ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Στη διαδικασία για πώληση ΜΕΔ η Τρ. Κύπρου

Προειδοποιεί για εκποιήσεις στους δανειολήπτες που χρωστούν και δεν θα προστατευτούν από ΕΣΤΙΑ

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Κέρδη 116 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου για τους εννέα πρώτους μήνες του 2019, έναντι ζημιάς 37 εκατ. ευρώ για το εννιάμηνο 2018. Τριμηνιαία, το κέρδος για το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθε σε 19 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδος 2 εκατ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο 2019. Είναι προφανές πλέον ότι, παρά τις δυσκολίες και τις τομές στις οποίες πρέπει αναγκαστικά να προχωρήσουν ώστε να καταστούν βιώσιμες και ανταγωνιστικές, έχουν επιστρέψει στα κέρδη. Σε κέρδη, από το 2018, μετά τις συνεχόμενες ζημιές που καταγράφουν κατά προσέγγιση από το 2012. Ο στόχος των τραπεζών και δη της Τράπεζας Κύπρου παραμένει ένας : να απαλλαγεί από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γι’ αυτό, άλλωστε, όπως αποκάλυψε και την Κυριακή η «Κ», η διαδικασία προχωρά κανονικά με τους τρεις διεκδικητές των μη εξυπηρετούμενων δανείων της που έχει ομαδοποιήσει με την ονομασία «Helix 2». Διεκδικητές είναι η Bain Capital, η Cerberus Capital και η Pimco.

Η Τράπεζα Κύπρου, όπως είναι φυσικό, αναγράφει στα επίσημα απότελέσματά της που ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνεχίζει να αξιολογεί την πιθανότητα να επιταχύνει τη μείωση των ΜΕΔ στον ισολογισμό της με επιπλέον πωλήσεις ΜΕΔ. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 ξεκίνησε στάδιο προετοιμασίας για να εξετάσει τη βιωσιμότητα διαφόρων μεθόδων μείωσης ΜΕΔ με στόχο τον εντοπισμό της επιλογής που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στρατηγικούς της στόχους. Το στάδιο προετοιμασίας περιλαμβάνει τον ορισμό του χαρτοφυλακίου, την αξιολόγηση των εξασφαλίσεων με ακίνητα, την αποκατάσταση των δεδομένων και την ενίσχυση των δεδομένων (data tapes), τις μερίδες πληροφοριών των δανειοληπτών, τη νομική δέουσα επιμέλεια και τις επιλογές διαμόρφωσης συναλλαγών. Για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω και προκειμένου να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή δομή, η Τράπεζα έχει διορίσει διεθνείς συμβούλους ώστε να προχωρήσει σε συζητήσεις μετά από υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας με διάφορα τρίτα μέρη, που περιλαμβάνουν επενδυτικές τράπεζες και χρηματοοικονομικούς επενδυτές, που ενδέχεται να ενδιαφέρονται για πιθανή συνεργασία με την Τράπεζα. Αυτή η φάση προετοιμασίας μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά πιθανών αποτελεσμάτων, περιλαμβανομένων πωλήσεων (με ενδεχόμενη μερική χρηματοδότηση από την Τράπεζα). Παράλληλα, η Τράπεζα, εμμέσως πλην σαφώς, επιβεβαιώνει πως οποιεσδήποτε ενδεχόμενες συναλλαγές αναμένεται να αφορούν στο σύνολο τους χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ με λογιστική αξία πέραν των 2 δισ. ευρώ, δηλαδή κοντά στα 2,8 δισ. ευρώ που κατέγραψε και η «Κ». «Το Συγκρότημα δεν δεσμεύεται για οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα προκύψει από τη φάση προετοιμασίας, η οποία επί του παρόντος αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Τράπεζας μειώθηκαν κατά 227 εκατ. ή κατά 5% κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου 2019, ανεβάζοντας τη συνολική οργανική μείωση για το εννιάμηνο 2019 στα 684 εκατ. ξεπερνώντας τον στόχο για οργανική μείωση που είχε τεθεί στα 800 εκατ. για το 2019. Βάσει των αποτελεσμάτων της Τράπεζας, τα ΜΕΔ ανήλθαν σε 4,08 δισ. ευρώ στο εννιάμηνο του 2019, σε σύγκριση με 4,31 δισ. ευρώ στο εξάμηνο και 7,41 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2018.

Τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 31% του συνόλου των δανείων στο υπό αναφορά εννιάμηνο, σε σύγκριση με 33% το εξάμηνο του 2019 και το 46% το Μάρτιο του 2019 που δεν είχε οριστικοποιηθεί η πώληση του χαρτοφυλακίου «Helix 1». Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ αυξήθηκε σε 51% το εννιάμηνο του 2019, σε σύγκριση με 50% το εξάμηνο και 48% το Μάρτιο του ίδιου έτους.

Επαρκή κεφάλαια

Βάσει των αποτελεσμάτων, με την ολοκλήρωση του ετήσιου «stress test» που πραγματοποιήθηκε από την ΕΚΤ το 2019, και με βάση την προκαταρκτική κοινοποίηση που λήφθηκε τον Σεπτέμβριο 2019, ο ελάχιστος δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις της Τράπεζας Κύπρου και ο αντίστοιχος Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν αμετάβλητοι, εξαιρουμένης της σταδιακής αύξησης του Αποθεματικού Ασφαλείας των Άλλων Συστημικών Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SII). Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Τρ. Κύπρου που παρουσίασε την Τρίτη, η απαίτηση για τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις του Συγκροτήματος αναμένεται να ανέλθει σε 11% και αποτελείται από απαιτήσεις του Πυλώνα Ι ύψους 4,5%, απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ ύψους 3%, το Αποθεματικό Ασφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB) ύψους 2,5% (που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 1 Ιανουαρίου 2019) και το Αποθεματικό Ασφαλείας των Άλλων Συστημικών Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SII) ύψους 1%. Η απαίτηση για τον Συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος αναμένεται να ανέλθει σε 14,5% και αποτελείται από απαιτήσεις του Πυλώνα Ι ύψους 8%, απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ ύψους 3 %, το Αποθεματικό Ασφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB) ύψους 2,5% και το Αποθεματικό Ασφαλείας των Άλλων Συστημικών Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SII) ύψους 1%. Οι νέες απαιτήσεις βάσει της ΔΕΕΑ αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2020 και τελούν υπό την αίρεση τελικής επιβεβαίωσης από την ΕΚΤ. «Οι κεφαλαιακοί δείκτες του Συγκροτήματος παραμένουν πάνω από τις απαιτήσεις Διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης», καταλήγει.

Εκποιήσεις

Την ίδια ώρα, η Τράπεζα Κύπρου «προειδοποιεί» για τους προβληματικούς δανειολήπτες που θα μπορούν να χαρακτηριστούν ως «στρατηγικοί κακοπληρωτές» και που δεν θα ενταχθούν στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ ότι θα εξεταστούν εκποιήσεις, συναινετικές και μη. Η Τράπεζα δίνει για πρώτη φορά επισήμως πλέον προειδοποιητικές βολές προς τους δανειολήπτες που δεν συμμορφώνονται, στέλνοντας εμμέσως πλην σαφώς και το μήνυμα πως η ΕΣΤΙΑ δεν έχει την απήχηση που αναμενόταν. Η τράπεζα έχει αιτήσεις για δανειολήπτες που θα μπουν στο ΕΣΤΙΑ μόλις 120 εκατ. ευρώ, έναντι 0,83 δισ. ευρώ που υπολογιζόταν εξαρχής. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν κυρίως την αγοραία αξία της κατοικίας, το συνολικό εισόδημα και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού.
«Το Σχέδιο αναμένεται να επιλύσει μέρος του επιλέξιμου χαρτοφυλακίου για το ΕΣΤΙΑ (487 αιτήσεις έχουν ληφθεί από την Τράπεζα - περίπου €120 εκατ. - μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2019), να βοηθήσει να εντοπιστούν οι μη-βιώσιμοι πελάτες για τους οποίους εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις και να επιτρέψει την αντιμετώπιση του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου, κυρίως μέσω εκποιήσεων, συναινετικές και μη», σημειώνει χαρακτηριστικά η Τράπεζα.

Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει στα αποτελέσματά της πως τον Ιούλιο 2018, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε το σχέδιο, γνωστό ως ΕΣΤΙΑ, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση των ΜΕΔ τα οποία έχουν ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία. Αυτά θα λειτουργήσουν ως ένας σαφής διαχωρισμός των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων δανειοληπτών, ενεργώντας αποτρεπτικά κατά των δανειοληπτών που στρατηγικά επιλέγουν να μην εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους. Η πρώτη πληρωμή της κρατικής επιδότησης αναμένεται να γίνει μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Ιουνίου 2020 όποιων δανειοληπτών ενταχθούν στο ΕΣΤΙΑ.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

#PoliticsBlog Η πόρτα του φρενοκομείου και η ορθάνοιχτη πόρτα του ΔΗΚΟ

«Η Ελλάδα έχει τα στρατιωτικά μέσα να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Εμείς; Η μήπως θα στείλουν οι Γάλλοι ...»
Leon  |  11:15

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Όπως ήδη ελέχθη, αυτή η ιστορία είναι και το Βαρερλώ του Άντρου Κυπριανού και του κόμματος του βεβαίως! ...»
ΑΚΑ  |  21:01

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση