ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Κομβική αλλαγή στο μοντέλο οικονομίας

Στο «ράφι» το παλαιό σύστημα παροχής υπηρεσιών - Στροφή στη διαχείριση επενδυτικών ταμείων

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο έχει ευθυγραμμισθεί με τα ευρωπαϊκά και ευρύτερα διεθνή πρότυπα αναφοράς, με οδηγίες, εποπτικά και κανονιστικά πλαίσια τα οποία τον διέπουν. Ο τραπεζικός τομέας όμως είναι και άρρηκτα συνδεδεμένος με τον τομέα της παροχής υπηρεσιών, των ίδιων υπηρεσιών που έφερναν μεγάλα κέρδη σε τραπεζικά ιδρύματα, ελεγκτικούς οίκους και δικηγόρους από το 2000 και εντεύθεν.

Η Κύπρος, λόγω του μεγέθους της, δεν μπορεί να μετατραπεί σε χώρα πρωτογενών υλών και άλλων αγαθών και θα πρέπει να παραμείνει κέντρο παροχής υπηρεσιών. Αυτό το προφίλ έχει και δεν αλλάζει. Ωστόσο, το μοντέλο της παροχής των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχει αλλάξει προ πολλού και πλέον εστιάζει στην αγορά των επενδυτικών ταμείων και συγκεκριμένα στην διαχείριση των επενδυτικών ταμείων (fund management). Η παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο βρέθηκε προς τα τέλη του μνημονίου (2016) σε τέλμα και αναγκαστικά θα χρειαζόταν να μετεξελιχθεί το μοντέλο που προσέφερε για πολλά χρόνια. Άξιο αναφοράς το ότι από τις 300 χιλιάδες εταιρείες που ήταν εγγεγραμμένες στην Κύπρο, σήμερα είναι οι μισές, δηλαδή 150 χιλιάδες. Αν και οι απόψεις διίστανται για το μοντέλο που θα ακολουθούσαν οι βασικοί παίχτες στην Κύπρο, φαίνεται πως οι «Big Four» έδειξαν το δρόμο.

Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχουν δημιουργήσει ειδικά τμήματα που επικεντρώνονται στη διαχείριση των επενδυτικών ταμείων, ενώ και οι τράπεζες πλέον το δηλώνουν ανοιχτά πως το κομμάτι του «International Business» έχει συρρικνωθεί λόγω της αλλαγής του μοντέλου των υπηρεσιών. Το ότι έχει συρρικνωθεί βέβαια ένας συγκεκριμένος τομέας, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί ένας άλλος και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένας τομέας που θα υποστηρίζει τη διαχείριση επενδυτικών ταμείων. Μην ξεχνάμε την οδηγία για τις εταιρείες κέλυφος (shell companies), που έχει βάλει τίτλους τέλους σε αυτό το μοντέλο. Η Κύπρος μέχρι πρότινος δεν είχε καμία εμπλοκή σε αυτό τον τομέα, της διαχείρισης των επενδυτικών ταμείων.

Η Ρωσία δε θα πρέπει πλέον να θεωρείται «στρατηγικός εταίρος», σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο

Άλλα κράτη, όπως η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, πρωταγωνιστούν και έχουν όλη την «πίττα» του τομέα στην Ευρώπη. Η Κύπρος δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να «κλέψει» κομμάτι από αυτές τις χώρες, αλλά μπορεί -όπως δηλώνουν οι αρμόδιοι- να καταφέρει να λάβει ένα μικρό κομμάτι από αυτή την «πίττα». Αυτό το μικρό κομμάτι -όπως συμπληρώνουν- είναι αρκετό ώστε να δώσει τα μέγιστα στην οικονομία της Κύπρου και δεν θα είναι αμελητέας ποσότητας για τα μεγέθη της χώρας. «Δεν είναι αντίστοιχα τα οφέλη τα οποία μπορεί να λάβει η Κύπρος σε σχέση με μια μεγάλη οικονομία – χώρα της Ευρώπης. Προσμετρείται διαφορετικά εάν αποκτήσει η Κύπρος ένα 5% του Τομέα σε σχέση με ένα 5% για την Ολλανδία για παράδειγμα. Επί της ουσίας μπορούν κάποιες εταιρείες να χρησιμοποιούν τη χώρα για επενδύσεις, αλλά και να συντονίζουν επενδύσεις μέσω της χώρας. Πρέπει η Κύπρος να γίνει ελκυστικός προορισμός για να δημιουργηθούν και να διαχειρίζονται επενδυτικά ταμεία στην Κύπρο», σημείωσαν χαρακτηριστικά πηγές που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη τάση – μοντέλο παροχής υπηρεσιών. ΄

Ιδιαίτερη βαρύτητα

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του απολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για το 2018, αναφέρθηκε πως ετοιμάζεται νομοσχέδιο για «Fund administrators». Σύμφωνα με την Κεφαλαιαγορά, ετοιμάζεται νομοσχέδιο για τη ρύθμιση και λειτουργία των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες αναφορικά με τη διοίκηση των ΟΕΕ (fund administrators).

Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ο διαχειριστής, ο οποίος είναι αδειοδοτημένος και πλήρως εποπτευόμενος από την Κεφαλαιαγορά, έχει το δικαίωμα να αναθέτει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη διοίκηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε τρίτους. Με την εισαγωγή του εν λόγω νομοσχεδίου στο θεσμικό πλαίσιο, αναφέρει η Κεφαλαιαγορά πως η λειτουργία της παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τη διοίκηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων θα πρέπει να ασκείται από αδειοδοτημένο και εποπτευόμενο οργανισμό της ΕΚΚ. Επίσης, στοχεύει στη δημιουργία ενός καθεστώτος προληπτικής εποπτείας για εταιρείες που ασκούν αυτές τις λειτουργίες, διασφαλίζοντας κλίμα εμπιστοσύνης και επαρκούς προστασίας των επενδυτών. Και είναι ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019.

Συλλογικές επενδύσεις

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου βάσει των στοιχείων που παρουσίασε εν πολλοίς επιβεβαίωσε την αυξητική τάση στον συγκεκριμένο τομέα, λέγοντας πως στα κάτωθι στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί και νέες ομάδες εποπτευομένων από την Κεφαλαιαγορά, περιλαμβανομένων των συλλογικών επενδύσεων, των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων και των παρόχων διοικητικών υπηρεσιών. Βάσει της ομιλίας της, από το 2011 μέχρι και το 2018 η ανάπτυξη του τομέα ξεπέρασε το 169%, ενώ εντός του 2018 συνεχίστηκε η εξέταση των αιτήσεων, διαδικασία μέσω της οποίας έλαβαν έγκριση 58 οντότητες, εκ των οποίων 32 δραστηριοποιήθηκαν στις συλλογικές επενδύσεις, 18 στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και 8 στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών.

Για τα του τρέχοντος έτους είπε πως μόνο τον Ιανουάριο βρίσκονταν υπό εξέταση 107 αιτήσεις για αδειοδότηση νέων εποπτευόμενων οντοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν 26 ΚΕΠΕΥ, 11 ΕΠΔΥ και 70 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και 45 προεγκρίσεις εταιρειών, οι οποίες δύναται να λάβουν τελική άδεια εντός του 2019.«Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στον τομέα των συλλογικών επενδυτικών ταμείων, ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέγραψε μια καλή άνοδο, τόσο στο σύνολο του αριθμού των εποπτευομένων όσο και στο συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση. Το 4ο τρίμηνο του 2018 το συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση ανερχόταν στα 6,3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2018, 61% σε σχέση με το 2017 και 132% σε σχέση με το 2016», ανέφερε σχετικά η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η ΕΕ διαλέγει Δύση

Μόλις χθες, την Τρίτη 12 Μαρτίου, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι η ΕΕ θα πρέπει να κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων στη Ρωσία αν αυτή συνεχίσει να παραβαίνει το διεθνές δίκαιο. Το ΕΚ υιοθέτησε το ψήφισμα στο οποίο προβαίνει σε αποτίμηση της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Η Ρωσία δε θα πρέπει πλέον να θεωρείται «στρατηγικός εταίρος», σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο. «Το ΕΚ καταδικάζει τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τη Ρωσία, το οποίο μπορεί να ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που νομιμοποιούνται παράνομα σε ευρωπαϊκές χώρες σε ετήσια βάση, γεγονός το οποίο απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα. Το ψήφισμα τονίζει ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να τερματίσουν όλα τα προγράμματα παροχής «χρυσής βίζας» ή διαβατηρίων, από τα οποία επωφελούνται Ρώσοι ολιγάρχες», αναφέρει το δελτίο τύπου.

Νομοθεσία ειδικά για τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων

Τον Ιούλιο του 2018 δημοσιεύτηκε ο Ν.124(Ι)/2018 ο οποίος καταργεί τους νόμους 131(Ι)/2014 και 11(Ι)/2015 και εισάγει στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ανάμεσα σε άλλα, τους Καταχωρημένους ΟΕΕ οι οποίοι δεν θα αδειοδοτούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αλλά θα εποπτεύονται δια μέσου του διαχειριστή τους, αφού θα αποτελούν πάντοτε αντικείμενο διαχείρισης εποπτευόμενου διαχειριστή. Οι Καταχωρημένοι ΟΕΕ (‘ΚΟΕΕ’) μπορούν να λειτουργούν ως ανοικτού ή κλειστού τύπου, λαμβάνοντας τη νομική μορφή του αμοιβαίου κεφαλαίου, της εταιρείας επενδύσεων (σταθερού ή μεταβλητού κεφαλαίου) και του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού.

Οι ΚΟΕΕ μπορούν να απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες ή και σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας ΟΕΕ με τη μορφή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού, με ξεχωριστή νομική προσωπικότητα (υπό την αίρεση της τροποποίησης του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου). Οι νέες αυτές κατηγορίες προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες για την προώθηση διαφοροποιημένων επενδυτικών προϊόντων, σε ένα καθεστώς προληπτικής εποπτείας, διασφαλίζοντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και επαρκούς προστασίας των επενδυτών.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Αρμόδιον ζητώ!

«Και ο κτίστης θα ηθελε ( μπορεί και είναι) καλλιτέχνης, όπως και πολλοί άλλοι ιδιώτες... βασικά όλοι ...»
Αρμαγεδών  |  20:40

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X