ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ισότητα για ναυαγοσώστες: Συμμόρφωση με τις πρακτικές εργοδότησης ΕΕ

Εξακολουθούν «παραδόξως να εργοδοτούνται με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Συντεχνία

ΚΥΠΕ

Στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας και του εναρμονιστικού της Νόμου που αφορά τις πρακτικές εργοδότησης, ζητά σε επιστολή που απέστειλε στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και στους Έπαρχους, η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ.

Στην επιστολή της η ΙΣΟΤΗΤΑ κάνει λόγο για έλλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Οδηγίας και του εναρμονιστικού της Νόμου που αφορά τις πρακτικές εργοδότησης, στον οποίο περιλαμβάνονται ναυαγοσώστες οι οποίοι, αν και έχουν αναγνωριστεί, από τις οικείες εργοδοτικές αρχές, ως εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, εξακολουθούν «παραδόξως να εργοδοτούνται με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου», οι οποίες ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μετά από υποβολή των εν λόγω εργαζομένων σε αθλητική δοκιμασία και αφού προηγηθεί ολιγόμηνη περίοδος διακοπής εργασίας, κατά την οποία οι ίδιοι αιτούνται και λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και ναυαγοσώστες οι οποίοι, αν και προσλαμβάνονται για σκοπούς κάλυψης πάγιων και διαρκών υπηρεσιακών αναγκών, εργοδοτούνται με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Καλεί την αρμόδια αρχή όπως προβεί χωρίς άλλη καθυστέρηση, σε εξέταση του πολύ σοβαρού αυτού ζητήματος, το οποίο αφορά παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων εκατοντάδων εργαζομένων -μελών της Συντεχνίας και μη, προκαλώντας σε αυτούς μεγάλο άγχος και στρες και σοβαρή ανησυχία και ταλαιπωρία ένεκα έλλειψης εργασιακής σταθερότητας.

Επίσης, καλεί όπως προβούν στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, περιλαμβανομένων των ενεργειών και πρωτοβουλιών κανονιστικής φύσεως, για σκοπούς εξάλειψης και τερματισμού των παράνομων και καταχρηστικών διατάξεων/ρυθμίσεων/πρακτικών, προς πλήρη και ουσιαστική συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συγκεκριμένη Οδηγία.

Σημειώνεται ότι η επιστολή έχει κοινοποιηθεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένεκα της ιδιότητας του ως αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του Νόμου 98(Ι)/2003 και του ζητείται όπως καθοδηγήσει τις αρμόδιες αρχές, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση προς τον Νόμο.

Επίσης, η επιστολή έχει κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, με την παράκληση για εγγραφή και συζήτηση του θέματος σε συνεδρία της.

Στην επιστολή της, η ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρεται εκτενώς στο αιτιολογικό της οδηγίας, η οποία επεξηγεί ότι «τα υπογράφοντα μέρη θέλησαν να συνάψουν συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου, όπου θα διαγράφονται οι γενικές αρχές και ελάχιστες απαιτήσεις για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και τις εργασιακές σχέσεις και έχουν δείξει την επιθυμία τους να βελτιώσουν την ποιότητα της εργασίας ορισμένου χρόνου, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης, καθώς και να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο για να αποτραπεί η κατάχρηση που προκύπτει από διαδοχικές σχέσεις εργασίας ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου».

Η συμφωνία πλαίσιο, σημειώνει στην επιστολή της η ΙΣΟΤΗΤΑ, καθορίζει τις γενικές αρχές και τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την εργασία ορισμένου χρόνου, αναγνωρίζοντας ότι για τις λεπτομέρειες της εφαρμογής πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά στοιχεία των συγκεκριμένων εθνικών, τομεακών και εποχιακών καταστάσεων.

Επίπλέον, αναφέρει ότι η συμφωνία αυτή αναδεικνύει τη βούληση των κοινωνικών εταίρων να θεσπίσουν ένα γενικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προστατεύοντάς τους από τις διακρίσεις, καθώς και για τη χρησιμοποίηση συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε μια βάση αποδοχής από τους εργοδότες και τους εργαζομένους.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση