ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Εξοικονομήσεις 80 - 85 εκατ. το 2023 από Εθελούσια

Τα 1.100 άτομα που είδαν την πόρτα της εξόδου από BOC, HB, Alpha Bank μειώνουν το ετήσιο κόστος

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Εξοικονομήσεις 80 - 85 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να έχουν από το 2023 οι τρεις κυπριακές τράπεζες που προχώρησαν σε Σχέδια Εθελούσιας Εξόδου στο έτος που εκπνέει. Ο λόγος για τις Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα και Alpha Bank Κύπρου, που συνδυαστικά το 2022 μείωσαν το προσωπικό τους κατά 1.100 άτομα. Οι τρεις τράπεζες επίσης συνδυαστικά έδωσαν χαριστικές αποζημιώσεις στους υπαλλήλους τους περίπου 190 – 200 εκατ. ευρώ, με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους προς τα έσοδά τους και την εφαρμογή του στρατηγικού τους πλάνου. Μαζί έκλεισαν και καταστήματα, δίνοντας πλέον βάση στην ψηφιακή τους μεταμόρφωση και ροπή προς την τεχνολογική τους αναβάθμιση. Μπορεί να τους κόστισαν περίπου 190 - 200 εκατ. ευρώ τα Σχέδια Εθελουσίας που εφάρμοσαν και να απορρόφησαν τη «ζημιά» στα τρίμηνα που θέλησαν οι ίδιες (κυρίως στο τρίτο και στο τέταρτο τρίμηνο του 2022), από εδώ και πέρα όμως θα απολαύσουν τους καρπούς της μείωσης των περίπου 85 εκατ. ευρώ από τα ετήσια έξοδά τους. Σε γενική βάση για τις κυπριακές τράπεζες, όταν παρατηρήσει κάποιος τα αποτελέσματά τους θα δει ότι πάνω από το 50% των εξόδων τους αφορούν έξοδα προσωπικού. Οι εξοικονομήσεις θα είναι επαναλαμβανόμενες και τα χρήματα που έδωσαν μονομιάς μετά το κάθε Σχέδιο, θα «ανακτηθούν» σε λιγότερο από τρία χρόνια.

Στα 37 εκατ. η BOC

Όπως καταγράφεται στα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2022 της Τράπεζας Κύπρου, οι ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας της τράπεζας το 2022 περιλάμβαναν την περαιτέρω βελτιστοποίηση του αριθμού των καταστημάτων και τη σημαντική μείωση του προσωπικού. Τον Ιούλιο 2022, η Τρ. Κύπρου ολοκλήρωσε το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού, μέσω του οποίου 16% του μόνιμου προσωπικού εγκρίθηκε για αποχώρηση με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 101 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου, η Τράπεζα Κύπρου αναμένει πως η ετήσια εξοικονόμηση θα είναι περίπου 37 εκατ. ευρώ, ή 19% του κόστους προσωπικού με περίοδο απόσβεσης τα 2,7 έτη. Επιπρόσθετα, τον Ιανουάριο 2022 μία από τις θυγατρικές της Τρ. Κύπρου ολοκλήρωσε μικρό Σχέδιο Εθελούσιας, μέσω του οποίου εγκρίθηκε η αποχώρηση σε μικρό αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με συνολικό κόστος 3 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με την αναδιάρθρωση καταστημάτων, η Τράπεζα σημειώνει πως μείωσε τον αριθμό καταστημάτων κατά 20 από την αρχή του έτους σε 60, μείωση ύψους 25%. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, η Τράπεζα μείωσε ποσοστιαία το προσωπικό της κατά περίπου 15% και τον αριθμό των καταστημάτων κατά 25%. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κόστος προς έσοδα μειώθηκε σε 54%, κατά 7 μονάδες σε σύγκριση με το 2021.

Τα χρήματα που έδωσαν αμέσως μετά το κάθε Σχέδιο, θα «ανακτηθούν» σε λιγότερο από τρία χρόνια.

Στα 30 εκατ. η HB

Στις 29 Νοεμβρίου 2022, η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης, σύμφωνα με τη στρατηγική της Τράπεζας για μείωση του λειτουργικού της κόστους. Όπως αναγράφεται στα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής του εννεαμήνου του 2022, περίπου 450 υπάλληλοι (το 17% των υπαλλήλων του Ομίλου) εγκρίθηκαν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο με αναμενόμενο συνολικό κόστος για την Ελληνική περίπου 70 εκατ. ευρώ το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα της 4ης τριμηνίας του 2022. Το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών η Ελληνική γνωστοποιεί πως ανέρχεται περίπου στα 30 εκατ. ευρώ, με την αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους να αρχίζει από το 2023, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε αυξήσεων μισθού για το υπόλοιπο προσωπικό. Τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2022 για την Ελληνική ανήλθαν σε 113,2 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 53% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (εννιαμηνία 2021: 52%). Σε σύγκριση με 101,1 εκατ. την εννιαμηνία του 2021, τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2022 σημείωσαν αύξηση ύψους 12%, καθώς με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2022, οι μισθολογικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα (ΑΤΑ) που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση που έληξε, πληρώθηκαν από τον Όμιλο. Την ίδια ώρα, κατά την εννιαμηνία του 2022, πρόβλεψη που προέκυψε σε σχέση με τις ενδεχόμενες νομικές υποχρεώσεις της Τράπεζας προς τους υπαλλήλους των πρώην Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (πρώην ΣΠΙ) για αποκατάσταση των μισθών τους στα επίπεδα του 2013, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2019, που αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση της πρόβλεψης για συσσωρευμένες ετήσιες άδειες προσωπικού που χρησιμοποιήθηκαν και επηρεάζονται από την εποχικότητα.

Τα έξοδα προσωπικού για την 3η τριμηνία του 2022 ανήλθαν στα 35,2 εκατ. και μειώθηκαν κατά 4% σε σύγκριση με 36,6 εκατ. την 2η τριμηνία του 2022, κυρίως λόγω των συσσωρευμένων ετήσιων αδειών προσωπικού που χρησιμοποιήθηκαν και επηρεάζονται από την εποχικότητα. Επιπρόσθετα, έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθαν σε 4,4 εκατ. και 4,5 εκατ. για την εννιαμηνία του 2021 (3η τριμηνία 2022 και 2η τριμηνία του 2022: 1,5 εκατ.). Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο αριθμός προσωπικού που εργοδοτούσε ο Όμιλος ήταν 2.656, εκ των οποίων οι 48 ήταν προσωρινό προσωπικό (31 Δεκεμβρίου 2021: 2.760, εκ των οποίων οι 152 ήταν προσωρινό προσωπικό).

Στα 15 εκατ. η Alpha

Η Alpha Bank Κύπρου προχώρησε σε Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Ακόμα επίσημοι αριθμοί δεν υπάρχουν καθώς δεν έχει ανακοινώσει κάτι, ωστόσο περίπου 100 άτομα είδαν την πόρτα της εξόδου από την τράπεζα και μερικοί από αυτούς μεταφέρθηκαν σε εταιρεία εξυπηρέτησης δανείων. Όπως προαναφέρθηκε, συγκεκριμένα ποσά είτε εξοικονόμησης, είτε κόστους του Σχεδίου δεν υπάρχουν, αλλά αν προχωρήσουμε σε μία αναλογία με το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου που είχε προχωρήσει ο Όμιλος το 2020 προκύπτει ότι θα έχει ετήσια εξοικονόμηση η Alpha Bank Κύπρου από το 2023 περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Για το 2021 –όπως αναγράφεται στα οικονομικά του αποτελέσματα- το σύνολο εξόδων του Ομίλου ανέρχονταν στα 53,2 εκατ. για το 2021, σε σύγκριση με 88 εκατ. για το 2020. Η μείωση οφειλόταν στην εφαρμογή προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου κατά το 2020 που κόστισε στην Τράπεζα 26,2 εκατ., με αποτέλεσμα να μειωθεί το κόστος προσωπικού για το 2021. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα της Τράπεζας, εξαιρουμένου του μη επαναλαμβανομένου κόστους εθελουσίας εξόδου, είχε διαμορφωθεί για το 2021 στο 80,6%. Ο αριθμός προσωπικού της Alpha Bank στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανερχόταν σε 487 άτομα, ενώ μετά τη μείωση και του 2022, υπολογίζονται στα 370 – 380.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση