ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Έφερε 41 εκατ. κέρδη στην Eurobank η Ελληνική στο Q1 του 2024

Πως σχολιάζει ο κ. Φ. Καραβίας το deal Ελληνικής και CNP - Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου στο τρίμηνο ανήλθαν σε 383 εκατ.

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank ανήλθαν σε 383 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2024, με τα 92 εκατομμύρια εξ’ αυτών να προκύπτουν από Κύπρο. Από την επένδυσή της στην Ελληνική δε, ο Όμιλος έβγαλε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 52 εκατομμυρίων προήλθαν από την Eurobank Κύπρου.

Ο CEO της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας κατά την επεξήγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων στο επενδυτικό κοινό (investor conference call) που παρακολούθησε η «Κ» το απόγευμα της Πέμπτης 16 Μαΐου, σχολίασε σε σχετική ερώτηση πως στις επόμενες εβδομάδες αναμένουν τις εγκρίσεις από τους επόπτες για να αποκτήσουν το 55,3% της Ελληνικής Τράπεζας και κατόπιν θα προχωρήσουν στην δημόσια πρόταση προς όλους τους μετόχους όπως ορίζει ο νόμος. Απαντώντας σχετικά σε συμπληρωματική ερώτηση ανάφερε πως, δεν μπορεί η Eurobank στο παρόν στάδιο να γνωρίζει το επίπεδο συμμετοχής των υπολοίπων μετόχων της Ελληνικής πάνω στην δημόσια πρόταση που θα κάνει.

Απαντώντας ερώτηση της «Κ» ο κ. Φωκίων Καραβίας στο «investor call» αναφορικά με τη θέση της Eurobank σε σχέση με την συναλλαγή μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας και της CNP Κύπρου, είπε πως είναι μία πράξη που επιτεύχθηκε από την παρούσα Διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας. Ο CEO της Eurobank υπογράμμισε πως, είναι μία πράξη που ενισχύει περαιτέρω την τράπεζα και τις ασφαλιστικές της εργασίες και είναι αλλαγή που ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Eurobank.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank για το πρώτο τρίμηνο του 2024, οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε 145 εκατ. ευρώ, από 79 εκατ. ευρώ στο Α΄ τρίμηνο 2023 και να συνεισφέρουν κατά 37,7% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Όπως εξηγεί περαιτέρω ο Όμιλος, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 34,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 143 εκατ. ευρώ και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 34,2% την ίδια περίοδο σε 128 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές επιδόσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στη Βουλγαρία ενισχύθηκαν σημαντικά, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 92 εκατ. ευρώ και 48 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το Α΄ τρίμηνο 2024.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank διαμορφώθηκαν σε 287 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την παρουσίαση του Ομίλου, περιλαμβάνουν το κόστος της εθελουσίας αποχώρησης εργαζομένων στην Ελλάδα που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,08 και 19,9% αντίστοιχα.

Στην γραπτή του δήλωση που συνόδευαν τα αποτελέσματα ο κ. Καραβίας υπέδειξε ότι, «πέραν των ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων, όλες οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο, εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας».

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση