ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Βλέπει κέρδη άνω των 200 εκατ. η Ελληνική το 2023

Παράλληλα, η τράπεζα θα αποταθεί στους επόπτες για την έναρξη πληρωμής μερισμάτων από το 2023

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια ανακοίνωσε την έγκριση του νέου στρατηγικού της σχεδίου από το Διοικητικό Συμβούλιο όπου εκτιμά για το 2023 κέρδη προ φόρων άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά συγχρόνως και να δίνει μέρισμα αν της δώσουν την έγκριση οι επόπτες.

Σε συνέχεια προηγούμενων δηλώσεων σχετικά με τη θετική επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοσή της από τα αυξανόμενα επιτόκια, η Τράπεζα σημειώνει ότι το εξελισσόμενο περιβάλλον επιτοκίων θα συνεχίσει να στηρίζει την απόδοσή της στα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με το Σχέδιο, η Τράπεζα αναμένει ότι το κέρδος πριν τη φορολογία για το 2023 θα είναι υψηλότερο από €200 εκατ., κυρίως λόγω των αναμενόμενων αλλαγών στα επιτόκια και της βελτιωμένης δομής κόστους μετά το επιτυχημένο Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης που ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2022.

Ενέργειες για μέρισμα

Λαμβάνοντας υπόψη την αναμενομένη χρηματοοικονομική απόδοση της Τράπεζα σύμφωνα με το Σχέδιο και μετά την ολοκλήρωση του Έργου Starlight που αναμένεται στις αρχές του 2023, η Τράπεζα αναφέρει πως θα αποταθεί στις εποπτικές αρχές για την έναρξη πληρωμής μερισμάτων από το 2023 και μετά, η οποία υπόκειται στις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.

Σχολιάζοντας την έγκριση του Σχεδίου, o κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας δήλωσε: «Οι αναθεωρημένοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι αποδεικνύουν ότι ο μετασχηματισμός της Τράπεζας βρίσκεται σε καλό δρόμο. Αντιμετωπίζουμε τις διαρθρωτικές προκλήσεις της Τράπεζας και αναδεικνύουμε τις δυνατότητες εντός του οργανισμού, για τη δημιουργία μιας τράπεζας για το μέλλον που θα δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»

Οι έξι πυλώνες του νέου σχεδίου

Οι κύριοι στρατηγικοί πυλώνες του Σχεδίου είναι: (α) Ανάπτυξη, (β) Ποιότητα Περιουσιακών Στοιχείων, (γ) Εξορθολογισμός Κόστους, και (δ) Βελτιστοποίηση Κεφαλαίων και Χρηματοδότησης.

Το Σχέδιο αντιμετωπίζει τις διαρθρωτικές προκλήσεις της Τράπεζας για καθιέρωσή της ως ηγετικό παίκτη στην εγχώρια αγορά. Το Σχέδιο, το οποίο εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό στη ψηφιοποίηση, περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για:

- Ενδυνάμωση των πελατειακών σχέσεων για ενίσχυση εμπιστοσύνης και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

- Εστίαση σε Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (Environmental, Social and Governance), συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της πράσινης ανάπτυξης

- Εξορθολογισμός δραστηριοτήτων για διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης πόρων

- Δημιουργία βιώσιμης τράπεζας μέσω της απομόχλευσης Μη-Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων («ΜΕΧ») και βελτιστοποίησης κόστους

- Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού μέσω ενίσχυσης της κουλτούρας εργαζομένων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση