ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Μειώθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ τα ΜΕΔ το 2016

Στο 44,8% έφτασε ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τέταρτο τρίμηνο του 2016

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Κατά μισό δισ. ευρώ μειώνονται κατά μέσο όρο τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Κύπρο στα τελευταία τρίμηνα, φτάνοντας αισίως στο τέλος Δεκεμβρίου να είναι 23,6 δισ. ευρώ. Από την αρχή του 2016 έως και το τέλος του, τα ΜΕΔ μειώθηκαν σχεδόν κατά 3 δισ. ευρώ, καθότι στις 31 Δεκεμβρίου του 2015 ήταν στα 26,6 δισ. ευρώ. Το πρόβλημα ναι μεν παραμένει, αλλά οι τράπεζες καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τερματισμό τους και είναι πρώτα στη λίστα των προτεραιοτήτων τους.

Ταυτόχρονα, βλέπουμε να μειώνεται σταδιακά ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 έφτασε στο 44,8%. Αυτό καταδεικνύει η πιο πρόσφατη έκθεση της European Banking Authority για το Q4 του 2016, που συνοψίζει τους βασικούς κινδύνους και τα τρωτά σημεία στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ. Όπως σημειώνει η Αρχή για την Κύπρο, μόλις το προηγούμενο τρίμηνο, το NPLratio για την Κύπρο ήταν στο 46,7%, ενώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016 ήταν στο 48,5%. Αξίζει να αναφερθεί πως στο τελευταίο τρίμηνο του 2015, το NPLratio για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου ήταν στο 48,9%, δηλαδή δεν είχε εμφανή σημάδια ίασης. Παρόλα αυτά, τονίζεται ότι πρόβλημα παραμένει για την Κύπρο το ποσοστό κάλυψης των προβληματικών δανείων.

Σύμφωνα με την έκθεση της EBA για το τέταρτο τρίμηνο του 2016, το ποσοστό κάλυψης των προβληματικών δανείων ανήλθε στο 39,7%, εν αντιθέσει με τις εποπτικές αρχές που έχουν θέσει το 50%, ενώ, πρόσθετα, το ποσοστό ανέβηκε ελάχιστα από αυτό του Q3 του 2016 που ήταν στο 38,4%. Όσον αφορά στο ποσοστό του ενεργητικού στα ταμειακά διαθέσιμα, η Κύπρος καταγράφει ποσοστό 19,4% στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2016, ενώ στο τέλος του τρίτου είχε 18,2%. Στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2015, το ποσοστό ανερχόταν στο 17,5%. Πρόσθετα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της EBA, τα ομόλογα ως ποσοστό του ενεργητικού της κατέβηκε στο 5,7% στο Q4 του 2016, στο Q3 του 2016 ήταν στο 6%, ενώ στο τελευταίο τρίμηνο του 2015 ανερχόταν στο 6,6%. Παράλληλα, οι καταθέσεις των πελατών της ως ποσοστό του συνόλου των υποχρεώσεων, η Αρχή επισημαίνει πως είναι στο 94,2% για το Q4 του 2016, στο Q3 του 2016 ήταν στο 91,5%, ενώ στο Q4 του 2015 ήταν στο 85,3%. Τέλος, η έκθεση τονίζει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος κεφαλαιακών απαιτήσεων για ποσοστό του συνόλου των Risk – Weighted Assets για την Κύπρο, ανήλθε στο 87,8%.

Τα της Ευρώπης

Τα στοιχεία που καλύπτονται από την έκθεση της EBA, βασίζονται σε δείγμα 156 τραπεζών, που καλύπτουν πάνω από το 80% του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από κυπριακές τράπεζες πάντως εξετάζονται η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική, ο Συνεργατισμός και η RCB Bank. Όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, στο τέταρτο τρίμηνο του 2016, ο δείκτης των τραπεζών του Κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έφτασε σε νέα ύψη, αυξανόμενος κατά 20 μονάδες βάσης σε 14,2%. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται κυρίως από τη μείωση των Risk Weighted Assets, σε σχέση με πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016, η EBA αναφέρει ότι ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν στο 5,1%, 30 μονάδες βάσης κάτω από το 3ο τρίμηνο του 2016 και υποδηλώνει ότι οι εποπτικές προσπάθειες αποδίδουν καρπούς, έστω και αργά. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο κινδύνου που συνέταξε για την έκθεση, προκύπτει πως περισσότερες από τις μισές από τις τράπεζες σχεδιάζουν να αυξήσουν τον όγκο τους σε χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων γενικότερα, παρά να παράσχουν στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Παράλληλα, αναφέρεται πως η κερδοφορία παρέμεινε συμπιεσμένη, και η ετήσια απόδοση ιδίων κεφαλαίων Return on Equity (RoE) μειώθηκε στο 3,%, 2,1 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το τρίτο τρίμηνο. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για τις 156 τράπεζες εντός της ΕΕ, συνέχισε να αυξάνεται φτάνοντας το 65,7% από 62,8% στο προηγούμενο έτος. Τέλος, ο μέσος δείκτης κάλυψης ρευστότητας Liquidity Coverage Ratio (LCR) ήταν 141,1% το Δεκέμβριο 2016, πολύ πάνω από το όριο που ορίζεται ως η απαίτηση κάλυψης της ρευστότητας για το 2016 (70%).

Αύξηση καταθέσεων

Οι συνολικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο 2017 σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, παρουσίασαν καθαρή αύξηση 174,9 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση 148,8 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 6,2%, σε σύγκριση με 6,0% τον Ιανουάριο 2017. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Φεβρουάριο 2017 έφθασε στα 49,3 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά δάνεια τον Φεβρουάριο 2017 παρουσίασαν καθαρή αύξηση 139,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με καθαρή μείωση 86,4 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -6,3%, σε σύγκριση με -6,6% τον Ιανουάριο 2017. Πρόσθετα, το υπόλοιπο των δανείων τον Φεβρουάριο 2017 ανήλθε στα 55,2 δισ. ευρώ.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων σύμφωνα με την ΚτΚ, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:
Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά κατέγραψε μείωση στο 1,32%, σε σύγκριση με 1,51% τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες υποχώρησε στο 1,36%, σε σύγκριση με 1,41% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε στο 3,49%, σε σύγκριση με 4,05% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,93%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι 1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε μείωση υποχωρώντας στο 3,95%, σε σύγκριση με 4,02% τον προηγούμενο μήνα. Καταληκτικά, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ, παρουσίασε πτώση στο 3,16%, σε σύγκριση με 3,30% τον προηγούμενο μήνα (Ιανουάριος 2017).

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση