ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Από 2023 και βλέπουμε για ιδιωτικοποίηση ΧΑΚ

Στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ένας εκ των 5 συμβούλων που δεν κέρδισε το διαγωνισμό

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών με προσφυγή έχει προχωρήσει ένας εκ των πέντε συμβούλων που δεν κέρδισε το διαγωνισμό, ώστε να αναλάβει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Αυτομάτως, αυτό το γεγονός καθυστερεί την όλη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ίσως και την μόνη του ευκαιρία για να προσφέρει στην οικονομία γενικότερα, να αποκτήσει προοπτική και να μην απομείνει απλώς ένα «ρηχό» Χρηματιστήριο. Ενώ έγινε η επιλογή ενός εκ των πέντε οίκων συμβούλων που υπέβαλαν προσφορές για να αναλάβει τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης του ΧΑΚ, τη δεδομένη στιγμή περνά από συμπληγάδες η διαδικασία, άρα και θα καθυστερήσει σημαντικά. Με την κατακύρωση της προσφοράς ο επιτυχών οίκος θα είχε στη διάθεση του 14 μήνες για να υλοποιήσει τη διαδικασία της αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου, ενώ τώρα η διαδικασία έχει παγώσει. Αυτό σημαίνει ότι αν και ακόμα η προσφυγή απορριφθεί από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, τότε τουλάχιστον θα φτάσει το 2023 για να ιδιωτικοποιηθεί. Από την άλλη, στο χειρότερο δυνατό σενάριο, αν η προσφυγή γίνει με επιτυχία, τότε θα χρειαστεί άλλος ένας χρόνος για να γίνει νέος διαγωνισμός και επίσης άλλοι 14 μήνες για να υλοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία. Επίσης δε με αστερίσκο, αφού και τότε μπορεί να γίνει νέα προσφυγή επί της απόφασης και το «έργο» να έχει και συνέχεια. Σημειωτέο ότι το αρχικό πλάνο ήταν να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ εντός του 2022, κάτι που εκ των πραγμάτων δεν πρόκειται να γίνει, ακόμα και μετά τις πρώτες συζητήσεις για ιδιωτικοποίησή του, από το 2001, δηλαδή 20 χρόνια αργότερα.

Την ίδια ώρα, η ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου βρίσκεται και στην ατζέντα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση έχει τον κωδικό «C3.3R5» και όπως αναγράφεται στο επίσημο έγγραφο που εστάλη στην Κομισιόν και εγκρίθηκε, «στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου». Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε μια διαδικασία υποβολής προσφορών, βάσει της οποίας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου επιδιώκει να ορίσει εξωτερικό σύμβουλο ή κοινοπραξία συμβούλων εγνωσμένης φήμης, με εκτεταμένη συναφή εμπειρογνωμοσύνη ο οποίος θα εντοπίσει τον καταλληλότερο στρατηγικό επενδυτή για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. «Το στάδιο ιδιωτικοποίησης της σύμβασης θα ολοκληρωθεί μετά την τελική έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού εκπληρωθούν όλοι οι υπόλοιποι όροι», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την περιγραφή του οροσήμου, πρέπει να γίνει επιλογή στρατηγικού επενδυτή ο οποίος θα αγοράσει ελέγχουσα συμμετοχή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, υπογράφοντας τις σχετικές συμφωνίες και εξασφαλίζοντας το χρηματοοικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Το κόστος των συμβούλων

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2022 και αναφορικά με τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων συμβούλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.082.800 για αμοιβή εμπειρογνωμόνων, για την ετοιμασία ή/και ολοκλήρωση διαφόρων μελετών πάνω σε εξειδικευμένα θέματα. Συγκεκριμένα, για τα του ΧΑΚ, «αφορά μελέτη που στοχεύει στο μετασχηματισμό και την αναβάθμιση του ΧΑΚ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση την οποία έχει δημιουργηθεί Ομάδα Συντονισμού και Ομάδα Υλοποίησης Έργου, οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων, οι οποίοι κάτω από την επίβλεψη των προαναφερθεισών ομάδων θα δράσουν για υλοποίηση της Εφικτής Στρατηγικής Επιλογής. Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με συνολικό κόστος €0.3 εκ., 2022-€0.26 εκ., 2023-€0.017 εκ.)».

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση