ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αναβαθμίσεις Ελληνικής και Τρ. Κύπρου από Moody's

Αναβάθμισε την αξιολόγηση της καταθετικής βάσης των δύο τραπεζών - Παραμένει αμετάβλητη της RCB

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Ελληνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody’s. Πρόσθετα, ο οίκος προχώρησε και σε αξιολόγηση της RCB Bank όπου παρέμεινε αμετάβλητη στο B1, η οποία αποτελεί την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των κυπριακών τραπεζών.

Συγκεκριμένα, ο οίκος αξιολόγησης Μoody’s αναβάθμισε την αξιολόγηση της καταθετικής βάσης της Ελληνικής Τράπεζας στο B1 από B3, με θετική προοπτική, ενώ την ίδια ώρα, προχώρησε και σε αναβάθμιση της αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου κατά δύο βαθμίδες από B3 σε Β1 με θετική προοπτική. 

Συνεχίζοντας με τα της Ελληνικής Τράπεζας βάσει της αξιολόγησης των Moody's, η αναβάθμιση αποτυπώνει το ενισχυμένο πιστωτικό προφίλ της Τράπεζας και ειδικότερα τη βελτιωμένη αξιοπιστία της, έχοντας αυξημένες εξασφαλίσεις, ώστε να πορευτεί στο εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19. Πρόσθετα, η αναβάθμιση στην αξιολόγηση της καταθετικής βάσης της Τράπεζας αντικατοπτρίζει και την εφαρμογή της ελάχιστης εποπτικής απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), η οποία θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια και θα αλλάξει τη δομή ευθύνης των τραπεζών, απαιτώντας την αύξηση των εξασφαλίσεων για προστασία των καταθέσεων από ιδία κεφάλαια. Συμπληρωματικά, η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των Moody’s ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει να βελτιώνει το προφίλ της φερεγγυότητάς της, παρά την πιθανή αύξηση των ΜΕΧ εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας στο οικονομικό περιβάλλον. Όπως αναφέρεται, το 8% των δανείων της Τράπεζας αφορούν έκθεση στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας, ωστόσο είναι ενθαρρυντικό ότι το ποσοστό των δανείων της Τράπεζας που αποπληρώνονται και πάλι κανονικά, μετά την άρση του μορατόριουμ ανήλθε στο 95%. Τέλος, στα επόμενα τρίμηνα δεν αποκλείεται η αναβάθμιση των αξιολογήσεων εάν: η Τράπεζα διατηρήσει την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση και ρευστότητα, περιοριστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στην κυπριακή οικονομία και η Τράπεζα βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα των περιουσιακών της στοιχείων, με όλα τα μέσα, ακόμα και με πώληση κάποιων στοιχείων.

Τράπεζα Κύπρου

Όσον αφορά με τα της Τράπεζας Κύπρου, ο Οίκος προχώρησε σε αναβάθμιση και στην μακροπρόθεσμη αξιολόγηση κινδύνου, από B1(cr) σε Βa3(cr). Σύμφωνα με τον οίκο Moody’s οι αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν την σημαντική βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μετά τις πωλήσεις ΜΕΔ ύψους 1.4 δις που οδήγησε σε ουσιαστική μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια από 30% το 2019 σε 16%, παρέχοντας της «μαξιλαράκι ασφαλείας», για τις δυσκολίες που συνεχίζουν να υπάρχουν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στις αναβαθμίσεις είναι και η πρόσφατη έκδοση ομολόγου (MREL) της τράπεζας ύψους €300 εκατ., η οποία παρέχει αυξημένη ασφάλεια για προστασία των καταθετών. Σύμφωνα με τον οίκο, η θετική προοπτική οφείλεται στο γεγονός πως αναμένεται περαιτέρω βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της τράπεζας παρά την πιθανή δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω των δύσκολων συνθηκών που υπάρχουν. Ο Moody’s αναφέρει πως οι αναβαθμίσεις θα συνεχίσουν εάν η τράπεζα διατηρήσει τα επόμενα τρίμηνα την δυνατή κεφαλαιακή της θέση και την ρευστότητά της καθώς και εάν καταφέρει να βελτιώσει της ποιότητα των περιουσιακών της στοιχείων μέσω πωλήσεων ΜΕΔ και μειώσει το ποσοστό τους κάτω από 10%. Ρίσκο για την τράπεζα συνεχίζει να αποτελεί η πιθανότητα δημιουργίας νέων ΜΕΔ λόγω της επιδείνωσης της επιδημιολογικής εικόνας της Κύπρου όπως επίσης και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας του τουρισμού, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 12% των δανείων της τράπεζας. Ωστόσο κρίνεται ως θετικό το γεγονός πως το 95% των δανείων που προχώρησαν σε αναστολή δόσεων έχουν αρχίσει να αποπληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους.

RCB Bank

Ο Οίκος αξιολόγησης Moody’s επιβεβαίωσε σήμερα μέσω επικαιροποιημένου δελτίου τύπου που εξέδωσε, την αξιολόγηση της RCB Bank, ενώ προχώρησε σε αναβάθμιση των προοπτικών της Τράπεζας από σταθερές σε θετικές. Η αξιολόγηση της RCB Bank από την Moody's παρέμεινε αμετάβλητη στο B1, η οποία αποτελεί την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των κυπριακών τραπεζών. Επιπλέον, οι προοπτικές της αναβαθμίζονται από σταθερές σε θετικές. Αυτή η σταθερότητα στην αξιολόγηση της Τράπεζας και η αλλαγή των προοπτικών της σε θετικές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, δεδομένου του γενικότερου εύθραυστου οικονομικού περιβάλλοντος που προκαλείται από πανδημία. Ο εν λόγω διεθνής οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της RCB Bank, με το συνολικό δείκτη να ανέρχεται στο 21,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η επιβεβαίωση αξιολόγησης αντικατοπτρίζει επίσης την εξελισσόμενη διάρθρωση των στοιχείων παθητικού της Τράπεζας που οδηγεί στην παροχή αυξημένης προστασίας για τους καταθέτες της.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση