ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από την Alpha Bank Cyprus για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Η Τράπεζα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πελάτες της από την πρώτη στιγμή, ειδικά όσους δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που έχουν πληγεί από τον ιό

Newsroom K

Η Alpha Bank Cyprus Ltd παραμένοντας στο πλευρό των Πελατών της και συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί η εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19, αλλά και στην επάνοδο στη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει διαρκώς μέτρα, με συνέπεια και ευαισθησία, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό έκτακτων αναγκών και την παροχή αξιόπιστων και εξατομικευμένων λύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank Cyprus Ltd έγκαιρα εφάρμοσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της υγείας των Εργαζομένων και των Πελατών της, αλλά και τη συνέχιση της ομαλής επιχειρησιακής της λειτουργίας.

Έχοντας διαμορφώσει το μοντέλο λειτουργίας της χάρη στον έγκαιρο προγραμματισμό και τη συστηματική οργάνωση, έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, καθώς και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Πελατών της.

Ανοικτή και συστηματική επικοινωνία με τους Πελάτες

Η Alpha Bank Cyprus Ltd βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πελάτες της από την πρώτη στιγμή, ειδικά όσους δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που έχουν πληγεί από την πανδημία. Η Τράπεζα προωθεί τη χρήση των εναλλακτικών δικτύων της και ενθαρρύνει την εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία Alpha Express Banking, με δωρεάν έκδοση χρεωστικής κάρτας. Ταυτόχρονα, εναρμονίζεται πλήρως με τα ισχύοντα μέτρα και μεριμνά για την προστασία της υγείας των Πελατών και των Εργαζομένων της, φροντίζοντας να εξυπηρετεί τους Πελάτες της μέσω των εναλλακτικών της δικτύων, ώστε να μειώνεται κατά το δυνατόν η φυσική τους παρουσία στα Καταστήματά της, προς αποφυγή του συγχρωτισμού.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα, τα Στελέχη και οι Εργαζόμενοι της Alpha Bank Cyprus Ltd βρίσκονται πάντοτε στο πλευρό των Πελατών της, συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση της κρίσης και στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Διευκολύνσεις για το άνοιγμα λογαριασμών και την έκδοση χρεωστικών καρτών

Η Alpha Bank Cyprus Ltd προχώρησε επίσης σε διευκολύνσεις για το άνοιγμα λογαριασμών, καθώς και για τη δωρεάν έκδοση χρεωστικών καρτών σε Πελάτες άνω των 60 ετών. Συγκεκριμένα, για Πελάτες (φυσικά πρόσωπα) που επιθυμούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, η Τράπεζα έχει απλοποιήσει τις διαδικασίες, αναρτώντας ειδικό έντυπο στην ιστοσελίδα της www.alphabank.com.cy, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν εύκολα και γρήγορα και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο AccountRequest@alphabank.com.cy. Μαζί με το άνοιγμα του λογαριασμού, η Τράπεζα προσφέρει δωρεάν χρεωστική κάρτα και δωρεάν σύνδεση με την ηλεκτρονική υπηρεσία Alpha Express Banking.

Για τη διευκόλυνση των Πελατών της άνω των 60 ετών, η Τράπεζα έχει προβλέψει την έκδοση χρεωστικών καρτών κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε Κατάστημα. Η παραγγελία της κάρτας, όπως και η παράδοσή της μαζί με την παράδοση του μυστικού κωδικού (PIN), πραγματοποιούνται χωρίς καμία επιβάρυνση του Πελάτη.

Αξιοποίηση των εναλλακτικών δικτύων

Η εμφάνιση της πανδημίας, οδήγησε την Τράπεζα στην άμεση εφαρμογή ειδικής εκστρατείας στα Μέσα Ενημέρωσης αλλά και στο Δίκτυο Καταστημάτων της, με σκοπό την προώθηση της αξιοποίησης των εναλλακτικών της δικτύων, όπως την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής Alpha Express Banking, για την πραγματοποίηση συναλλαγών από τους Πελάτες της, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Οι συναλλαγές γίνονται μέσω:

• Alpha Web Banking, που επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν τις τραπεζικές τους συναλλαγές μέσω διαδικτύου, παντού και πάντα, σε σταθερούς και φορητούς υπολογιστές.
• Alpha Mobile Banking, που προσφέρει μία εξελιγμένη εμπειρία, μέσα από ένα μοντέρνο, λειτουργικό και καλαίσθητο περιβάλλον εργασίας, σε έξυπνα κινητά και ταμπλέτες αφής.
• Alpha ATM Banking, την υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής που παρέχουν οι αναβαθμισμένες Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ), τόσο στους Πελάτες της Τράπεζας όσο και σε Πελάτες άλλων τραπεζών.
• Alpha API Banking, μία νέα πλατφόρμα ανοικτής τραπεζικής «open banking», μέσω της οποίας οι Πελάτες της Τράπεζας, οι συνεργάτες τους, αλλά και τρίτες εταιρίες που δεν είναι κατ’ ανάγκην τραπεζικά ιδρύματα (third party providers), μπορούν να αναπτύξουν ψηφιακές εφαρμογές ηλεκτρονικής τραπεζικής, οι οποίες σχετίζονται με τραπεζικούς λογαριασμούς πληρωμών που είναι διαθέσιμοι μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Alpha Express Banking.

Συναλλαγές στο Δίκτυο Καταστημάτων

Αναφορικά με τις συναλλαγές στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, ισχύουν τα εξής:

• Αναλήψεις μετρητών μέχρι Ευρώ 900 πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ)
• Καταθέσεις μετρητών μέχρι Ευρώ 1000 πραγματοποιούνται μόνο μέσω ΑΤΜ
• Καταθέσεις επιταγών (μέχρι 5 επιταγές) γίνονται μόνο στα ΑΤΜ
• Ενημερώσεις και καταστάσεις λογαριασμών εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Alpha Express Banking
• Πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελείας και αδειών κυκλοφορίας δεν γίνονται αποδεκτές στα ταμεία.

Αναστολή Πληρωμής Δόσεων Δανείων

Η Τράπεζα, μεριμνώντας για τη στήριξη και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Πελατών της στη δύσκολη αυτή στιγμή, αμέσως μετά την ανακοίνωση του Διατάγματος Αναστολής Δόσεων Δανείων από το Υπουργείο Οικονομικών για πιστωτικές διευκολύνσεις από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ανάρτησε τις σχετικές αιτήσεις στην ιστοσελίδα της (www.alphabank.com.cy).

Στο πλαίσιο αυτό, έχει διαμορφωθεί ο κατάλληλος μηχανισμός για την αξιολόγηση των αιτήσεων, ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες ενημερώσεις και απαντήσεις στους Πελάτες άμεσα και υπεύθυνα. Οι Πελάτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση covid@alphabank.com.cy, με φαξ στον αριθμό 22880595 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Alpha Bank Cyprus Ltd, Ταχυδρομική Θυρίδα 21661, 1596 Λευκωσία.

Μέτρα πρόληψης στο Δίκτυο Καταστημάτων

Η Alpha Bank Cyprus Ltd, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού, έλαβε ουσιαστικά μέτρα για την προστασία του Προσωπικού και των Πελατών της καθώς:
• Το σύνολο του Προσωπικού είναι εξοπλισμένο με προστατευτικές μάσκες και ατομικά γάντια
• Πραγματοποιείται θερμομέτρηση των Πελατών κατά την είσοδό τους στα Καταστήματα
• Αυξημένα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης εφαρμόζονται στα Καταστήματα και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της Τράπεζας, ενώ διατίθενται αντισηπτικά υγρά σε όλο το Προσωπικό και τους Πελάτες
• Με σεβασμό στα μέτρα προστασίας και υγιεινής, εντός των Καταστημάτων τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ταμεία και τους λειτουργούς εξυπηρέτησης, καθώς επίσης και μεταξύ των Πελατών
• Ισχύει περιορισμός στον αριθμό των Πελατών που εισέρχονται στα Καταστήματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ έχει στόχο, τόσο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους νοσούντες και τις οικογένειές τους, όσο και για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.

Με χρηματική δωρεά στη Στέγη Ευγηρίας «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, η φαρμακοβιομηχανία Remedica

Η εταιρεία θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας αλλά και των ευάλωτων ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
X