ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 18:51
 

Ποσό 1 δισ. έδωσε η ΕΕ για έργα μέσα σε έξι χρόνια

Στα περισσότερα μεγάλα έργα του νησιού υπάρχει εμπλοκή Ευρωπαϊκών Ταμείων, με χρηματοδότηση της τάξης του 85%.

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οι τελευταίες ενδείξεις από το Ευρωβαρόμετρο δεν είναι πολύ ενθαρρυντικές όσον αφορά στο πώς βλέπουν οι Κύπριοι την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα λίγο καλύτερα αποτελέσματα που καταγράφηκαν στην έκθεση του φθινοπώρου του 2018 σε σχέση με την άνοιξη του ίδιου χρόνου. Αντίστοιχη απαισιοδοξία επικρατεί και για την προσέλευση των Κυπρίων πολιτών στην κάλπη για συμμετοχή στις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019, με τους φορείς που εμπλέκονται στα ευρωπαϊκά δρώμενα να κρατούν μικρό καλάθι.

Όση κριτική και να ασκήσουν οι πολίτες για αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως επηρεάζουν τις ζωές τους, η αλήθεια είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγχρηματοδοτήσει πολλά έργα τα οποία απολαμβάνουν οι Κύπριοι. Εργα που δίχως τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είχαν γίνει κατορθωτά. Και αυτό, διότι στα περισσότερα έργα που έχει εμπλοκή μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων, η χρηματοδότηση φτάνει στο 85%. Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο 956 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 784 εκατ. προέρχονται από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής.

Πιο συγκεκριμένα, 454,5 εκατ. ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, 318 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής και 11,5 εκατ. ευρώ από την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων». Τα υπόλοιπα 132 εκατ. ευρώ παραχωρήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 40 εκατ. ευρώ από Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Ακόμα, η Κύπρος ως Κράτος-Μέλος της ΕΕ έχει επωφεληθεί από την Πολιτική Συνοχής και κατά τις προηγούμενες δύο προγραμματικές περιόδους, όπου εξασφαλίστηκαν κονδύλια ύψους 110 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2004-2006 και 640 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Στις προηγούμενες δύο προγραμματικές περιόδους, εξασφαλίστηκαν κονδύλια ύψους 110 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2004-2006 και 640 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Και για απασχόληση

Εκτός των έργων που συγχρηματοδοτούνται, η Κύπρος έχει συνάψει συμφωνία με την ΕΕ με τίτλο «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή». Σύμφωνα με έγγραφα της ΕΕ, βασικοί Στόχοι είναι «η προώθηση της απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ηλικίας 15-29 ετών, ο εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας, η διασφάλιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της μη διάκρισης προς τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η προώθηση της δια βίου μάθησης, καθώς και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων αρχών».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 163,3 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 129 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα 11,5 εκατ. ευρώ από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 22,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί από εθνικούς πόρους. Αναλυτικότερα, για την βελτίωση των Προοπτικών Απασχόλησης του Ανθρώπινου Δυναμικού θα δοθούν στην Κύπρο 51,1 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ηλικίας έως 29 ετών και διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας 42 εκατ. ευρώ, για την καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού περί τα 32 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού και Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης 36,5 εκατ. ευρώ, ενώ τέλος για την τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος θα διατεθούν πόροι ύψους 1,7 εκατ. ευρώ.

Μεγάλα έργα

Μπορεί να μην έχει γίνει πλήρως αντιληπτό, αλλά μία μεγάλη λίστα έργων που έχουν γίνει ή είναι στη διαδικασία να γίνουν, έχουν καλυφθεί χρηματικώς κατά 85% από την ΕΕ.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα, η βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τον Προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ, αφού ανήκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και αειφόρου ανάπτυξης 2014 – 2020.
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, αναπτύσσεται το Σύστημα Πληροφορικής για την εισαγωγή και την ανάπτυξη του Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο (ΓεΣΥ). Μέσω του Συστήματος Πληροφορικής που θα αναπτυχθεί θα διενεργούνται όλες οι βασικές λειτουργίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας. Το Σύστημα θα καλύπτει τις λειτουργικές διεργασίες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), των παρόχων και των δικαιούχων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 13.4 εκατ. ευρώ, ενώ και σε αυτό το έργο η συνεισφορά του Ταμείου Περιφερειακής ανάπτυξης ανέρχεται στο 85%.

Με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ προωθήθηκε η κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας (Κάθετος Δρόμος) που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου και γενικότερα το Εθνικό Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων. Το Έργο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΕΔ-Μ). Ο συνολικός του Προϋπολογισμός ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ και πάλι η συνεισφορά του Ταμείου Συνοχής ανέρχεται στο 85%.

Άλλα παραδείγματα πρωτοβουλιών και έργων που υποστηρίζονται από την ΕΕ

Βελτίωση της αγοράς εργασίας με συγχρηματοδοτήσεις πέραν των 36 εκατ. ευρώ μετά την αύξηση της ανεργίας στους νέους ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα εξεύρεσης εργασίας στους άνεργους νέους, προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), στο οικονομικά αδρανές γυναικείο δυναμικό καθώς επίσης και στους μαθητευόμενους του συστήματος μαθητείας συνέβαλαν στη μείωση της ανεργίας στους νέους από 40% το 2013 στο 26% το 2017.

Επέκταση του αποχετευτικού συστήματος σε πολλές περιοχές του νησιού με την ΕΕ να συγχρηματοδοτεί το έργο με συνολικό ποσό πέραν των 100 εκατ. ευρώ.

Εγκατάσταση 24 Πράσινων Σημείων (Green Dots) σε όλη την Κύπρο για τη δωρεάν διάθεση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων/αντικειμένων και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων με συνολική χρηματοδότηση πέραν των 44 εκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Αναβάθμιση του λιμανιού Λεμεσού με κονδύλι 46 εκατ. ευρώ για την εκβάθυνσή του, την κατασκευή κρηπιδώματος και αίθουσας επιβατών. Το έργο συνέβαλε σημαντικά στην βελτίωση της συνδεσιμότητας της χώρας με το εξωτερικό τόσο για τη μεταφορά αγαθών αλλά και επιβατών. Ταυτόχρονα η επέκταση του λιμανιού βοηθά άμεσα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και έμμεσα μέσω της προσέλκυσης ντόπιων και ξένων εταιριών.

Αναβάθμιση του οδικού δικτύου παρά το νέο ΓΣΠ με συγχρηματοδότηση πέραν των 27 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία τρίτης λωρίδας και κυκλικού κόμβου τα οποία αποσκοπούσαν στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Σ. Περδίος: Η εθνική στρατηγική για τον τουρισμό υλοποιείται

«Οσοι περισσοτεροι τουριστες έρθουν τοσο το χειρότερο για μας Ο κίνδυνος από τον κορωνοιό πολλαπλασιάζεται ...»
Haris  |  22:16

Ανοίγει η βεντάλια των ελέγχων από χώρες με κορωνοϊό

«Μα αγαπητέ Υπουργέ, οι περισσότεροι που έρχονται Κύπρο από Ιταλία, δεν έρχονται με απευθείας πτήσεις, ...»
Ένας Πολίτης  |  11:25

Το τραγικό απόφθεγμα

«"...Όπως ήταν αναμενόμενο και οι τρεις ομάδες διέψευσαν την εμπλοκή τους στο καταγγελλόμενο σκάνδαλο. ...»
Χρίστος  |  09:57

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X