ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ανοικτή Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για το Nicosia Pop Up Festival 2020

Από τον Δήμο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, NiMAC

Newsroom K

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Nicosia Pop Up Festival 2020, ο Δήµος Λευκωσίας σε συνεργασία µε το Δηµοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυµα Πιερίδη [NiMAC] απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την παραχώρηση κενών εµπορικών χώρων στο εµπορικό City Plaza, επί της Λεωφόρου Μακαρίου στο κέντρο της Λευκωσίας και τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο Θέατρο Πόλης – ΟΠΑΠ, κατά την περίοδο 7–31 Δεκεµβρίου 2020.

Κύριος στόχος του φεστιβάλ, το οποίο έχει διακριθεί ως µια από τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, είναι να συγκεντρώσει στο εµπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ό,τι πιο καινοτόµο, εφευρετικό και δηµιουργικό στον τοµέα της νεανικής επιχειρηµατικότητας, της ψυχαγωγίας, του πολιτισµού και της εκπαίδευσης. Μέσα από τη διοργάνωση του φεστιβάλ, επιδιώκεται η τόνωση και η αναζωογόνηση της πρωτεύουσας ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα, είτε µέσω της εµπορικής δραστηριότητας, είτε µέσω της καινοτομίας, αλλά και η ανάδειξη νέων ταλέντων µέσω της δηµιουργίας.

Το εγχείρηµα θα πλαισιώνουν παράλληλες δραστηριότητες –εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές– εστιάζοντας στην ενεργό συµµετοχή του κοινού, τηρώντας τα σχετικά πρωτόκολλα υγείας για τον περιορισµό της διασποράς του Covid-19.

Οι προτάσεις θα αφορούν στους εξής άξονες:

Α. Καινοτοµία
Προτάσεις που αφορούν καινοτόµες ιδέες από νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups).

Β. Εµπόριο
Προτάσεις από επαγγελµατίες ή νέους επιχειρηµατίες και δηµιουργούς σε σχέση µε το λιανικό εµπόριο.

Γ. Τέχνη
Προτάσεις που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισµό (π.χ. εικαστικές εκθέσεις, εγκαταστάσεις, θέατρο, µουσική, performances, χορός).

Δ. Εκπαίδευση
Προτάσεις που θα έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα (π.χ. εργαστήρια, µαθήµατα, διαλέξεις και άλλες δραστηριότητες) που θα γίνονται σε προκαθορισµένο ειδικό χώρο.

Χώρος και χρόνος διεξαγωγής του φεστιβάλ
Ο χώρος διεξαγωγής του Nicosia Pop Up Festival 2020 θα είναι το City Plaza και το Θέατρο Πόλης – ΟΠΑΠ στη Λευκωσία.

Διάρκεια φεστιβάλ: 7–31 Δεκεµβρίου 2020

Μέρες και ώρες λειτουργίας των εµπορικών χώρων:
Τρίτη µε Παρασκευή: 15:00–20:00
Σάββατο και Κυριακή: 11:00–20:00
Δευτέρα: Κλειστά (Κατά την περίοδο αιχµής λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων οι εµπορικοί χώροι θα παραµένουν ανοικτοί)
Σημείωση: Οι ώρες λειτουργίας των εµπορικών χώρων θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Παρέχεται όµως η δυνατότητα σε όσους συµµετέχοντες επιθυµούν να λειτουργούν ή να έχουν προγραµµατισµένες δράσεις και πριν την έναρξη του ωραρίου.

Η πραγµατοποίηση του Φεστιβάλ θα εξαρτηθεί από τις επιδηµιολογικές συνθήκες που θα επικρατούν στην Κύπρο την περίοδο εκείνη.

Δικαίωµα συµµετοχής (αφορά όσους επιλεγούν)

Α. Για παραχώρηση εµπορικού χώρου το εφάπαξ δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται στα €200.

Β. Για πραγµατοποίηση εκδηλώσεων/δράσεων, οι οποίες θα αποφέρουν έσοδα στον χρήστη από τη διεξαγωγή τους (δεν αφορά εµπορικούς χώρους), το εφάπαξ δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται στα €50.

Γ. Για πραγµατοποίηση εκδηλώσεων/δράσεων, οι οποίες δεν θα αποφέρουν έσοδα στον χρήστη από τη διεξαγωγή τους (δεν αφορά εµπορικούς χώρους), η συµµετοχή θα είναι δωρεάν.

Προθεσµία υποβολής προτάσεων

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν:

Α. Προσωπικά, στα γραφεία µας, που βρίσκονται στη γωνία Τεµπών και Πενταδακτύλου στην Παλιά Λευκωσία, Δευτέρα µέχρι Παρασκευή, 08:30–14:30. Τελευταία προθεσµία υποβολής: Παρασκευή, 13 Νοεµβρίου 2020 και ώρα 14:30.

Β. Ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας την πρόταση στο info@nimac.org.cy µε θέµα POP UP FESTIVAL 2020 Δήλωση Ενδιαφέροντος (παρακαλείσθε όπως µην υπερβαίνει τα 7MB) µέχρι την Κυριακή, 15 Νοεµβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις: Τηλ. 22797400, Δευτέρα–Παρασκευή, 08:30–14:30.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει µε κριτήριο την πρωτοτυπία, την ποιότητα και το κατά πόσο η πρόταση είναι υλοποιήσιµη και εφαρµόσιµη.

Διαδικασία επιλογής

1.Ο τελικός αριθµός των ενδιαφεροµένων που θα επιλεγούν θα εξαρτηθεί τόσο από τον τελικό αριθµό των διαθέσιµων εµπορικών χώρων όσο και από τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.

2. Η επιλογή θα γίνει σε δύο φάσεις: την προεπιλογή και την τελική επιλογή. Οι αιτούντες των προτάσεων που θα επιλεγούν θα κληθούν σε συνέντευξη για περαιτέρω συζήτηση και ανάλυση της πρότασής τους αν χρειαστεί.

3. Ο Δήµος και το Δηµοτικό Κέντρο Τεχνών δεν υποχρεούνται να αιτιολογήσουν σε οποιονδήποτε αιτούντα την οποιαδήποτε απόφασή τους σχετικά µε τη συµµετοχή του ή µη στο φεστιβάλ.

4. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή η οποία θα συσταθεί για τον συγκεκριµένο σκοπό.

Οικονοµική στήριξη
Κατηγορία Α΄
(αφορά προτάσεις οι οποίες θα έχουν έσοδα από το φεστιβάλ)

Ο Δήµος θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των εµπορικών χώρων όπως ηλεκτρικό ρεύµα και νερό (όπου υπάρχει παροχή υδροδότησης).

Κατηγορία Β΄
(αφορά προτάσεις οι οποίες δεν θα έχουν έσοδα από το φεστιβάλ)

1.Ο Δήµος θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των εµπορικών χώρων, όπως ηλεκτρικό ρεύµα και νερό (όπου υπάρχει παροχή υδροδότησης).

2. Επιπρόσθετα, ο Δήµος θα καλύψει µέρος του ποσού που απαιτείται για την υλοποίηση εκδηλώσεων/δράσεων κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, που δε θα υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισµού τους. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης δεν θα ξεπερνά τα €400.
Σηµειώνεται ότι κατά τη φάση της τελικής επιλογής θα ζητηθεί αναλυτική κατάσταση εξόδων και για τις δύο κατηγορίες. Η προσκόµιση των νόµιµων αποδείξεων για τα έξοδα είναι απαραίτητη.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Πολιτισμός: Τελευταία Ενημέρωση

SOTHEBY’S - Μια τοπιογραφία του Γάλλου νεοκλασικού ζωγράφου Κλοντ-Ζοζέφ Βερνέ (1714-1789)

Ματιές στον κόσμο

Το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης είναι ανοικτό και υποδέχεται το κοινό σύμφωνα με τους νέους κανόνες
Newsroom Κ, Αθήνα
 |  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ