ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Υψηλή απορρόφηση κονδυλίων ΕΕ από Κύπρο

Τι αναφέρει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΚΥΠΕ

Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκεται η απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων εκ μέρους της Κύπρου, ενώ για τα έτη 2018 και 2019 η χώρα έλαβε περισσότερα απ’ όσα συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Αυτό αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2019 που παρουσιάστηκε την Δευτέρα ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών, Εξωτερικών και Ελέγχου από το μέλος του Λάζαρο Λαζάρου.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Γ.Δ. Προϋπολογισμού για το έτος 2019, η Κύπρος είχε συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ 209,3 εκ. ευρώ και έλαβε 266,4 εκ. ευρώ. Για το 2018 η Κύπρος είχε συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ 203.4 εκ. ευρώ και έλαβε 263,9 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Επιτροπής, για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα κατανεμηθούν κονδύλια ύψους 1,8 τρις. ευρώ. Η Κύπρος λαμβάνει 2,704 δισ. ευρώ. και συγκεκριμένα για τα Ταμεία Συνοχής 959 εκ. ευρώ, το Ταμείο Γεωργικών Εγγυήσεων 333 εκ. ευρώ, το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 172 εκ. ευρώ και το NextGeneration EU 1 240 εκ. ευρώ.

Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 είναι στο 27% στο τέλος του 2018, 40% στο τέλος του 2019 και 55% στο τέλος του 2020. Η Κύπρος έχει απορροφήσει, σύμφωνα με τις πληρωμές που έχουν γίνει, το 35% των διαθέσιμων κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μέχρι το τέλος του 2018, 48% μέχρι το τέλος του 2019 και 57% μέχρι το τέλος του 2020. Συγκριτικά με άλλες χώρες η Κύπρος βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο.

Στις πληρωμές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξής, που είναι και το μεγαλύτερο, η Κύπρος, στο τέλος του 2020 βρίσκεται στις πρώτες θέσεις με 59% ενάντια 50% του μέσου όρου.

Ο κ. Λαζάρου ανέφερε ότι ενόψει του νέου δημοσιονομικού πλαισίου για την επόμενη επταετία και του ταμείου ανάκαμψης, τα κράτη μέλη επωμίζονται τεράστια ευθύνη για τη χρηστή και βιώσιμη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ προς όφελος των συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ.

«Η φετινή έκθεση, αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω προσπαθειών, από όλους τους εμπλεκόμενους, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών οικονομικών πόρων που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ΕΕ», ανέφερε.

Έλεγχοι στην Κύπρο για την ετοιμασία ειδικών εκθέσεων

Σύμφωνα με την Έκθεση, τον Φεβρουάριο του 2020 επισκέφθηκε την Κύπρο ομάδα ελεγκτών του ΕΕΣ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ειδικής έκθεσης «Ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών». Η έκθεση αναμένεται να δημοσιευτεί εντός Φεβρουαρίου 2021.

Στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου πράξεων στην Κύπρο για τον έλεγχο συμμόρφωσης για το 2019, ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά εννέα πράξεις.

Επτά πράξεις από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και αειφόρος ανάπτυξη». Αυτές αφορούσαν το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου - Κάθετος Δρόμος - Φάση ΙΙ, με δικαιούχο το Τμήμα Δημοσίων Έργων, την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου - Φάση Β με δικαιούχο τον Δήμο Λευκωσίας, την κατασκευή 5 παράλληλων κυματοθραυστών αρ. 26α, 27, 28, 29 και 30 στην Γερμασόγεια με δικαιούχο το Τμήμα Δημοσίων Έργων, επενδύσεις σε μηχανήματα, εξοπλισμό, κτήρια, κ.α. με δικαιούχο ιδιωτική εταιρία, την ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σημείων (Green Points) στην επαρχία Λεμεσού και στην Κοινότητα Αλάμπρας με δικαιούχο το Υπουργείο Εσωτερικών, και Επενδύσεις σε Μηχανήματα, Εξοπλισμό, Κτήρια, κ.α. με δικαιούχο ιδιωτική εταιρία.

Από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ‘Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και κοινωνική Συνοχή, ελέγχθηκε η πράξη ‘Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο’, με δικαιούχο το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) η πράξη ‘Κέντρο πληροφόρησης και στήριξης εθελούσιων επιστροφών’ με δικαιούχο το γραφείο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Κύπρο.

Από τους ελέγχους προέκυψαν ευρήματα σε δυο πράξεις. Για το έργο ‘Κέντρο πληροφόρησης και στήριξης εθελούσιων επιστροφών’ με δικαιούχο το γραφείο του ΔΟΜ στην Κύπρο, σφάλμα 2,83% στο ποσό που ελέγχθηκε. Το σφάλμα αφορά προβλέψεις για μελλοντικές αποζημιώσεις υπαλλήλων που δεν πληρώθηκαν. Ο δικαιούχος υιοθετεί πλήρως το σφάλμα και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή παρομοίου σφάλματος στο μέλλον.

Για το έργο Κέντρο πληροφόρησης – βιβλιοθήκη ‘Στέλιος Ιωάννου’ με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σφάλμα 6,44% στο ποσό που ελέγχθηκε. Το σφάλμα αφορά απουσία απαραιτήτων δικαιολογητικών για μέρος του ποσού που δηλώθηκε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλά σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ετήσια έκθεση της Κύπρου, που διαπιστώνει, όπως είπε, ορθή και νομότυπη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Είπε επίσης ότι η Κύπρος βρίσκεται ψηλά στην κατάταξη στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ότι από την ένταξή της στην ΕΕ μέχρι σήμερα η Κύπρος είχε απορρόφηση 100%.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ίδιο πρέπει να γίνει και με την νέα προγραμματική περίοδο 2021-27 όπου μαζί Ταμεία Συνοχής και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δημιουργούν την προοπτική για μόχλευση επενδύσεων πέραν των 3 δις. ευρώ που μπορούν να αναμορφώσουν την Κύπρο, σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο ψηφιακό μετασχηματισμό, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η έρευνα και καινοτομία και πολλά άλλα.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης, ανέφερε ότι η Κύπρος τα τελευταία χρόνια κατάφερε να απορροφήσει περισσότερα χρήματα από αυτά που έχει εισφέρει. Επίσης, ανέφερε ότι το ποσοστό απορροφητικότητας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι ψηλότερα για την Κύπρο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής

Εξάλλου νωρίτερα σήμερα, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αδάμος Αδάμου δέχθηκε τον κ. Λαζάρου, ο οποίος του επέδωσε την Ετήσια Έκθεση του Συνεδρίου για το 2019.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση