ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

«Ζεσταίνουν μηχανές» για πράσινα «stress test» οι κυπριακές τράπεζες

Ετοιμότητα τραπεζών για τη διαδικασία που ξεκινάει τον Μάρτιο - Δηλώσεις από Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα και RCB Bank

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Δηλώνουν παρούσες και συνάμα καθησυχάζουν οι κυπριακές τράπεζες ενόψει έναρξης της διαδικασίας των πράσινων «stress test», ή αλλιώς τεστ «κλιματικής αλλαγής» τα οποία θα ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) το Μάρτη του 2022. Όπως όλες οι συστημικές τράπεζες, έτσι και οι κυπριακές συστημικές θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΚΤ στοιχεία σχετικά με την έκθεσή τους στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, διαδικασία που γίνεται ωστόσο για πρώτη φορά και είναι άγνωστη διαδικασία. Τα πρώτα αποτελέσματα των «πρασίνων stress test» αναμένονται τον Ιούλιο του 2022 και αφού γίνονται για πρώτη φορά, αρκετοί πιστεύουν πως ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο να επηρεαστούν οι απαιτήσεις που θα τεθούν σε κάθε τράπεζα, παρόλο που η ΕΚΤ το διαψεύδει στην παρούσα φάση. Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα και RCB Bank παρουσιάζονται στις δηλώσεις τους στην «Κ» πως θα υποβληθούν σε μερική και όχι πλήρη αξιολόγηση. Τονίζουν ότι είναι προετοιμασμένες για τα συγκεκριμένα τεστ και ότι ο τραπεζικός τομέας έχει να διαδραματίσει κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον και στη χρηματοδότησή του.

Την προηγούμενη εβδομάδα στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου για τα αποτελέσματα του SREP του 2021, απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφορικά με τα κεφάλαια και τα πράσινα «stress test» το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, Frank Elderson, σημείωσε πως η κλιματική αλλαγή και η διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον από τις τράπεζες, είναι μία από τις βασικές προτεραιότητές μας για τα επόμενα χρόνια. «Στείλαμε, λοιπόν, επιστολές στις τράπεζες, ζητήσαμε σχέδια δράσης και φέτος θα είναι η χρονιά που θα περιγράψω ως αυτή που το σχέδιο θα δοκιμαστεί στην πράξη», σημείωσε ο κ. Elderson. Εξήγησε επίσης πως αυτό το «stress test» θα είναι μια άσκηση μάθησης για τους επόπτες και για τις τράπεζες, δεν θα είναι άσκηση επιτυχίας ή αποτυχίας, δεν είναι άσκηση κεφαλαίου. «Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, δεν πρόκειται να υπάρξουν άμεσες κεφαλαιακές συνέπειες. Μπορεί έμμεσα, μέσω των βαθμολογιών, να υπάρχουν επιπτώσεις στις απαιτήσεις του Πυλώνα 2, αλλά αυτές, εάν υπάρχουν, θα είναι έμμεσες. Είναι αλήθεια ότι, εκτός από το stress test, θα έχουμε και θεματική ανασκόπηση και όλα αυτά τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν το SREP. Το έκαναν ήδη σε ένα βαθμό φέτος. Θα το κάνουν το επόμενο έτος και σταδιακά οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον θα γίνονται όλο και περισσότερο μέρος των τακτικών μας συναλλαγών με τις τράπεζες και θα έχουν επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τους διάφορους κινδύνους στους οποίους μεταφράζονται οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της ΕΚΤ.

Τον Οκτώβριο του 2021 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε αποστείλει επιστολή στις συστημικές τράπεζες, με την οποία τις ενημέρωνε για τη μεθοδολογία των κλιματικών «stress test» που θα γίνουν το 2022. Στόχος, ο εντοπισμός των κινδύνων των τραπεζών, οι οποίοι θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης για τον καθορισμό των κεφαλαίων του Πυλώνα 2. Ταυτόχρονα, θα υπάρξει συγκριτική αξιολόγηση των μοντέλων διαχείρισης κινδύνου των τραπεζών, μέσα από την οποία θα καθοριστούν οι καλύτερες πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούνται.

Τράπεζα Κύπρου: Άσκηση εκμάθησης

Σύμφωνα με πηγές από την Τράπεζα Κύπρου στην «Κ», τα πράσινα stress tests θα αρχίσουν τον Μάρτιο του 2022 έως τον Ιούλιο του 2022 και θα περιλαμβάνουν διάφορες φάσεις, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων και της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Όπως ανέφερε σχετικά, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και θα είναι έτοιμοι να υποβάλουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά στο θέμα των κεφαλαίων, δηλώνουν πως δεν αναμένει ότι το αποτέλεσμα των stress tests θα υποδεικνύει τυχόν κεφαλαιακές ανάγκες, καθώς ο λόγος που διεξάγονται τα πράσινα stress tests σύμφωνα με την ΕΚΤ, είναι ως μία άσκηση εκμάθησης τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις εποπτικές αρχές. Εξήγησαν σχετικά πηγές ότι τα πράσινα stress tests στοχεύουν στον εντοπισμό των τρωτών σημείων, των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και ότι η άσκηση θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των δεδομένων και θα επιτρέψει στις εποπτικές αρχές να κατανοήσουν καλύτερα το πλαίσιο που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για τη μέτρηση του κλιματικού κινδύνου. «Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα ενσωματωθούν στη Διαδικασία Εποπτικής Αναθεώρησης και Αξιολόγησης (SREP) χρησιμοποιώντας μια ποιοτική προσέγγιση», κατέληξε.

Ελληνική Τράπεζα: Μακροπρόθεσμο έργο

Μιλώντας στην «Κ» πηγές της Ελληνικής Τράπεζας, επιβεβαίωσαν ότι η Τράπεζα συμμετέχει στα «stress test» για τον Κλιματικό Κίνδυνο 2022 που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι έτοιμη για την υποβολή των σχετικών στοιχείων στις εποπτικές αρχές. Σημείωσαν ότι η υποβολή περιλαμβάνει ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί η αρχική υποβολή των απαραίτητων στοιχείων στις 7 Μαρτίου 2022. Σχολίασαν, επίσης ότι, όπως και σε άλλες τράπεζες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαθεσιμότητα δεδομένων σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG data) ήταν η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της άσκησης. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ελληνική, η Τράπεζα αναπτύσσει πληρεξούσιους (proxies) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ESG για τη διευκόλυνση της ποσοτικής υποβολής. Πηγές της Ελληνικής τόνιζαν: «Η ίδια η τράπεζα έχει ένα μακροπρόθεσμο έργο σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο ενσωματώνει τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα στη στρατηγική της τράπεζας και θα επιτρέψει ενισχυμένες δυνατότητες δοκιμών υπό πίεση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικούς και εξωτερικούς σκοπούς», κατέληξαν.

RCB Bank: Δέσμευση στην βιωσιμότητα

Πηγές της RCB Bank οι οποίες μίλησαν επί του θέματος στην «Κ», υπογράμμισαν με τη σειρά τους πως η τράπεζα θα λάβει μέρος σε αυτά τα πράσινα stress tests μαζί με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, μερικές από τις οποίες θα υποβληθούν σε πλήρη αξιολόγηση και άλλες, όπως η RCB Bank, σε μερική.

Οι ίδιες πηγές σχολίασαν συγκεκριμένα: «Κατανοούμε πλήρως ότι οι τράπεζες έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον και στη χρηματοδότησή του και γι’ αυτό βοηθήσαμε απτά, μέσω του τμήματος εταιρικής χρηματοδότησης, την Κύπρο να επιτύχει τους εθνικούς της στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις». Ταυτόχρονα υπενθύμισαν ότι η χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων, τα οποία ολοκληρώθηκαν και συνδέθηκαν επιτυχώς με το εθνικό δίκτυο ενισχύοντας το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Κύπρου, αποτελεί ένα απτό παράδειγμα της δέσμευσης αυτής που έχει αναλάβει η τράπεζα. Πρόσθεσαν επίσης ότι «η RCB Bank παρακολουθεί συνεχώς όλες τις κλιματικές εξελίξεις και τους συνδεδεμένους με αυτές κινδύνους και παραμένει προσηλωμένη σε ένα βιώσιμο μέλλον για την Κύπρο και την Ευρώπη γενικότερα».

Έντυπη Έκδοση 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση