εκτός τα ΜΕΔ που ανέλαβε από τη Συνεργατική, ο δείκτης φτάνει το 26,5%.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση