ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Σε χαμηλά επίπεδα η έρευνα και ανάπτυξη στην Κύπρο

Τα στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία

ΚΥΠΕ

Παρά τη μεγάλη αύξηση του 23,5% που παρατηρήθηκε στις ερευνητικές δαπάνες το 2019, σε σχέση με το 2018, το μερίδιο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Κύπρου που αναλογεί στις δραστηριότητες Έρευνα και Ανάπτυξη εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες, όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία για τον καταρτισμό στοιχείων για την επιστημονική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη, οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο κατά το 2019 υπολογίζονται σε €164,4 εκ. και αντιστοιχούν σε 0,74% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €133,1 εκ. ή 0,62% του Α.Εγχ.Π. το 2018.

Ενδεικτικά, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι το ποσοστό αυτό στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 2,20% κατά μέσο όρο (κυμαίνεται από 0,50% στη Ρουμανία, 0,59% στη Μάλτα και 0,64% στη Λετονία, σε 3,18% στη Γερμανία, 3,19% στην Αυστρία και 3,40% στη Σουηδία).

Σημειώνει ότι η Κύπρος διαθέτει έναν από τους ψηλότερους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης στις ερευνητικές δαπάνες, που ανέρχεται σε 11% για την περίοδο 1998 – 2019.

Κατά τομέα δραστηριότητας, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο τομέας των επιχειρήσεων παρουσίασε το 2019 ερευνητικές δαπάνες ύψους €70,7 εκ. ή 43,0% του συνόλου, η τριτοβάθμια εκπαίδευση €63,0 εκ. ή 38,3%, τα ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα €18,6 εκ. ή 11,3% και το δημόσιο €12,2 εκ. ή 7,4% σε σύγκριση με μερίδια 40,5%, 40,1%, 11,0% και 8,4% αντίστοιχα το 2018.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, ο κλάδος της ενημέρωσης και επικοινωνίας αποτέλεσε τον κύριο φορέα ερευνητικής δραστηριότητας με δαπάνες ύψους €40,7 εκ., ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά της μεταποιητικής βιομηχανίας (και ιδιαίτερα των κλάδων παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων και κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) με €22,2 εκ.

Από πόρους του δημοσίου χρηματοδοτήθηκε το 2019 το 22,4% της ερευνητικής δραστηριότητας (€36,8 εκ.), σε σύγκριση με €24,5 εκ. ή 18,4% το 2018, ενώ €21,5 εκ. προήλθαν από τον προϋπολογισμό των δημόσιων πανεπιστημίων και €37,5 εκ. από πηγές του εξωτερικού (περιλαμβανομένων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ποσό €68,7 εκ. ή 41,8% του συνόλου προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα.

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δαπανών, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, επικεντρώθηκε στις θετικές επιστήμες (€65,2 εκ.), ενώ οι επιστήμες μηχανικού απορρόφησαν €56,4 εκ., οι κοινωνικές επιστήμες €18,5 εκ., οι ιατρικές επιστήμες €10,6 εκ., οι αγροτικές επιστήμες €7,5 εκ. και οι ανθρωπιστικές επιστήμες €6,2 εκ.

Επιπλέον, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν σε ερευνητικές δραστηριότητες κατά το 2019 ανήλθε σε 4.082, σε σύγκριση με 3.754 το 2018.

Σε όρους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σε 2.121 άτομα, εκ των οποίων τα 827 ή 39,0% ήταν γυναίκες. Ποσοστό 33,1% του ερευνητικού δυναμικού κατείχε διδακτορικό τίτλο.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση