ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

O. Gatzke: Τα επιτόκια θα φέρουν 130 εκατ. το 2023 - 2024

Παρά το δύσκολο αυτό περιβάλλον, η Ελληνική Τράπεζα απέδωσε πολύ πάνω από τις προσδοκίες, τόνισε ο CEO της

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Ο CEO της Ελληνικής Τράπεζας, Όλιβερ Γκάτσκε προβλέπει οριακά κέρδη για το τέλος του έτους καθώς όπως τόνισε, το 2022 στην ολότητά του θα επηρεαστεί από τέσσερις παράγοντες. Ωστόσο, από την αύξηση των επιτοκίων που έχει προχωρήσει η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στα καθαρά έσοδα από τόκους περισσότερα από 130 εκατομμύρια ευρώ για το 2023 και το 2024.

Στην 48η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Oliver Gatzke ενημέρωσε το κοινό για τους στρατηγικούς στόχους, τα μέχρι τώρα επιτεύγματα, καθώς και για τις προοπτικές της Τράπεζας. Εξέφρασε βεβαιότητα ότι θα υπερκαλύψει η Τράπεζα τους μεσοπρόθεσμους στόχους κερδοφορίας όπως ανακοινώνεται στο τέλος του 2022, λόγω της προόδου στους στρατηγικούς της στόχους και του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος επιτοκίων.

Παρά το κερδοφόρο πρώτο εξάμηνο, ο κ. Γκάτσκε σημείωσε ότι το 2022 στην ολότητά του θα επηρεαστεί από (α) το κόστος του προβλεπόμενου προγράμματος εξόδου και την επαναφορά των μισθών των πρώην υπαλλήλων του CCI, (β) την αναμενόμενη ολοκλήρωση του έργου Starlight και (γ) αυξημένο κόστος κινδύνου που σχετίζεται με το υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων και την αποδυνάμωση της οικονομίας. "Ως εκ τούτου, συνεχίζουμε να προβλέπουμε οριακά κέρδη για το τέλος του έτους", σχολίασε.

Στην 48η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Oliver Gatzke, ενημέρωσε το κοινό και για την πληρωμή τόκων για τα Ενδεχόμενα Αξιόγραφα Κεφαλαίου CCS1 και CCS2 (COCOS). Όπως είπε, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση για τα εξαμηνιαία αποτελέσματα της Ελληνικής, θα είναι σε καλύτερη θέση να παρέχει η Τράπεζα μια πιο λεπτομερή ενημέρωση για τους μεσοπρόθεσμους στόχους καθώς και για την πληρωμή τόκων για τα Ενδεχόμενα Αξιόγραφα Κεφαλαίου CCS1 και CCS2 (COCOS) μετά την ολοκλήρωση του κύκλου προγραμματισμού και έγκριση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2023 - 2025. «Όσον αφορά την πληρωμή των τοκομεριδίων, γνωρίζουμε πλήρως τις προσδοκίες των ομολογιούχων μας και το ΔΣ επανεξετάζει συνεχώς την κατάσταση», σημείωσε σχετικά.

Γεωπολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα

Στη συνέχεια ο κ. Γκάτσκε προχώρησε με μια ενημέρωση για την οικονομία και το λειτουργικό περιβάλλον. Όπως είπε, ενώ η πανδημία του Covid συνεχίστηκε το 2021, βιώσαμε επίσης την ισχυρή ανθεκτικότητα της κοινωνίας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων καθώς η Κύπρος έδειξε πειστικά σημάδια ανάκαμψης από την οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την άνευ προηγουμένου πανδημία. Η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη υποστηρίχθηκε από το γενναιόδωρο και στοχευμένο πακέτο κρατικής στήριξης, σχολίασε, ενώ η Ελληνική Τράπεζα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και υποστήριξε τους βιώσιμους πελάτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της παρέχοντας περισσότερα από 900 εκατομμύρια νέους δανεισμούς το 2021.

Στην ομιλία του τόνισε πως, το 2022 κυριαρχείται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος οδήγησε σε υψηλή γεωπολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα και επιδείνωσε τα πολύ υψηλά ποσοστά πληθωρισμού και τη χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη. Παρά τις αδύναμες διεθνείς προοπτικές, η κυπριακή οικονομία αναπτύχθηκε κατά 6% το πρώτο εξάμηνο του 2022 και όπως ανέφερε, ο θετικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αποδίδεται κυρίως στις καλές επιδόσεις βιομηχανιών όπως το εμπόριο, οι μεταφορές, η φιλοξενία και άλλοι κλάδοι που σχετίζονται με την αναψυχή. "Λόγω της συνεχούς συρρίκνωσης και μείωσης του κινδύνου του Τμήματος Διεθνών Επιχειρήσεων, η Τράπεζα έχει περιορισμένη άμεση έκθεση και ασήμαντη επίδραση από κυρώσεις και άλλες ρυθμιστικές αποφάσεις ως αποτέλεσμα του πολέμου", σχολίασε σχετικά.

Μιλώντας για τα επιτόκια, ο CEO της Ελληνικής εξήγησε ότι, το περιβάλλον των επιτοκίων έχει αλλάξει σημαντικά με την ΕΚΤ να αυξάνει τα επιτόκια για πρώτη φορά σε 11 χρόνια στο 0% τον Ιούλιο του 2022. Πολύ πρόσφατα τα επιτόκια αυξήθηκαν περαιτέρω στο 0,75%. Ταυτόχρονα, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αυξήθηκαν σε όλη την Ευρώπη και το 10ετές κρατικό ομόλογο Κύπρου έφτασε σε μέγιστη απόδοση 3,5% στα μέσα του έτους, κυρίως ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης της πιστωτικής διαφοράς, αντανακλώντας το αβέβαιο περιβάλλον της κεφαλαιαγοράς.

«Παρά το δύσκολο αυτό περιβάλλον, η Ελληνική Τράπεζα απέδωσε πολύ πάνω από τις προσδοκίες, σημειώνοντας σταθερή πρόοδο προς τους στρατηγικούς της στόχους. Κατά τους πρώτους 6 μήνες του έτους, παραδώσαμε κέρδη μετά από φόρους 55,4 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και την ευρωστία του επιχειρηματικού μας μοντέλου», σημείωσε.

Οι 4 πυλώνες της Ελληνικής

Στη συνέχεια, ο CEO επικεντρώθηκε στους στρατηγικούς στόχους και επιτεύγματα της Τράπεζας. Όπως είπε, όταν ανέλαβε επίσημα πριν από 15 μήνες, δημιουργήθηκε μια νέα πιο λιτή δομή διαχείρισης και ο στόχος ήταν σαφής. Να μεταμορφωθεί και να αναδιαμορφωθεί η Τράπεζα, ενισχύοντας την αξία των μετόχων. Οι 4 πυλώνες που είπε ο Γκάτσκε, ήταν οι κάτωθι. 

  1. Εστιασμένη ανάπτυξη, μέσω της αυξημένης αφοσίωσης των πελατών, της βελτιωμένης πρότασης προϊόντων και των cross selling, καθώς και της έντονης έμφασης στις πρωτοβουλίες ESG.
  2. Εξορθολογισμός του κόστους με τον εκσυγχρονισμό των εργασιών μας, τον εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων και τη μείωση του αριθμού εργαζομένων.
  3. Απομόχλευση ΜΕΔ μέσω οργανικών και μη οργανικών λύσεων καθώς και εστίαση σε πρόωρες καθυστερήσεις.
  4. Βελτιστοποίηση κεφαλαίου και χρηματοδότησης.

Ακολουθεί αυτούσιο απόσπασμα της ομιλίας του CEO της Ελληνικής όπως ανέλυσε τους 4 πυλώνες

Στον πρώτο πυλώνα (εστιασμένη ανάπτυξη/ESG) υποστηρίζουμε τους πελάτες μας και χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της οικονομίας μέσω υγιών νέων δανείων. Το εργαλείο τιμολόγησης βάσει κινδύνου RAROC καθοδηγεί την Τράπεζα σε δανεισμό καλής ποιότητας και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 χορηγήσαμε περισσότερα από 550 εκατομμύρια ευρώ νέα δάνεια, αντικατοπτρίζοντας αύξηση 43% σε σύγκριση με πέρυσι. Ο νέος στόχος δανεισμού των 1,2 δισ. μπορεί να επιβεβαιωθεί και δεδομένου του περιβάλλοντος υψηλότερων επιτοκίων, προβλέπουμε βελτιωμένη κερδοφορία.

Επιπλέον, η πρόσφατη απόκτηση άνω των 330 εκατομμυρίων εξυπηρετούμενων δανείων της RCB αύξησε την πελατειακή βάση της Τράπεζας στον εταιρικό δανεισμό και βελτίωσε τα λειτουργικά μας έσοδα μέσω υψηλότερων εσόδων από τόκους.

Στην ESG ήμασταν η πρώτη Τράπεζα στην Κύπρο που δημιουργήσαμε μια ειδική ομάδα και το σχέδιο δράσης μας προχωρά καλά. Πρόσφατα κυκλοφορήσαμε δύο προϊόντα, το Green Car και το Green Mortgage και έχουμε επίσης μια εξειδικευμένη ομάδα που συμβουλεύεται και προσφέρει «πράσινες» λύσεις στους επιχειρηματικούς πελάτες μας.

Προσβλέποντας στο μέλλον, πρέπει να τονίσω ότι το 3χρονο ταξίδι μεταμόρφωσής μας βρίσκεται σε καλό δρόμο. Στοχεύουμε στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, στην αύξηση των εσόδων και ταυτόχρονα στην αύξηση της αποτελεσματικότητας. Βρισκόμαστε στη διαδικασία μετασχηματισμού σε μια πελατοκεντρική οργάνωση, βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών, μέσω ψηφιοποίησης, εξορθολογισμού των διαδικασιών μας και προσφέροντας απλά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Πάνω από το 85% όλων των τραπεζικών συναλλαγών εκτελούνται πλέον μέσω των εναλλακτικών καναλιών μας, εκτός υποκαταστήματος. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι οι πελάτες μας αγκαλιάζουν την αλλαγή. Αυτό μας δίνει ελπίδα να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να επιτύχουμε τον φιλόδοξο οδικό χάρτη προκειμένου να εξορθολογίσουμε και να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες δανεισμού μας και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για να προσφέρουμε στοχευμένες υπηρεσίες και προϊόντα στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών μας.

Προχωρώντας τώρα στον δεύτερο πυλώνα: Εξορθολογισμός κόστους . Κατά το 2021 και το 2022 στην προσπάθειά μας να εξορθολογίσουμε το δίκτυο καταστημάτων μας και το φυσικό μας αποτύπωμα κλείσαμε 24 καταστήματα. Πλέον λειτουργούμε με 25% λιγότερα υποκαταστήματα σε σύγκριση με το 2020 και ταυτόχρονα οι νέοι στόχοι δανεισμού επιτυγχάνονται με άνεση, ειδικά στο λιανεμπόριο. Μέχρι το τέλος του 2022, σχεδιάζουμε να κλείσουμε άλλα 9 υποκαταστήματα για να βελτιστοποιήσουμε περαιτέρω τη δομή του κόστους μας.

Οι πρωτοβουλίες εξορθολογισμού και διαχείρισης κόστους του σχεδίου μετασχηματισμού βρίσκονται σε καλό δρόμο και αυτό θα μειώσει περαιτέρω το κόστος μας και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά μας.

Τα διοικητικά έξοδα μειώνονται ήδη και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εργαζομένων, το 2021 και το 2022 το προσωπικό μας έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 220 άτομα κυρίως λόγω απολύσεων έκτακτου προσωπικού.

Σε αυτό το σημείο θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ενημέρωση σχετικά με τα εργασιακά θέματα και τις συζητήσεις με τα Σωματεία. Τον τελευταίο χρόνο επικεντρώσαμε όλες μας τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης σε ένα ανοιχτό ζήτημα που είναι επιζήμιο για την ομαλή λειτουργία της Τράπεζας από το 2018. Επανειλημμένα δηλώσαμε τη βούληση και τη δέσμευσή μας να συζητήσουμε με τα Σωματεία όλα τα ανοιχτά και εκκρεμή εργασιακά ζητήματα με στόχο να βρεθεί συμβιβασμός με πνεύμα συνδιαλλαγής προς όφελος της Τράπεζας, όλων των εργαζομένων της και όλων των άλλων ενδιαφερομένων. Είχαμε σκαμπανεβάσματα, αλλά τώρα οι συζητήσεις είναι σε καλό δρόμο και είμαι αισιόδοξος ότι τις επόμενες εβδομάδες θα καταλήξουμε στην επαναφορά των μισθών των πρώην συναδέλφων του CCI και σε ένα πρόγραμμα εξόδου προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των απασχολουμένων κατά περίπου άλλους 500 Όλοι έχουμε έναν κοινό στόχο , να διαφυλάξουμε έναν υγιή και ισχυρό Οργανισμό για το μέλλον και είμαι βέβαιος ότι θα εργαστούμε μαζί με την Ένωση προς όφελος όλων των μερών.

Επιτρέψτε μου τώρα να στραφώ στον 3ο πυλώνα: απομόχλευση NPA . Τον Απρίλιο ανακοινώσαμε τη συμφωνία για το Project Starlight που συνεπάγεται την πώληση του γ. €0,7 δισ. NPEs και το APS Debt Servicer. Αυτό ήταν το πιο αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση των NPEs της Τράπεζας. Η συναλλαγή αποδυναμώνει σημαντικά τον ισολογισμό της Τράπεζας, μειώνοντας τον δείκτη NPE σε proforma 3,6%, που είναι ένας από τους χαμηλότερους μεταξύ των ομοτίμων τραπεζών. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022.

Στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε την ποιότητα του ενεργητικού μας και να μειώσουμε περαιτέρω τα NPEs μέσω οργανικής απομόχλευσης, ακόμη και αν αυτά καλύπτονται από το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων. Οι δείκτες κάλυψης προβλέψεων και κάλυψης εξασφαλίσεων παραμένουν υψηλοί στο 57% και 159% αντίστοιχα. Παραμένουμε προσεκτικοί και ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σχετικά με τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας και προσεγγίζουμε προληπτικά τους πελάτες μας για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν να έχουν καλή απόδοση.

Θα προχωρήσω τώρα στον 4ο και τελευταίο πυλώνα της στρατηγικής μας: Βελτιστοποίηση κεφαλαίων και χρηματοδότησης . Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας μας είναι γ. 21,9% proforma, σημαντικά πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 δημιουργήσαμε ένα Πρόγραμμα EMTN ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την έκδοση MREL (Ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Οδηγίας Ανάκτησης Τραπεζών και Εξυγίανσης. Τον Ιούλιο του 2022 και παρά τις ταραγμένες κεφαλαιαγορές και το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον, η Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς την εναρκτήρια έκδοση MREL αποδεκτών ομολογιών προνομιούχων κεφαλαίων ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Όπως ήδη ανέφερα, η ταχύτερη από την αναμενόμενη μεταβολή του επιτοκιακού περιβάλλοντος θα έχει θετικό αντίκτυπο στα έσοδα της Τράπεζας κυρίως λόγω της άφθονης ρευστότητας ( LCR 473%).

Πρόσφατα ανακοινώσαμε τον τερματισμό των αρνητικών επιτοκίων σε εταιρικούς πελάτες, την πρώτη Τράπεζα στην Κύπρο που το έκανε, αλλά λόγω της πλεονάζουσας προσφοράς στο σύστημα δεν προβλέπουμε κάποια σημαντική αύξηση στα επιτόκια καταθέσεων σύντομα. Όσον αφορά τα επιτόκια των νέων δανείων, βρισκόμαστε στη διαδικασία διαμόρφωσης της νέας μας τιμολόγησης που πρέπει να αντικατοπτρίζει τη νέα πραγματικότητα.

Πρέπει να αναφέρω εδώ ότι για την τιμολόγηση των δανείων υπάρχει ένα παράδοξο στην Κύπρο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η πραγματική απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου 3,5% είναι σημαντικά υψηλότερη από το μέσο επιτόκιο των εταιρικών δανείων. Ως εκ τούτου, ο εταιρικός πιστωτικός κίνδυνος δεν αντικατοπτρίζεται σωστά επί του παρόντος στην τιμολόγηση των νέων δανείων στην Κύπρο. Τα επιτόκια θα πρέπει να αντανακλούν το μακροοικονομικό περιβάλλον λειτουργίας, επομένως είναι αναπόφευκτη μια αύξηση από τα χαμηλά επιτόκια όλων των εποχών.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση