ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Προς μοντέλο με ματιά στο 2035 η Κύπρος

Η νέα Στρατηγική εμπεριέχει πέραν των 200 πρακτικών εισηγήσεων, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Η Εκπόνηση του Έργου Μακροχρόνιας Οικονομικής Στρατηγικής της Κύπρου με ονομασία «Όραμα 2035» στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης, που θα θέσει το πλαίσιο και θα αποτελέσει τον οδηγό εφαρμογής ενός νέου οικονομικού μοντέλου για τη χώρα. Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού Οικονομικών και τη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχώρησε στον καταρτισμό της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας. Βασική επιδίωξη της νέας Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής για τη χάραξη της αναπτυξιακής πορείας της Κύπρου για τα επόμενα 15 χρόνια. Η μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο οικονομικό μοντέλο, στοχεύει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της οικονομίας και στη μεγιστοποίηση της ευημερίας των πολιτών της Κύπρου. Η νέα Στρατηγική εμπεριέχει πέραν των 200 πρακτικών εισηγήσεων, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων του «Οράματος 2035». Για την οριστικοποίηση της Έκθεσης, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση και διαβούλευση σχετικά με την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας την Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021. Τονίζεται δε, πως η ανάγκη θέσπισης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της οικονομίας της Κύπρου διαπιστώθηκε από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, ιδιαίτερα μετά και την ανάλυση της πρώτης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο που δημοσιεύτηκε το 2019. Σύμφωνα με τη σχετική παρουσίαση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου το Συμβούλιο αναφέρει πως «μέχρι το 2035, θα είμαστε ένα κράτος πρότυπο στον κόσμο που θα διαμορφώνει το μέλλον του με έναν αποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό που θα εξυπηρετεί πολίτες και επιχειρήσεις ‒ μεγάλες και μικρές ‒ κάθε ώρα της ημέρας μέσω ψηφιακών πλατφόρμων. Οι ρυθμιστικοί φορείς θα διατηρούν μια ανοιχτή, διαφανή και δίκαιη αγορά για τοπικές και ξένες επιχειρήσεις, υποστηριζόμενες από ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα που θα επιλύει γρήγορα τις διαφορές. Η χάραξη πολιτικής θα ακολουθεί διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τη διακυβέρνηση της ΕΕ, οι πολιτικές όμως θα τροποποιούνται και προσαρμόζονται στις τοπικές εξελίξεις και φιλοδοξίες. Με αυτόν τον τρόπο, η Κύπρος αναλαμβάνει την ευθύνη για να διαμορφώνει το μέλλον της». Την ίδια ώρα, σχετικά με την ανθεκτική οικονομία, αναφέρει ότι «θα έχουμε μια ακμάζουσα και ανθεκτική οικονομία, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής με υψηλά, αυξανόμενα επίπεδα παραγωγικότητας και κομβικό σημείο καινοτομίας. Ο οικονομικός κύκλος θα εξαρτάται πολύ λιγότερο στους φυσικούς πόρους και θα υποστηρίζεται από τις αρχές της ψηφιοποίησης και της πράσινης οικονομίας. Η οικονομία της Κύπρου θα είναι διαφοροποιημένη και έτσι η οικονομική ανάπτυξη θα είναι πιο βιώσιμη και πιο ανθεκτική σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες». Τέλος, το Συμβούλιο τονίζει στην έκθεση πως «όλοι οι πολίτες θα απολαμβάνουν μια ευτυχισμένη, υγιή και ασφαλή ζωή με καλές ανταμοιβές στις εργασίες τους και υψηλό βιοτικό επίπεδο σε μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Θα υπερηφανευόμαστε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα παγκόσμιου κύρους, ένα εξαιρετικό σύστημα υπηρεσιών υγείας και μια κοινωνία που λειτουργεί στη βάση των αρχών του κράτους δικαίου και καταπολεμά τη διαφθορά και η οποία παρέχει ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες για όλους με βιώσιμο τρόπο».

Οι υποτομείς της ανάπτυξης

Σύμφωνα με την παρουσίαση, καταγράφεται πως χρησιμοποιήθηκε μια ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων για να βρεθούν οι υπο-τομείς που μπορεί να φέρουν την ανάπτυξη στην Κύπρο. Υπογραμμίζεται δε, πως πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ αυτών των υπο-τομέων με τους υφιστάμενους τομείς οι οποίοι τροφοδοτούν την ανάπτυξη σήμερα και είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η γεωργική τεχνολογία, ο αγροτουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, η ελαφριά βιομηχανία, οι επαγγελματικές υπηρεσίες και οι τομείς τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνιών. Πρόσθετα, το Συμβούλιο αναφέρει πως αξιολόγησε την απόδοση της Κύπρου έναντι «αντίστοιχων» χωρών και χωρών «προτύπων». Αντίστοιχες χώρες είναι η Ιρλανδία, Εσθονία, Σλοβενία, Μάλτα, Ισραήλ και οι χώρες πρότυπα η Σιγκαπούρη, Φινλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Δανία.
Το «Όραμα 2035» της Κύπρου βασίζεται σε τρεις πυλώνες οι οποίοι υποστηρίζονται από συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, στο παγκόσμιο πρότυπο έθνος, στην ακμάζουσα και ανθεκτική οικονομία και στη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Κάθε στρατηγικός στόχος θα ελέγχεται και θα παρακολουθείται από τις αρχές συνεχώς με βάση συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης (key performance indicators).

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΥΠΟΙΚ  | 
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση