ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Βάζει ο Moody's σε επενδυτική βαθμίδα Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική

Τις αναβάθμισε - Ο κύριος μοχλός για την καλή αξιολόγηση είναι η συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Η Moody's Investors Service αναβάθμισε την Τρίτη 3 Οκτωβρίου τις αξιολογήσεις της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων καταθέσεων τους σε Baa3 από το Ba1 και τις Βασικές Πιστωτικές Αξιολογήσεις τους (BCA) και τα Προσαρμοσμένα BCA σε ba2 από το ba3. Σύμφωνα με τον Οίκο, οι προοπτικές για τις αξιολογήσεις για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις και τα ανώτερα μη εξασφαλισμένα χρέη των δύο τραπεζών είναι θετικές.

Σύμφωνα με τον Οίκο, ο κύριος μοχλός για τη σημερινή αναβάθμιση της αξιολόγησης είναι η συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και οι πιστωτικοί όροι, που οδηγούν σε υποστηρικτικές συνθήκες λειτουργίας για τις κυπριακές τράπεζες. Αυτό οδήγησε τον Moody's να ανεβάσει τη βαθμολογία του «Μακροπροφίλ» για την Κύπρο σε «Μέτρια», από «Μέτρια-«.

Η αξιολόγηση αποτυπώνει επίσης τις συνεχείς βελτιώσεις στα ατομικά προφίλ φερεγγυότητας των δύο κυπριακών τραπεζών, με περαιτέρω σταδιακές βελτιώσεις στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και στις μετρήσεις κεφαλαίου και σημαντική ενίσχυση της βασικής κερδοφορίας των τραπεζών.

Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν τις προσδοκίες της Moody's ότι οι δύο τράπεζες θα διατηρήσουν σταθερές μετρήσεις κερδοφορίας και κεφαλαίου και θα συνεχίσουν να μειώνουν τους κληροδοτημένους κινδύνους ποιότητας περιουσιακών στοιχείων, αντιμετωπίζοντας τυχόν νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL) που μπορεί να προκύψουν από το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων και τον υψηλό ακόμη πληθωρισμό.

Ο κύριος μοχλός αξιολόγησης για τις σημερινές αναβαθμίσεις είναι η ενισχυμένη ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και οι συνθήκες τραπεζικής πίστωσης που οδηγούν σε ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον λειτουργίας για τις τράπεζες της χώρας.

Η Κυπριακή οικονομία

Σύμφωνα με τον Οίκο, η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να είναι ανθεκτική παρά τα σημαντικά εξωτερικά σοκ, με το τελευταίο να είναι η στρατιωτική σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και οι σχετικές κυρώσεις, και η Moody's αναμένει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% το 2023 και 2,8% το 2024 για την Κύπρο. Η Moody's αναμένει επίσης σταθερή μεσοπρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 3,2% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2025-2027, υποστηριζόμενη από σημαντικά ξένα έργα άμεσων επενδύσεων και επενδύσεις, με επενδύσεις και ανάπτυξη να υποστηρίζονται περαιτέρω από σημαντικά κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις που αναφέρονται στην εθνική ανάκαμψη της Κύπρου και σχέδια ανθεκτικότητας.

Ταυτόχρονα, ενώ εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι υπολειπόμενων περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο των ακόμη υψηλών ΜΕΔ, του περιβάλλοντος υψηλότερων επιτοκίων και του ακόμη υψηλού πληθωρισμού, οι αρχικές ενδείξεις έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στο προφίλ ποιότητας του ενεργητικού των κυπριακών τραπεζών, καθώς οι τράπεζες συνεχίζουν να επιλύουν Τα παλαιού τύπου ζητήματα ποιότητας περιουσιακών στοιχείων που οδήγησαν σε περαιτέρω βελτιώσεις στις μετρήσεις ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων τα τελευταία τρίμηνα.

Κατά συνέπεια, η Moody's αύξησε τη βαθμολογία του μακροοικονομικού προφίλ της Κύπρου κατά μία βαθμίδα σε «Μέτρια», η οποία με τη σειρά της μεταφράζεται σε ανοδική πίεση στα αυτόνομα πιστωτικά προφίλ των αξιολογημένων τραπεζών.

Τα της Τράπεζας Κύπρου

Σύμφωνα με τον Οίκο, η αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων και αξιολογήσεων της Τράπεζας Κύπρου αντικατοπτρίζει το υψηλότερο μακροοικονομικό προφίλ της Κύπρου ως «Μέτρια», που υποστηρίζεται από την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και τις συνολικές πιστωτικές συνθήκες, που με τη σειρά του μειώνει τους κινδύνους για το πιστωτικό προφίλ της τράπεζας.

Οι υψηλότερες αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν επίσης τις συνεχείς σταδιακές βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού και τις μετρήσεις κεφαλαίου, καθώς και σημαντική ενίσχυση της βασικής κερδοφορίας της τράπεζας. Τα αναφερόμενα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν στο 3,6% των ακαθάριστων δανείων τον Ιούνιο του 2023, από 4,0% τον Δεκέμβριο του 2022, και η τράπεζα ενίσχυσε την κάλυψή της στο 78% των NPEs τον Ιούνιο του 2023. Η Τράπεζα Κύπρου ανέφερε ένα Common Equity Tier 1 (CET1) δείκτη κεφαλαίου 16,0% τον Ιούνιο του 2023 από 15,2% στο τέλος του έτους 2022, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Οι θετικές προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις και τις αξιολογήσεις μη εξασφαλισμένου χρέους αντικατοπτρίζουν την προσδοκία της Moody's ότι οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων θα συνεχίσουν να υποχωρούν καθώς η τράπεζα συνεχίζει να μειώνει το απόθεμά της σε κατασχεθέντα ακίνητα, καθώς η τράπεζα διατηρεί σταθερές μετρήσεις κερδοφορίας και κεφαλαίου, και καθώς οι μετρήσεις ποιότητας περιουσιακών στοιχείων παραμένουν ανθεκτικές στο περιβάλλον υψηλότερου πληθωρισμού και επιτοκίων.

Η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων Baa3 της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει να βρίσκεται δύο βαθμίδες πάνω από το ba2 BCA της, λόγω της τρέχουσας προστασίας που παρέχεται στους καταθέτες από τίτλους που απορρόφησαν περισσότερες ζημιές. Η θετική προοπτική για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων λαμβάνει επίσης υπόψη ότι οι πιθανές μελλοντικές εκδόσεις χρέους από την τράπεζα και η εξέλιξη του ισολογισμού της θα μπορούσαν να προσφέρουν υψηλότερο απόθεμα ασφαλείας για τους καταθέτες.

Τα της Ελληνικής

Η αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων και αξιολογήσεων της Ελληνικής Τράπεζας αντικατοπτρίζει το υψηλότερο μακροοικονομικό προφίλ της Κύπρου ως «Μέτρια», που υποστηρίζεται από την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και τις συνολικές πιστωτικές συνθήκες, που με τη σειρά του μειώνει τους κινδύνους για το πιστωτικό προφίλ της τράπεζας.

Οι υψηλότερες αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν επίσης τις συνεχείς σταδιακές βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού και τις μετρήσεις κεφαλαίου, καθώς και σημαντική ενίσχυση της βασικής κερδοφορίας της τράπεζας. Τα NPEs της Ελληνικής Τράπεζας μειώθηκαν στο 3,3% των ακαθάριστων δανείων από τον Ιούνιο του 2023, εξαιρουμένων των NPEs που είναι κατά 90% εγγυημένα από την κυβέρνηση, από 3,6% στο τέλος του 2022, προσαρμοσμένα για την τελευταία της πώληση NPE. Ο δείκτης CET1 της Ελληνικής Τράπεζας βρισκόταν στο υψηλό 20,8% τον Ιούνιο του 2023, από 19,1% στο τέλος του έτους 2022.

Η θετική προοπτική για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις και τις αξιολογήσεις μη εξασφαλισμένου χρέους αντανακλά την προσδοκία της Moody's ότι η τράπεζα θα διατηρήσει σταθερές μετρήσεις κερδοφορίας και κεφαλαίου, καθώς οι μετρήσεις ποιότητας του ενεργητικού παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές παρά το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων και τον ακόμη υψηλό πληθωρισμό που είναι βαρύνοντας την ικανότητα αποπληρωμής των δανείων των δανειοληπτών.

Οι αξιολογήσεις της Τράπεζας Κύπρου θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εάν η τράπεζα διατηρήσει σταθερές μετρήσεις κερδοφορίας και κεφαλαίου, μειώσει το απόθεμά της σε ακίνητα και μετριάσει τον αντίκτυπο οποιασδήποτε ασθενέστερης ικανότητας αποπληρωμής δανειοληπτών στις μετρήσεις της ποιότητας του ενεργητικού της. Οι αξιολογήσεις καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου θα μπορούσαν επίσης να ωφεληθούν από τις αυξημένες μελλοντικές εκδόσεις χρέους ή από τη συρρίκνωση του ισολογισμού της, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τα διαθέσιμα αποθέματα ασφαλείας για την απορρόφηση των ζημιών.

Απίθανο να υποβαθμιστούν

«Δεδομένων των θετικών προοπτικών, είναι απίθανο να υπάρξει υποβάθμιση της αξιολόγησης της Τράπεζας Κύπρου», αναφέρει ο Οίκος. Η θετική προοπτική για τις αξιολογήσεις της τράπεζας μπορεί να αλλάξει σε σταθερή εάν η Moody's αποφασίσει ότι οι πρόσφατες βελτιώσεις στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων θα αντιστραφούν, το τρέχον λειτουργικό περιβάλλον θα αποδυναμωθεί ή εάν ο οίκος αξιολόγησης καθορίσει ότι οι σταθερές μετρήσεις κερδοφορίας δεν είναι βιώσιμες.

Οι αξιολογήσεις της Ελληνικής Τράπεζας θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εάν η τράπεζα καταφέρει να διατηρήσει σταθερή κερδοφορία, ενισχύοντας περαιτέρω τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα, αυξάνοντας βιώσιμα τον δανεισμό της και αυξάνοντας άλλες πηγές εσόδων για να αντισταθμίσει την υψηλή εξάρτησή της από τα καθαρά έσοδα από τόκους. Η διατήρηση των πρόσφατων βελτιώσεων NPE, η βελτίωση του δείκτη κάλυψης NPE και η διατήρηση σταθερών επιπέδων κεφαλαίου είναι επίσης σημαντικά για μια αναβάθμιση.

Δεδομένης της πιθανής απόκτησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας από την ελληνική Eurobank S.A., οι αξιολογήσεις ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν από οποιαδήποτε αναβάθμιση στο BCA της Eurobank S.A. (ba2, αξιολόγηση καταθέσεων Baa3, με θετική προοπτική).

Δεδομένων των θετικών προοπτικών, είναι απίθανο να υπάρξει υποβάθμιση των αξιολογήσεων της Ελληνικής Τράπεζας. Η θετική προοπτική για τις αξιολογήσεις της τράπεζας μπορεί να αλλάξει σε σταθερή εάν η Moody's αναμένει ότι οι πρόσφατες βελτιώσεις στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων θα αντιστραφούν ή ότι το λειτουργικό περιβάλλον θα αποδυναμωθεί ή εάν ο οίκος αξιολόγησης κρίνει ότι οι σταθερές μετρήσεις κερδοφορίας δεν είναι βιώσιμες.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση