ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Βουλή - Ψήφισε νόμο για καταπολέμηση απάτης σε πληρωμές πλην μετρητών

Στόχος η θέσπιση κανόνων σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων

ΚΥΠΕ

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα τον εναρμονιστικό νόμο «Περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμος του 2021».

Σκοπός του νόμου είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου». Στόχος της η θέσπιση κανόνων σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και η διευκόλυνση της πρόληψης των εν λόγω αδικημάτων και της παροχής συνδρομής και στήριξης των θυμάτων.

Η Ολομέλεια ψήφισε επίσης ομόφωνα τον τροποποιητικό νόμο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις.

Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις σκοπείται η αποτελεσματική αντιμετώπιση της απάτης που αφορά στα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, έτσι που να πληγεί η πηγή εισοδήματος του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο κατ’ ακολουθία διευκολύνει άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η τρομοκρατία, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και η εμπορία ανθρώπων.

Η Ολομέλεια ψήφισε επίσης ομόφωνα τον τροποποιητικό νόμο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις.

Σκοπός του νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης Κυπριακής Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και να μην απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πριν από την επικύρωσή της από το δικαστήριο.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση