ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αγορά Έργων Τέχνης για τον Εμπλουτισμό της Κρατικής Συλλογής Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης

Προτάσεις για μελέτη αγοράς έργων από Κύπριους καλλιτέχνες ή καλλιτέχνες μόνιμους κατοίκους Κύπρου

Newsroom K

Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης προς τον Πολιτισμό που εξήγγειλε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες ανακοινώνουν ότι η Επιτροπή Αγοράς Έργων Τέχνης υπεύθυνη για τον Εμπλουτισμό της Κρατικής Συλλογής Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης, δέχεται προτάσεις για μελέτη αγοράς έργων από Κύπριους καλλιτέχνες ή καλλιτέχνες μόνιμους κατοίκους Κύπρου, οι οποίοι είχαν την πρόθεση να καλέσουν την Επιτροπή στο εργαστήριό τους ή/και να προτείνουν έργα για αγορά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει α) επιστολή με τα στοιχεία επικοινωνίας και σκεπτικό της πρότασης, β) βιογραφικό σημείωμα και γ) μέχρι δέκα υψηλής ευκρίνειας φωτογραφίες έργων ή ψηφιακά αρχεία σε περιπτώσεις βίντεο ή ήχου, που να παρουσιάζουν τις προτάσεις που υποβάλλονται συνοδευόμενες από τα ακόλουθα στοιχεία: τίτλος, έτος, διαστάσεις, υλικά, τιμή.

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες ανακοινώνουν επίσης ότι, η Επιτροπή δέχεται προτάσεις από γκαλερί για τις εκθέσεις οι οποίες αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού που εξαγγέλθηκαν.

Σημειώνεται ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να γνωρίζουν και να αποδεχτούν τον κανονισμό που διέπει τις αγορές έργων τέχνης, ο οποίος ακολουθεί.

Κανονισμός Αγοράς Έργων Τέχνης για τον Εμπλουτισμό της Κρατικής Συλλογής Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης

Γενικοί Όροι: Οι αγορές έργων τέχνης από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου γίνονται με σκοπό τη δημιουργία μιας Κρατικής Συλλογής Έργων Τέχνης μέσα από την οποία να τεκμηριώνεται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η πορεία της νεότερης και σύγχρονης κυπριακής τέχνης από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα.

Η επιλογή των έργων της κρατικής συλλογής γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εικονογραφούνται μέσα από τα καλύτερα ποιοτικά δείγματα, οι τάσεις, οι τεχνοτροπίες, οι υφολογίες και τα ρεύματα που ακολούθησε στην πορεία της ή ακολουθεί η σύγχρονη κυπριακή τέχνη. Όσον αφορά στους σημαντικότερους καλλιτέχνες γίνεται προσπάθεια να αντιπροσωπεύονται όλες οι περίοδοι της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας.

Επειδή η Κρατική Πινακοθήκη είναι ιστορική, δίνεται σημασία στη συμπλήρωση κενών στην τεκμηρίωση της ιστορικής πορείας της τέχνης στον τόπο μας.

Τα έργα αγοράζονται από τις ατομικές εκθέσεις των καλλιτεχνών και από τα εργαστήριά τους. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν αγορές και από ιδιωτικές συλλογές, νοουμένου ότι αυτές αφορούν σε έργα σημαντικά για την Κρατική Συλλογή.

Κριτήρια: Με βάση τους πιο πάνω σκοπούς, έχουν διαμορφωθεί και εφαρμόζονται τα πιο κάτω κριτήρια στην επιλογή των έργων που αγοράζονται:

 1. Καλλιτεχνική ποιότητα του έργου.
 2. Σημασία του έργου στην πορεία της σύγχρονης κυπριακής τέχνης.
 3. Ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών στην τεκμηρίωση τάσεων, τεχνοτροπιών, υφολογιών ή ρευμάτων που ακολούθησε ή ακολουθεί η σύγχρονη κυπριακή τέχνη.
 4. Ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών στην τεκμηρίωση της καλλιτεχνικής πορείας συγκεκριμένου σημαντικού καλλιτέχνη.
 5. Πρωτοτυπία εικαστικής έκφρασης.
 6. Πνεύμα έρευνας.
 7. Αριθμός έργων του ίδιου καλλιτέχνη στη Συλλογή. Το έργο που θα αγοράζεται θα πρέπει να είναι ενδεικτικό της εξέλιξης του καλλιτέχνη (άλλος κύκλος δουλειάς).
 8. Χρήση νέων, μη συμβατικών μέσων έκφρασης.
 9. Η έντονη προσωπική "σφραγίδα" του καλλιτέχνη στο έργο.
 10. Η προσιτότητα της τιμής του έργου θα είναι καθοριστική για την αγορά.
 11. Αγορά έργου από τον ίδιο καλλιτέχνη γίνεται αφού παρέλθουν δύο χρόνια από την προηγούμενη αγορά και νοουμένου ότι το έργο πληροί όλα τα κριτήρια που προνοούν οι κανονισμοί. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των ιστορικώνΚυπρίων καλλιτεχνών, οι οποίοι αποτελούν αποδεδειγμένα σταθμό στην εικαστική Ιστορία της Κύπρου.
 12. Το βιογραφικό του καλλιτέχνη (συμμετοχή σε σημαντικές εκθέσεις στο εξωτερικό, εκπροσώπηση της Κύπρου στο εξωτερικό κ.ά.).

Νέοι πρωτοεμφανιζόμενοι καλλιτέχνες: Η Επιτροπή δικαιούται να αγοράσει έργο από την πρώτη ατομική έκθεση κάποιου καλλιτέχνη εάν το έργο πληροί τα πιο κάτω κριτήρια:

 1. Καλλιτεχνική ποιότητα.
 2. Πρωτοτυπία.
 3. Πνεύμα έρευνας (φόρμας, υλικού και μέσου έκφρασης).

Ναΐφ καλλιτέχνες: Στην περίπτωση των ναΐφ καλλιτεχνών, η Επιτροπή αγοράζει έργα με κριτήριο την πηγαιότητα, αυθεντικότητα και γνησιότητα της έκφρασης.

Ερασιτέχνες καλλιτέχνες: Η Επιτροπή δεν αγοράζει έργα ερασιτεχνών καλλιτεχνών, εκτός και αν κρίνει ότι πρόκειται για έργο εξαιρετικής καλλιτεχνικής αξίας.

Εφήμερα έργα και περφόρμανς: Στο πλαίσιο των όρων εντολής της η Επιτροπή εξετάζει και περιπτώσεις αγοράς ντοκουμέντων (βίντεο, βιβλία κ.ο.κ.) τα οποία καταγράφουν και στοιχειοθετούν την επιτέλεση/εκτέλεση δρωμένων και περφόρμανς. Προς υποβοήθηση της διαδικασίας αυτής, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες θα συλλέγουν και θα διαβιβάζουν στο Αρχείο της Κρατικής Πινακοθήκης τα στοιχεία που κατά καιρούς κατατίθενται από δικαιούχους επιχορηγήσεων και τα οποία αφορούν σε τεκμηρίωση περφόρμανς (οπτικογραφημένο υλικό κ.τ.λ.).

Διαδικασία και Μέθοδος Επιλογής:

 1. Η Επιτροπή (ή κλιμάκιο της - τουλάχιστον τρία άτομα στη Λευκωσία), επισκέπτεται εκθέσεις σε γκαλερί και άλλους εκθεσιακούς χώρους, έπειτα από πρόσκληση του καλλιτέχνη ή της γκαλερί.
 2. Προϋπόθεση για να επισκεφθεί η Επιτροπή μια έκθεση είναι η αποστολή από την γκαλερί ή τον καλλιτέχνη προς τα μέλη τουλάχιστον δύο φωτογραφιών έργων του καλλιτέχνη και Βιογραφικού Σημειώματος.
 3. Η Επιτροπή επισκέπτεται εργαστήρια καλλιτεχνών και ιδιωτικές συλλογές έπειτα από πρόσκληση των ενδιαφερομένων.
 4. Η Επιτροπή επισκέπτεται εργαστήρια και ιδιωτικές συλλογές παλαιότερων Κυπρίων καλλιτεχνών, όταν κρίνει ότι η Κρατική Συλλογή πρέπει να εμπλουτιστεί με έργα τους ή με έργα μιας συγκεκριμένης περιόδου της δουλειάς τους.
 5. Τις επισκέψεις στους εκθεσιακούς χώρους και εργαστήρια συντονίζει ο εκπρόσωπος των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ στην Επιτροπή.
 6. Η επιλογή γίνεται με ψηφοφορία. Ενδεχόμενη αρνητική άποψη μελών για κάποιες αγορές καταγράφεται στα πρακτικά που υποβάλλονται προς τον Γενικό Διευθυντή.
 7. Την ευθύνη για τη διαπραγμάτευση της τιμής αγοράς των έργων από το ΥΠΠΑΝ έχουν όλα ή τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής.
 8. Η Επιτροπή συσκέπτεται σε συνεδρία τρεις φορές το χρόνο ή αν το ζητήσει ένα μέλος της.
 9. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής και των εισηγήσεων για αγορά συντάσσει ο εκπρόσωπος των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ στην Επιτροπή.

 

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : yioannou@culture.moec.gov.cy, ή στα τηλέφωνα 22809850, 22809846.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Εικαστικά: Τελευταία Ενημέρωση

Το έργο του καλλιτέχνη Γιώργου Γαβριήλ απο τη σειρά «Αντικατοπτρισμοί»

«Nous ne sommes pas Charlie»

Ο Καραβάτζιο εξανθρωπίζει την πίστη. Εξανθρωπίζει την εικόνα του Ιησού και του δίνει όμορφη σε όψη μορφή, σάρκα και σώμα
 |  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
X