ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Κέρδη λόγω επιτοκίων, μείωσης κόστους και NII για την BOC

Την 1η Ιουνίου η Τράπεζα θα δώσει ένα «investor update» στο Λονδίνο, δίνοντας το «στίγμα» της για τα επόμενα χρόνια

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Ιδιαίτερο βάρος στην επίτευξη του μακροχρόνιου στόχου της τράπεζας για επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων μετά από 12 χρόνια έριξε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της για το πρώτο τρίμηνο του 2023. Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, η κερδοφορία της τράπεζας με τα 95 εκατομμύρια ευρώ δεν προήλθε αποκλειστικά από την αύξηση των επιτοκίων που επωφελείται η Τράπεζα από τον Ιούλιο του 2022. Υπέδειξε πως η Τράπεζα από το 2019 έχει κάνει σημαντικές εξοικονομήσεις κόστους, έχει μεγάλο ποσοστό μη επιτοκιακών εσόδων (NII) και όπως τόνισε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η κερδοφορία θα ήταν αρκετά καλή και δίχως την μεγάλη ώθηση που έχουν δώσει τα επιτόκια. Συγκεκριμένη αναφορά έγινε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα μη επιτοκιακά έσοδα της Τράπεζας, που καλύπτουν τα έξοδά της σύμφωνα με τον CEO της Τράπεζας Κύπρου.

Πόσα ήταν όμως τα μη επιτοκιακά έσοδα της Τράπεζας; Τα μη επιτοκιακά έσοδα της BOC για το α΄ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε 72 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 79 εκατ. για το δ΄ τρίμηνο 2022, μειωμένα κατά 11% σε τριμηνιαία βάση, και σε σύγκριση με 66 εκατ. για το α΄ τρίμηνο 2022, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση. Αποτελούνται από καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους 44 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους 13 εκατ., καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους 10 εκατ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους 2 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους 3 εκατ. ευρώ. «Η μείωση σε τριμηνιαία βάση οφείλεται σε χαμηλότερα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες», αναφέρει η Τράπεζα, ενώ «η αύξηση σε ετήσια βάση οφείλεται στην αύξηση στα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα».

Παράλληλα, πόσα είναι τα έξοδα της Τράπεζας; Τα συνολικά έξοδα για το α΄ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε 91 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 95 εκατ. για δ΄ τρίμηνο 2022 και 91 εκατ. για α΄ τρίμηνο 2022, μειωμένα κατά 5% σε τριμηνιαία βάση και 1% σε ετήσια βάση. Το 50% εξ’ αυτών αφορά το κόστος προσωπικού (46 εκατ. ευρώ), 38% αφορά τα άλλα λειτουργικά έξοδα (34 εκατ.) και 12% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (11 εκατ.). «Η μείωση 5% σε τριμηνιαία βάση οφείλεται στη μείωση των άλλων λειτουργικών εξόδων λόγω εποχικότητας και αντισταθμίζεται εν μέρει από αυξημένο κόστος προσωπικού», εξηγεί η Τράπεζα, ενώ «η μείωση 1% σε ετήσια βάση αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα από τις ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας του προηγούμενου έτους και αντισταθμίζεται εν μέρει λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, των μισθολογικών αυξήσεων και της πρόβλεψης για παροχές προσωπικού (μεταβλητές αποδοχές) αυξήσεων».

Τα μη επιτοκιακά έσοδα της BOC για το α΄ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε 72 εκατ. ευρώ.

Μεγάλο ρόλο στα κέρδη της τράπεζας βέβαια έπαιξαν και τα κατατεθειμένα 9,2 δισεκατομμύρια καταθέσεων στις κεντρικές τράπεζες που τώρα με την αύξηση των επιτοκίων λειτουργούν θετικά. Αξίζει να σημειωθεί πως, την 1η Ιουνίου η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να δώσει ένα «investor update» στο Λονδίνο, δίνοντας το «στίγμα» της για τα επόμενα χρόνια.

Τι λέει η Athlos Capital

Σύμφωνα με τον οικονομικό αναλυτή της Athlos Capital, Φάνο Βλαδιμήρου, η κύρια πηγή της αύξησης των κερδών της Τράπεζας Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν η σημαντική αύξηση που παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα από τόκους (+127% σε ετήσια βάση), υποστηριζόμενα από την αύξηση των επιτοκίων. Σχολίασε στην «Κ» πως, η Τράπεζα Κύπρου είναι σε θέση να επωφελείται σημαντικά από τις μέχρι στιγμής αυξήσεις των επιτοκίων, αφού ένα μεγάλο ποσοστό του ισολογισμού της βρίσκεται σε μετρητά και καταθέσεις (~37%) στις Κεντρικές Τράπεζες, σε επιτόκιο το οποίο προσαρμόζεται άμεσα στις αυξήσεις, ενώ πάνω από το 50% των δανείων της είναι συνδεδεμένα με το Euribor, το οποίο αντανακλά πλήρως τις αυξήσεις επιτοκίων με κάποια χρονική υστέρηση. «Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την περισσότερο σταδιακή προσαρμογή των καταθετικών επιτοκίων είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους», εξηγεί χαρακτηριστικά.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός κατά τον κ. Βλαδιμήρου ότι, η Τράπεζα παρά τα αυξανόμενα επιτόκια προχώρησε σε νέο δανεισμό ύψους 624 εκατ. ευρώ, +41% σε τριμηνιαία βάση, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δάνειων είναι σημαντικά μειωμένος στο 3,8%. Υπέδειξε στη συνέχεια ότι οι καταθέσεις των πελάτων της Τράπεζας ανήλθαν στα 19 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7% σε ετήσια βάση. «Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η καταθετική βάση της Τράπεζας αποτελείται στην πλειονότητά της (60%) από καταθέσεις σε ιδιώτες οι οποίες θεωρούνται πιο δύσκολο να μετακινηθούν», σχολιάζει ο οικονομικός αναλυτής της Athlos Capital.

Ο κ. Βλαδιμήρου κατέληξε με το εξής: «Οι προοπτικές για την Τράπεζα Κύπρου παραμένουν θετικές αφού η υψηλή της ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 303% -από τους υψηλότερους δείκτες στην Ευρωζώνη) και η επαρκής κεφαλαιακή της θέση, της δίνουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί τις τρέχουσες συνθήκες των υψηλοτέρων επιτοκίων».

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση