ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αγορά Υπηρεσιών Καλλιτεχνικού Διευθυντή για τα ΚΥΠΡΙΑ 2022

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πολιτιστικές Υπηρεσίες διενεργεί το διαγωνισμό

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, υπενθυμίζει ότι διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών Καλλιτεχνικού Διευθυντή για το Διεθνές Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ 2022.

Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://www.eprocurement.gov.cy/epps/home.do και μόνο μέσω αυτής μπορούν να υποβληθούν προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στην εν λόγω ιστοσελίδα για να αποκτήσουν πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού. Αναλυτικός Οδηγός για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά διατίθεται στην Ενότητα «Βοήθεια» στο Σύστημα. Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22605050.

Πολιτισμός: Τελευταία Ενημέρωση