ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Δεν κατέστη δυνατή η επιλογή πρότασης για την Μπιενάλε Βενετίας αναφέρει το ΥΠΠΑΝ

Εξαιτίας περιορισμών που ίσχυσαν και δυσχερειών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και ελλιπών χειρισμών που έγιναν

ΚΥΠΕ

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε ότι εξαιτίας περιορισμών που ίσχυσαν και δυσχερειών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και ελλιπών χειρισμών που έγιναν, δεν θα είναι φέτος δυνατό να γίνουν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες και η σχετική προετοιμασία με τον επιθυμητό και κατάλληλα οργανωμένο τρόπο, για την επιλογή πρότασης για συμμετοχή στην Μπιενάλε Βενετίας 2022.

Ανακοινώνει επίσης την διεξαγωγή εσωτερικής διοικητικής έρευνας «προκειμένου να διαπιστωθούν προβλήματα στην όλη διαδικασία συμμετοχής και να διορθωθούν».

Το Υπουργείο Πολιτισμού διευκρινίζει ότι η ειδική συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής που έχει ορισθεί, διαπίστωσε ότι με τους χειρισμούς που είχαν γίνει προηγουμένως, προτού η ίδια συγκληθεί, δεν ήταν δυνατό να εξασφαλισθεί η επιθυμητή συμμετοχή και ως εκ τούτου χωρίς οποιαδήποτε δική της ευθύνη, η Επιτροπή δεν είναι δυνατό να ολοκληρώσει τώρα το έργο της για την επικείμενη Έκθεση.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, προστίθεται ότι με δεδομένη αυτή την εξέλιξη και αντί όποιων άλλων βεβιασμένων ενεργειών, η Επιτροπή θα αναλάβει τις προετοιμασίες που θα γίνουν με τον κατάλληλο τρόπο για την επόμενη συμμετοχή.

Αναφέρεται περαιτέρω ότι υιοθετούνται στο εξής διεργασίες προκειμένου να γίνεται η επιλογή και η προετοιμασία της κυπριακής συμμετοχής με πλήρη διαφάνεια και με τρόπο που θα αποκλείει διαδικασίες και πρακτικές που κατά το παρελθόν οδήγησαν και σε αποτελέσματα που μπορεί να ήταν διαφιλονικούμενα.

Συγκεκριμένα, συνεχίζει, υιοθετείται νέα διαδικασία, με την απαραίτητη διαφάνεια και στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, ως προς την επιλογή και τον καθορισμό των αρμοδίων επιτροπών επιλογής και την ανάθεση του έργου. Το Υπουργείο έχει ήδη καταρτίσει προκαταρκτικό διευρυμένο κατάλογο κατάλληλων προσώπων που δυνητικά θα μπορούν να μετέχουν σε επιτροπή επιλογής, στον οποίο μπορεί να προστεθούν και προτάσεις από οργανωμένους φορείς από τον χώρο των εικαστικών τεχνών, εφόσον υποβληθούν.

Το Υπουργείο προσθέτει ότι «στόχος είναι να υπάρχει σε μόνιμη βάση ένας ευρύτερος κατάλογος προσώπων που έχουν τις απαραίτητες ιδιότητες και προσόντα και μεταξύ αυτών θα επιλέγονται εκάστοτε τα τέσσερα μέλη που εντάσσονται στην πενταμελή Επιτροπή Επιλογής και με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγεται η μέχρι τώρα διαδικασία "ad hoc" επιλογής ή/και "διοικητικού ορισμού", χωρίς την απαραίτητη διαφάνεια, αλλά και χωρίς συνέχεια μεταξύ των επιτροπών και της πρακτικής που ακολουθείται».

Αναφέρει τέλος ότι θα διεξαχθεί εσωτερική διοικητική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν προβλήματα στην όλη διαδικασία συμμετοχής και να διορθωθούν.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Εικαστικά: Τελευταία Ενημέρωση