ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ελληνική: Βελτιώθηκε το χρηματοοικονομικό προφίλ της τράπεζας

Ο ισολογισμός του Ομίλου «έχει μειωμένους κινδύνους και η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει βελτιωθεί σημαντικά»

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Μέσα από την Απόκτηση στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι δραστηριότητές της σε όλη την Κύπρου, με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση, βελτιώνοντας το χρηματοοικονομικό της προφίλ, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση η Ελληνική Τράπεζα, σημειώνοντας ότι ο ισολογισμός του Ομίλου "έχει μειωμένους κινδύνους και η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει βελτιωθεί σημαντικά".

Ταυτόχρονα, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση καθώς υπήρξε ενίσχυση των ενδεικτικών δεικτών του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) σε 17,8% και της Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 20,4%, πολύ ψηλότερες από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις. Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) υποχώρησε δραστικά από το 52% στο 25% περίπου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων ΠΠΣ), ενώ ο δείκτης των καθαρών ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκε από το 12% στο 4%.

Με περίπου 550 χιλιάδες πελάτες, αναφέρει στην ανακοίνωση η Ελληνική Τράπεζα, «κατέχει πλέον ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική στην Κύπρο, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ στο νησί και μερίδιο αγοράς 39% στις καταθέσεις νοικοκυριών και μερίδιο αγοράς 30% στις χορηγήσεις σε νοικοκυριά».

Προσθέτει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της ανακοίνωσης των νέων μετόχων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία απόκτησης εργασιών της πρώην ΣΚΤ.

Αναφέρει επίσης ότι η περίμετρος της Απόκτησης είναι συμπληρωματική προς το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας και συνέργειες.

Σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των υφιστάμενων και των νέων μετόχων, προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση της Τράπεζας και ταυτόχρονα, βελτιώνει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, υποστηρίζοντας το όραμα της Διεύθυνσης, αλλά και την ταχύτερη υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της Τράπεζας.

Αναφέρει ότι ως αποτέλεσμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, οι ακόλουθοι μέτοχοι κατέχουν πάνω από 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: Wargaming Group Limited 20,61%, Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ 18,42%, Poppy SARL 17,30%, Third Point Hellenic Recovery Fund LP 12,59% και 7Q Invest Ltd Ι Multi Opportunities 8,83%.

Επιπλέον, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι στόχος της είναι να παρέχει άριστες υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα στη διευρυμένη πελατειακή μας βάση, ενώ συνεχίζει δυναμικά να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

«Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι η ταχεία και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή και η επιτυχής ενσωμάτωση των στοιχείων που έχουν αποκτηθεί. Ως εκ τούτου, ένα σχέδιο ευρείας κλίμακας έχει καταρτισθεί και υλοποιείται όσον αφορά την ενσωμάτωση, με την πλήρη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεύθυνσης και του προσωπικού της Ελληνικής Τράπεζας», προσθέτει.

Αναφορικά με τις αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι η απόκτηση ενίσχυσε τη θέση της Τράπεζας στην αγορά και σε συνδυασμό με την επιτυχή Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου οδήγησε στη βελτίωση του χρηματοοικονομικού της προφίλ, κάτι το οποίο αντανακλάται στις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody’s Investor Service και Fitch Ratings σε B3 και B+, αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση