ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Πούλησε η Τρ.Κύπρου τη θυγατρική της στην Αγγλία

Το τίμημα πώλησης ύψους ανήλθε στα 117 εκατ. - Cynergy Bank η νέα της ονομασία

Newsroom K

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση της θυγατρικής της τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο και της θυγατρικής της Bank of Cyprus Financial Services Ltd στη Cynergy Capital Limited. Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2018 και υπόκειται σε έγκριση από τις εποπτικές αρχές του Συγκροτήματος και της BOC UK.

Το τίμημα πώλησης ύψους £103 εκατ. (περίπου €117 εκατ.) και υπόκειται σε συνήθεις αναπροσαρμογές με την ολοκλήρωση της πώλησης. Το τίμημα πώλησης είναι πληρωτέο σε μετρητά, με το μισό να είναι αναβαλλόμενο για περίοδο 24 μηνών από την ολοκλήρωση της πώλησης, χωρίς οποιουσδήποτε όρους που να αφορούν την επίδοση της BOC UK.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, κατά την ολοκλήρωση της πώλησης, η συνολική αξία αναμένεται να έχει θετική επίδραση περίπου 65 μ.β.2 στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) της Τρ.Κύπρου και περίπου 60 μ.β.2 στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας. Το λογιστικό κέρδος από την πώληση αναμένεται να ανέλθει σε περίπου €3 εκατ. ευρω. Το Συγκρότημα θα προβεί σε επικαιροποιημένη ενημέρωση για τη χρηματοοικονομική επίδραση της πώλησης κατά την ολοκλήρωσή της. Η συναλλαγή αναμένεται να μην έχει σημαντική επίδραση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος και η καθοδήγηση για βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους περίπου €0.40 για το έτος, με βάση την οργανική κερδοφορία, διατηρείται.

Η Τράπεζα συνεχίσει, με εξαίρεση τη μείωση του στόχου για το μέγεθος του ισολογισμού κατά περίπου €2 δις, οι στόχοι του Συγκροτήματος για το έτος και η μεσοπρόθεσμη καθοδήγηση διατηρούνται και εξακολουθούν να μην περιλαμβάνουν την επίδραση από οποιεσδήποτε συναλλαγές για επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό.

Η πώληση του Συγκροτήματος Η.Β. εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για δημιουργία αξίας για τους μετόχους και επικέντρωση κυρίως στη στήριξη της ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας, συμπληρώνει η Τράπεζα.

Στα πλαίσια αυτής της συναλλαγής, το Συγκρότημα και η BOC UK θα υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας, μέσω της οποίας οι δυο οργανισμοί θα συνεργάζονται σε διάφορους σημαντικούς τομείς στο μέλλον, περιλαμβανομένου και της συνέχισης της εξυπηρέτησης των υφιστάμενων πελατών.

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, η εμπορική επωνυμία της BOC UK αναμένεται να αλλάξει σε «Cynergy Bank», που αντικατοπτρίζει την Κυπριακή της κληρονομιά, ταυτόχρονα εστιάζοντας σε ένα μοντέρνο και ενεργητικό προφίλ.

Χούρικαν: Θετικό βήμα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, John Patrick Hourican, ανέφερε: «Η πώληση αυτή αποτελεί ακόμα ένα θετικό βήμα στην πορεία του Συγκροτήματος για ανάκτηση της ισχυρής του θέσης. Η συναλλαγή θα απλοποιήσει περαιτέρω το Συγκρότημα και θα δημιουργήσει θετική αξία στους μετόχους. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για τις κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος στην Κύπρο για τη συνεχή στήριξη της ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας.

Παρόλο που η BOC UK είναι μέρος του Συγκροτήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει γίνει ξεκάθαρο ότι οι εργασίες στο Η.Β. θα επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη κλίμακα εργασιών που δύναται να επιτευχθεί με τη στήριξη της Cynergy. Αναμένουμε ότι η αλλαγή στην ιδιοκτησία θα δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες, τους συναδέλφους και τους μέτοχους του Συγκροτήματος. Η συναλλαγή θα επιτρέψει στην τράπεζα στο Η.Β. να μεγαλώσει με ταχύτερο ρυθμό, επιτυγχάνοντας έτσι το όραμα για τις εργασίες της με νέους συνεταίρους. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη συμφωνία συνεργασίας μέσω της οποίας θα παρέχεται ένας ισχυρός σύνδεσμος μεταξύ των δυο οργανισμών μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μέλλον, και θα στηρίζει τις ανάγκες των πελατών του Συγκροτήματος για τραπεζικές εργασίες στο Η.Β., όπως επίσης θα αποφέρει οικονομικά οφέλη και για τους δυο οργανισμούς.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της BOC UK, Nick Fahy, ανέφερε: «Η συναλλαγή αποτελεί θετική εξέλιξη για την τράπεζα στο Η.Β. Η πώληση στη Cynergy θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στην αύξηση της αναγνωρισιμότητάς μας σε επιχειρηματίες και καταθέτες στο Η.Β., περιλαμβανομένου και του κλάδου ακινήτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε δουλέψει με πελάτες και επιχειρήσεις Κυπρίων στο Η.Β. για δεκαετίες και είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας – θα παραμείνουμε πιστοί σε αυτή την κληρονομιά. Προσδοκώ στη συνεργασία μας με τη Cynergy και στην περαιτέρω εξέλιξη της Cynergy Bank σε μιαν από τις ηγετικές εξειδικευμένες τράπεζες στο Η.Β.»

Ο κος. Bal Sohal, Διευθυντής της Cynergy πρόσθεσε: «Εδώ και καιρό μελετούμε ενεργά τις ευκαιρίες για επένδυση στον τραπεζικό τομέα στο Η.Β., όπου βλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών μικρών επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων και αυτών που ανήκουν στην Κυπριακή κοινότητα. Η Cynergy θα επικεντρωθεί στην επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης για την τράπεζα στο Η.Β. Έχουμε στόχο να στηρίξουμε την υφιστάμενη διεύθυνση της τράπεζας για την υλοποίηση των στόχων της και δεσμευόμαστε στην περαιτέρω επένδυση κεφαλαίων για ανάπτυξη των εργασιών της τα επόμενα χρόνια.»

Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm’s length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «καθορισμένου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 14(Ι)/1993 (ως έχει τροποποιηθεί).

Η HSBC έχει ενεργήσει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το δικηγορικό γραφείο Norton Rose Fulbright ως νομικός σύμβουλος του Συγκροτήματος, σε σχέση με τη συναλλαγή. Η PwC έχει ενεργήσει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το δικηγορικό γραφείο Eversheds Sutherland ως νομικός σύμβουλος της Cynergy.

Σημειώσεις

Η BOC UK λειτουργεί κυρίως με χρηματοδότηση από τη λιανική αγορά, μέσω επτά τοποθεσιών σε όλο το Η.Β., με ειδίκευση στη στήριξη επιχειρηματιών με ειδικά προϊόντα δανείων για ακίνητα και επιχειρήσεις. Προσφέρει επίσης στεγαστικά δάνεια, λογαριασμούς ταμιευτηρίων, τρεχούμενους λογαριασμούς και προϊόντα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Η BOC UK είναι εγκεκριμένη από την αρχή για την εποπτεία τραπεζών στο Η.Β. (Prudential Regulation Authority, PRA) και τελεί υπό την εποπτεία της εποπτικής αρχής κεφαλαιαγοράς του Η.Β. (Financial Conduct Authority) και του PRA.

Στις 31 Μαρτίου 2018, η BOC UK κατείχε σύνολο δανείων ύψους £1.52 δις (€1.73 δις1 ) αντιπροσωπεύοντας το 9% των δανείων του Συγκροτήματος, καταθέσεις ύψους £1.66 δις (€1.89 δις1 ) αντιπροσωπεύοντας το 11% των καταθέσεων του Συγκροτήματος και σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους £0.8 δις (€1.0 δις1 ). Η Cynergy ανήκει σε κοινοπραξία που αποτελείται από τον κο. Pradip Dhamecha (με τίτλο τιμής OBE), τον κο. Balbinder (Bal) Sohal, τον κο. John Coulter και την κα. Ann Jones. Οι επενδυτές στην κοινοπραξία είναι έμπειροι επιχειρηματίες στο Η.Β. και δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουν δουλέψει μαζί για αρκετά έτη και έχουν αριθμό επιτυχημένων επιχειρηματικών ενδιαφερόντων και επενδύσεων, σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα λιανικού και χονδρικού εμπορίου, ακινήτων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση