ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Eurogroup για κορωνοϊό: Δέσμευση για 1% του κοινοτικού ΑΕΠ σε δημοσιονομικά μέτρα

Τα μέτρα ρευστότητας έχουν να κάνουν με αναστολή πληρωμής φόρων και κρατικές ενισχύσεις και εγγυήσεις

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Δέσμευση για παροχή του ισόποσου του 1% του κοινοτικού ΑΕΠ σε δημοσιονομικά μέτρα και 10% του κοινοτικού ΑΕΠ σε μέτρα υποστήριξη ρευστότητας, ανέλαβαν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, που συνεδρίασαν σε περιεκτική σύνθεση (27) με τηλεδιάσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού στην οικονομία.

Τα μέτρα ρευστότητας έχουν να κάνουν με αναστολή πληρωμής φόρων και κρατικές ενισχύσεις και εγγυήσεις. Ο Μάριο Σεντένο ξεκαθάρισε ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης περιέχει όλη την απαραίτητη ευελιξία για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Τα μέτρα αυτά είναι τα πρώτα, οι 27 ξεκαθάρισαν ότι "θα κάνουν ότι χρειαστεί" και δεσμεύθηκαν να συνέρχονται μια φορά την εβδομάδα με τηλεδιάσκεψη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων. Ο Κλάους Ρέγκλιγν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν με κάποιο τρόπο και τα 410 δισ. ευρώ δανειοδοτικής ικανότητας του ESM, σε συνεργασία με την Κομισιόν.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με δήλωση που υιοθέτησαν οι 27 Υπουργοί και την οποία ανέγνωσε ο Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, τα Κράτη Μέλη τονίζουν ότι "θα λάβουμε παραπάνω συντονισμένη και αποφασιστική δράση πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων δημοσιονομικών μέτρων, για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης".

Αναλυτικά, οι 27 αναφέρουν: "Σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης στις 10 Μαρτίου 2020 μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και της προέδρου της ΕΚΤ, του προέδρου της Ευρωομάδας και του Ύπατου Εκπροσώπου, το Eurogroup πραγματοποίησε σήμερα σε βάθος συζήτηση, μαζί με μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ, για την ανταπόκριση στην έκτακτη ανθρώπινη και οικονομική κρίση που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό".

"Η Ευρωομάδα εξέφρασε τη συμπάθειά της και την αλληλεγγύη της προς τους πολίτες και τα Κράτη - Μέλη που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση αυτή και την ευγνωμοσύνη της προς όσους διακινδυνεύουν τη δική τους υγεία για να σώσουν ζωές. Η Ευρωομάδα παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά και βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συντονίζεται για να δώσει μια ισχυρή ανταπόκριση οικονομικής πολιτικής στην εξαιρετική κατάσταση".

"Επικροτήσαμε όλα τα μέτρα που έλαβαν τα Κράτη - Μέλη και η Κομισιόν, ιδίως εκείνα που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα υγείας και τα συστήματα πολιτικής προστασίας θα στηριχθούν επαρκώς για τον περιορισμό και τη θεραπεία της ασθένειας, για να διαφυλάξουν την ευημερία των πολιτών μας και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και εργαζομένους που πλήττονται ιδιαίτερα.

Αντιμέτωποι με αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, συμφωνήσαμε ότι απαιτείται άμεση, φιλόδοξη και συντονισμένη πολιτική απάντηση", τονίζουν οι 27.

"Αποφασίσαμε να δράσουμε και θα ανταποκριθούμε με ταχύτητα και ευελιξία στις εξελίξεις", τονίζουν. "Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για τον περιορισμό των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της επιδημίας COVID-19".

Όπως αναφέρουν "ως εκ τούτου, καταρτίσαμε ένα πρώτο σύνολο εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων, καθορίζοντας παράλληλα ένα πλαίσιο για περαιτέρω ενέργειες ώστε να ανταποκριθούμε στις εξελίξεις και να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη".

"Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Κομισιόν δείχνουν ότι η συνολική δημοσιονομική στήριξη στην οικονομία θα είναι πολύ σημαντική. Έχουμε μέχρι στιγμής αποφασίσει δημοσιονομικά μέτρα ύψους περίπου 1% του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, για το 2020 για την υποστήριξη της οικονομίας, πέραν του αντίκτυπου των αυτόματων σταθεροποιητών, οι οποίοι πρέπει να λειτουργήσουν πλήρως. Έχουμε μέχρι στιγμής δεσμευτεί να παράσχουμε διευκολύνσεις ρευστότητας ύψους τουλάχιστον 10% του ΑΕΠ, οι οποίες συνίστανται σε συστήματα δημόσιας εγγύησης και αναβαλλόμενες φορολογικές πληρωμές. Αυτοί οι αριθμοί θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτεροι", αναφέρει η κοινή δήλωση των 27.

"Όλες οι εθνικές αρχές θα επιτρέψουν τη λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών και, επιπλέον, θα εφαρμόσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι θα αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες του COVID-19 και ότι δεν θα τεθούν σε κίνδυνο τα οικονομικά και κοινωνικά μας επιτεύγματα".

"Στο βαθμό που απαιτείται από την εξέλιξη της κατάστασης σε κάθε χώρα, θα εφαρμοστούν προσωρινά μέτρα όπως:

- Άμεσες δημοσιονομικές δαπάνες με στόχο τη συγκράτηση και τη θεραπεία της νόσου.
- Θα διατεθούν επαρκείς πόροι στους τομείς της υγείας μας και στα συστήματα πολιτικής προστασίας.
- Η στήριξη της ρευστότητας σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταραχές και έλλειψη ρευστότητας, ιδίως οι ΜμΕ και οι επιχειρήσεις σε τομείς και περιφέρειες που πλήττονται σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και του τουρισμού, με τρόπο που μπορεί να περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα, δημόσιες εγγυήσεις για να βοηθήσουν τις εταιρείες να δανειστούν.
- Στήριξη των εργαζομένων που πλήττονται, για διατήρηση της απασχόλησης και ανάσχεση απωλειών εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της βραχυπρόθεσμης στήριξης της εργασίας, της επέκτασης των επιδομάτων ασθενείας και των επιδομάτων ανεργίας και της αναβολής πληρωμής του φόρου εισοδήματος".

Ταυτόχρονα τονίζεται ότι συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συμπληρώσουν τα εθνικά μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν:

- πρωτοβουλία Corona Response Investment Initiative της Κομισιόν που αφορά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τις ΜμΕ, τις αγορές εργασίας και άλλα ευάλωτα τμήματα των οικονομιών και να διαθέσει επιπλέον € 28 δισ. δαπανών.

- πρωτοβουλία της Κομισιόν και του ομίλου της ΕΤΕπ να κινητοποιήσουν δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για 100.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, υποστηριζόμενες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με την ενίσχυση προγραμμάτων για την εγγύηση τραπεζικών πιστώσεων προς τις ΜΜΕ, ποσό που θα αυξηθεί έως και 20 δισ. Ευρώ, το οποίο για να φτάσει σε άλλες 150.000 επιχειρήσεις.
- διάθεση περαιτέρω πόρων όσο το δυνατόν ταχύτερα και τη βελτίωση της ευελιξίας των μοχλευμένων χρηματοπιστωτικών μέσων.
- πρωτοβουλία του ομίλου ΕΤΕπ για 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις σε ΜΜΕ και μεσαίες επιχειρήσεις και ανάπτυξη άλλων 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι 27 κάλεσαν την ΕΤΕπ να ενισχύσει και να επιταχύνει περαιτέρω τον αντίκτυπο των διαθέσιμων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας με τις εθνικές τράπεζες ανάπτυξης.

Οι 27 χαιρέτισαν επίσης τη δέσμη των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έλαβε η ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα με στόχο την υποστήριξη της ρευστότητας και των συνθηκών χρηματοδότησης των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των τραπεζών, την ομαλή παροχή πιστώσεων στην πραγματική οικονομία και την αποφυγή κατακερματισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών της ζώνης του ευρώ για τη διατήρηση της ομαλής μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

"Πέρα από την άμεση και στοχοθετημένη αντίδραση, εργαζόμαστε σε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να βοηθήσουμε την οικονομία να ανακάμψει μόλις υποχωρήσει ο κορωνοϊός", αναφέρουν οι 27 Υπουργοί.

"Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να προβληματιστούμε για την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας μας για την καλύτερη προστασία της Ευρώπης από τις διαταραχές των προϊόντων και των κεφαλαιαγορών στο μέλλον", αναφέρουν.

"Έχουμε ήδη ενισχύσει σημαντικά το πλαίσιο διαχείρισης κρίσεών μας, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία του ESM. Σήμερα, επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε τις εργασίες μας για την περαιτέρω ενίσχυση της αρχιτεκτονικής και της ανθεκτικότητας στις κρίσεις της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης", τονίζουν.

Οι 27 αναφέρουν ότι αναμένουν οικονομική συρρίκνωση και ξεκαθαρίζουν ότι το ΣΣΑ έχει την απαραίτητη ευελιξία για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και δηλώνουν πως "θα αξιοποιήσουμε πλήρως αυτή την ευελιξία σε όλα τα κράτη μέλη".

"Οι αυτόματοι σταθεροποιητές θα παίξουν πλήρως το ρόλο τους. Αυτό σημαίνει ότι οι αυτόματες ελλείψεις εσόδων και οι αυξήσεις των επιδομάτων ανεργίας που προκύπτουν από τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας δεν θα επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες, στόχους και απαιτήσεις".

"Επιπλέον, συμφωνήσαμε ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προσωρινών δημοσιονομικών μέτρων που θα ληφθούν ως απάντηση στο COVID-19 θα αποκλειστούν κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες, τους στόχους και τις απαιτήσεις της ΕΕ", τονίζουν οι 27.

"Αυτό περιλαμβάνει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των προσωρινών και στοχοθετημένων μέτρων, όπως εκείνα που απαιτούνται επειγόντως για τη συγκράτηση και αντιμετώπιση της πανδημίας, για τη διασφάλιση της στήριξης της ρευστότητας σε επιχειρήσεις και τομείς και για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων των εργαζομένων που πλήττονται", διευκρινίζουν.

""Χαιρετίζουμε την ετοιμότητα της Κομισιόν να ενεργοποιήσει τη γενική ρήτρα διαφυγής", σημειώνουν στη δήλωσή τους.

"Η ανάληψη επείγουσας δράσης και η πλήρης αξιοποίηση της ευελιξίας που προβλέπεται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις είναι απαραίτητη για την ελάφρυνση των επιπτώσεων της κρίσης για τις επιχειρήσεις και τους τομείς που πλήττονται, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα συνεκτικό πλαίσιο και ίσους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά", αναφέρουν οι 27.

"Το τραπεζικό σύστημα διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αποτροπή αυτής της έκτακτης ανάγκης για την υγεία να μετατραπεί σε κοινωνική και οικονομική κρίση για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ως εκ τούτου, χαιρετίσαμε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως, όπου ενδείκνυται, την ευελιξία που ενσωματώνεται στους ισχύοντες κανονισμούς για τη στήριξη του τραπεζικού τομέα ενόψει των σημερινών εξαιρετικών περιστάσεων", διευκρινίζουν.

Τέλος όπως αναφέρουν οι 27 "επικροτήσαμε επίσης τις αποφάσεις της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ που παρέχουν προσωρινές κεφαλαιακές και επιχειρησιακές διευκολύνσεις στις τράπεζες της ζώνης του ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εποπτευόμενες τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να εκπληρώνουν το ρόλο τους στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού γίνονται εμφανείς. Αυτή η ευελιξία είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, προκυκλικές, ακούσιες συνέπειες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα", καταλήγουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
Coronavirus  |  Ευρώπη  |  Υγεία  |  Χρέος  |  Φόρος  | 

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Κυκλοφορούσε με κορωνοϊό - Στη δουλειά με συμπτώματα

«πραγματικα γιατι δεν καταδικαζουν καποιο σε φυλακιση . ειναι εγλημα εναντια στην ανθρωποτητα αυτο »
chris  |  10:45

Κυκλοφορούσε με κορωνοϊό - Στη δουλειά με συμπτώματα

«δεν τηρουσε τα πρωτοκολλα εκανε και διασπορα ποσα το προστιμο? γιατι αν δεν πληρωσουν δεν θα ...»
Μαριος  |  13:06

Κυκλοφορούσε με κορωνοϊό - Στη δουλειά με συμπτώματα

«δεν τηρουσε τα πρωτοκολλα εκανε και διασπορα ποσα το προστιμο? γιατι αν δεν πληρωσουν δεν θα ...»
Μαριος  |  13:05

#PoliticsBlog Το νέο εύρημα του Οδυσσέα και οι σαμπάνιες του Νικόλα

«Αυτά συμβαίνουν στον πολιτικό μικρόκοσμο της ημικατεχόμενης Κύπρου εν έτει 2021.»
Leon  |  13:09

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση