ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Το πρόγραμμα Θυμέλη Συν από το ΘΟΚ

Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων στήριξης του Πολιτισμού που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Φεβρουαρίου 2021

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Το Θυμέλη Συν είναι το πρόγραμμα του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων στήριξης του Πολιτισμού
που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Φεβρουαρίου 2021.

Τί είναι:
Πρόσθετη έκτακτη οικονομική στήριξη για θεατρικούς φορείς παραγωγής εγχώριων επαγγελματικών θεατρικών παραστάσεων.

Για ποιους είναι:
Αφορά τους Θεατρικούς φορείς που δραστηριοποιούνται με θεατρική παραγωγή αποκλειστικά, με επαγγελματίες συντελεστές, εγγεγραμμένες εταιρείες (κερδοσκοπικές ή μη) και άτυπες ομάδες, για έργα κάθε είδους ρεπερτορίου περιλαμβανομένου και παιδικού/εφηβικού έργου.
Εξαιρούνται οι εταιρείες παραγωγής που φέρνουν έτοιμες παραγωγές από το εξωτερικό, οι αιθουσάρχες, οι Δήμοι.

Τί εξυπηρετεί:
Η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση καθίσταται αναγκαία λόγω της αναγκαστικής λειτουργίας των θεάτρων με μειωμένη πληρότητα, ένεκα των μέτρων κατά της πανδημίας, και προσφέρεται ως κίνητρο για υλοποίηση επαγγελματικών θεατρικών παραγωγών, προκειμένου να στηριχθούν οι παραστατικές τέχνες που υποφέρουν λόγω της πανδημίας διότι έχουν ως αναγκαίο συστατικό τη συνάθροιση και τη φυσική παρουσία.

Πώς βοηθά:
Η επιδότηση θα είναι το αντίστοιχο ποσό της αγοράς 50 εισιτηρίων ανά επαγγελματική παράσταση που θα διεξαχθεί, προς €10 έκαστη θέση, με μέγιστο αριθμό επιδότησης παραστάσεων τις 10 ανά παραγωγή. Δηλαδή ο κάθε φορέας θα μπορεί να επιχορηγηθεί με €500 ανά παράσταση, για μέχρι 10 παραστάσεις κάθε παραγωγής, με μέγιστο ποσό €5,000 ανά παραγωγή. Το πρόγραμμα ενίσχυσης θα παύσει να ισχύει με την εξάντληση του κονδυλίου των €500,000 που έχει εγκριθεί για διάθεση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πότε καταβάλλεται το ποσό:
Επιδότηση με εφάπαξ ποσό όπως ορίζεται πιο πάνω, θα καταβάλλεται μετά την διεξαγωγή των παραστάσεων και την υποβολή παραστατικών που να αποδεικνύουν την υλοποίηση ντόπιας παραγωγής, σε παραστάσεις κανονικής διάρκειας, με εργοδότηση επαγγελματιών συντελεστών, και με έξοδα που ξεπερνούν τις χορηγίες από όλα τα κρατικά προγράμματα χορηγιών (εφόσον στόχος είναι η αύξηση της απασχολησιμότητας και η αξιοποίηση των κονδυλίων στήριξης με τρόπο υποστηρικτικό για την υλοποίηση παραγωγών).

Πώς διεκδικεί ένας Φορέας το ποσό:
Συμπληρώνοντας απλή αίτηση ηλεκτρονικά και προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά σε πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί, μαζί με την αναλυτική περιγραφή του σχεδίου, μόλις ο ΘΟΚ εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις από το κράτος, με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Θέατρο-Χορός: Τελευταία Ενημέρωση