ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Φοίβος Στασόπουλος στην «Κ»: Προοπτικές ανάπτυξης παρά την αβεβαιότητα

O πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι πληθωριστικές τάσεις επιβάλλουν εγρήγορση, λέει ο ο Ανώτατος Διευθυντής Τραπεζικής της Τράπεζας

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

H μείωση του κόστους της Ελληνικής Τράπεζας αποτελεί βασικό πυλώνα του πλάνου του μετασχηματισμού της, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και να υλοποιείται. Προς αυτή την κατεύθυνση, το πλάνο του μετασχηματισμού της Ελληνικής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της  μείωσης των καταστημάτων, την απλοποίηση των διαδικασιών, την επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Ανώτατος Διευθυντής Τραπεζικής της Ελληνικής Τράπεζας, Φοίβος Στασόπουλος, τονίζει ότι η αύξηση των τιμών μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των ιδιωτών και κατ’ επέκταση την αγοραστική τους δυνατότητα αλλά ενδεχόμενα και την ικανότητα αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων.

Ο κ. Στασόπουλος επισημαίνει ότι, η Ελληνική Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους έχει ήδη χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και πράσινα επενδυτικά πλάνα επιχειρήσεων στην Κύπρο με πάνω από €300 εκατ. κατά την περίοδο 2020-2021.

- Η άνοδος των επιτοκίων θα έχει κατά την γνώμη σας θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας;

- Η άνοδος των επιτοκίων αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της Τράπεζας, κυρίως λόγω της σταδιακά αυξημένης απόδοσης στο ψηλό πλεόνασμα ρευστότητας που διατηρούμε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το οποίο εξακολουθεί να έχει αρνητικό επιτόκιο ύψους 0.50%. Το σχετικό κόστος το έχουμε επιβαρυνθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς παρά τις αρχικές μας σκέψεις δεν το έχουμε μετακυλήσει στους ιδιώτες καταθέτες μας. Επιπρόσθετα, οι δανειακές υποχρεώσεις με βάση τιμολόγησης το Euribor, αναμένεται σύντομα να διέπονται από αυξημένη τιμολόγηση με ανάλογο θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της Τράπεζας. Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις με βάση τιμολόγησης το βασικό επιτόκιο της Ελληνικής Τράπεζας, δεν αναμένεται να επηρεαστούν στο σύντομο μέλλον, καθώς το βασικό μας επιτόκιο βασίζεται στο μέσο όρο των καταθετικών επιτοκίων που προσφέρουμε σε ιδιώτες πελάτες μας.

- Σας ανησυχεί η ποιότητα ενεργητικού στον ισολογισμό και συγκεκριμένα η πιθανότητα δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων λόγω του πολέμου και της ακρίβειας;

- Οι εμπειρίες του παρελθόντος μας έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα με έντονα αυξημένο δείκτη επίγνωσης, αναγνώρισης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, με αποτέλεσμα τη σταδιακή οικοδόμηση ενός ιδιαίτερα ανθεκτικού χαρτοφυλακίου, όπως αποδείχθηκε και στην πρόσφατη κρίση λόγω πανδημίας. Αναμφίβολα, τόσο ο πόλεμος Ρωσίας/Ουκρανίας, όσο και οι έντονες πληθωριστικές τάσεις, μας ανησυχούν και επιβάλλουν εγρήγορση για έγκαιρη και ορθολογιστική στήριξη των βιώσιμων πελατών μας που θα επηρεαστούν. Η αύξηση των τιμών μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των ιδιωτών και κατ’ επέκταση την αγοραστική τους δυνατότητα αλλά ενδεχόμενα και την ικανότητα αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μειωμένες πωλήσεις και αυξημένα κόστη, άρα επιδεινωμένη ρευστότητα και κερδοφορία. Η Ελληνική Τράπεζα ήταν, είναι και θα παραμείνει, κοντά στους πελάτες της για να τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στις σχετικές προκλήσεις, με λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και παροχή λύσεων κεφαλαίου κίνησης, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης και πάντοτε νοουμένου ότι επιβεβαιώνεται η τελική τους βιωσιμότητα.

Αντιμετώπιση ψηλού κόστους

- Τελικά η κατάσταση με τη δομή κόστους της τράπεζας δεν είναι όσο επείγουσα παρουσιαζόταν και η αποκλιμάκωση στο μισθολόγιο του προσωπικού μπορεί να περιμένει;

- H μείωση του κόστους αποτελεί βασικό πυλώνα του πλάνου μετασχηματισμού της Τράπεζας μας το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται. Η μείωση του κόστους αφορά τόσο τα λειτουργικά έξοδα όσο και το μισθολόγιο. 

Η σχέση εσόδων προς έξοδα είναι ιδιαίτερά ψηλή , ειδικά σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες και εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι επιβάλλεται να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε το ψηλό μας κόστος. Το περιθώριο βελτίωσης των εισοδημάτων είναι περιορισμένο, λόγω των δεδομένων στην αγορά, των υπερχρεωμένων νοικοκυριών/εταιρειών, της λήξης των κρατικών ομολόγων και των κεφαλαιακών περιορισμών που επιβάλλονται από τις Εποπτικές Αρχές. Επομένως, πέραν από τις συνεχείς προσπάθειες αύξησης των εσόδων, επιβάλλεται η άμεση διαχείριση και μείωση των εξόδων μας.

Στόχος μας είναι μια μακροχρόνια βιώσιμη πορεία για την Τράπεζά μας, διαφυλάσσοντας τα συμφέροντα των πελατών, των καταθετών, του προσωπικού και των μετόχων της.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πλάνο Πλάνου Μετασχηματισμού της Ελληνικής Τράπεζας περιλαμβάνει την μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της  μείωσης των καταστημάτων, την απλοποίηση των διαδικασιών, την επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων ώστε να γίνουμε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται.

Αναπόφευκτα  η μείωση του εργατικού κόστους το οποίο αποτελεί περίπου το 50% του συνολικού κόστους παραμένει επίσης βασική  προτεραιότητα.

- Πιστεύετε έχει καταφέρει η τράπεζα να απειλήσει την πρωτοκαθεδρία της Τράπεζας Κύπρου στην παραχώρηση νέου δανεισμού μετά και τη μεγέθυνση που έχει τελεστεί στον οργανισμό σας το 2018;

- Στόχος μας είναι  να έχουμε στην αγορά ένα μερίδιο ανάλογο της καταθετικής και κεφαλαιακής μας βάσης. Εργαζόμαστε για τη μεγέθυνση του μεριδίου αγοράς μας με οργανικές και μη οργανικές κινήσεις διερευνώντας συνεχώς νέες ευκαιρίες, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου κυρίως μέσω του τομέα της Ναυτιλίας και της Διεθνούς Τραπεζικής (International Lending Division).

Πρόσφατο παράδειγμα  των μη οργανικών ενεργειών, είναι η απόκτηση του σημαντικού και υγιούς χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων διευκολύνσεων της RCB. Μέσω αυτής της  συναλλαγής, αυξήθηκε κατά περίπου 9% το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο, δημιουργώντας παράλληλα σχέσεις με νέους πελάτες. Παράλληλα, ολοκληρώσαμε τη συμφωνία πώλησης  χαρτοφυλακίου ΜΕΧ της τράπεζας. Κατά συνέπεια, με τις κινήσεις αυτές, μειώθηκε εντυπωσιακά ο δείκτης ΜΕΧ στο 3,6%, από τα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ αντίστοιχων τραπεζών.

Ανταγωνιστικοί τομείς

- Σε ποιους τομείς της οικονομίας εντοπίζετε τις μεγαλύτερες προοπτικές και που σκοπεύετε να επενδύσετε στα επόμενα χρόνια;

- Εστιάζουμε σε τομείς που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία. Οι πιο πολλοί από αυτούς τους τομείς θα ενισχυθούν σημαντικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από την χρηματοδότηση της Πράσινης Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, εστιάζουμε στη στήριξη του ιδιωτικού τομέα, κυρίως  με στεγαστικά δάνεια, αλλά και με δάνεια αυτοκινήτου, καταναλωτικά δάνεια και δάνεια σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της διευρυμένης πελατειακής μας βάσης.

- Η κλιματική αλλαγή με τους κινδύνους που συμπεριλαμβάνει αγγίζει αναπόφευκτα και τον τραπεζικό τομέα. Πόσο έτοιμη είναι η Ελληνική Τράπεζα για αυτή την τεράστια πρόκληση που ονομάζεται «περιβάλλον»;

- Στόχος μας είναι να έχουμε ένα θετικό μακροχρόνιο αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζεται και στην Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας της Τράπεζας για το 2021 αλλά και στο Πλάνο Μετασχηματισμού μας. Βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας είναι να ηγηθούμε της μετάβασης στην πράσινη οικονομία. Στοχεύοντας σε ένα βιώσιμο μέλλον και στην αναστροφή των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής έχουμε δεσμευτεί για πράσινη και κοινωνική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, προσφέροντας ποιοτικές επιλογές και λύσεις, υιοθετώντας κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG) με ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και κίνητρα για να βελτιώσουν οι πελάτες μας τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις με μέτρα βιωσιμότητας.

Η Ελληνική Τράπεζα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της και λαμβάνοντας έμπρακτα υπόψη τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, έχει ήδη χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και πράσινα επενδυτικά πλάνα επιχειρήσεων στην Κύπρο με πάνω από €300 εκατ. κατά την περίοδο 2020-2021. Όσο αφορά «πράσινα προϊόντα», η Ελληνική Τράπεζα είναι η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που  προχωρά, στην παραχώρηση ευνοϊκότερης τιμολόγησης στεγαστικών δανείων για την ανακαίνιση/ ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενης κατοικίας, πέραν της χρηματοδότησης για την  αγορά/ ανέγερση «πράσινης κατοικίας», ενώ προσφέρει και χαμηλότερο επιτόκιο για τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών/ υβριδικών αυτοκινήτων, καθώς και έκπτωση στην ασφάλιση τέτοιων οχημάτων μέσω της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής.

- Η ψηφιακή μετάβαση σε ποιο στάδιο βρίσκεται με δεδομένο ότι έχουμε καιρό να δούμε κάποιο νέο προϊόν/υπηρεσία που να απευθύνεται στην νέα απαίτηση των καιρών;

- Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί επίσης βασικό άξονα του Πλάνου Μετασχηματισμού, όμως στην πραγματικότητα είναι μια συνεχόμενη διαδικασία που  προχωρά ανάλογα με την τεχνολογία. Πρόκειται για μια συνεχή εξέλιξη, τα αποτελέσματα της οποίας μας ικανοποιούν ιδιαίτερα.

Η στροφή των πελατών μας στα εναλλακτικά κανάλια ξεπέρασε τις αρχικές μας προσδοκίες.  Συγκεκριμένα, το κοινό αγκάλιασε την ψηφιακή στροφή της Τράπεζας, καθώς πέραν του 87% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον μέσω των εναλλακτικών καναλιών της Ελληνικής Τράπεζας ενώ οι χρήστες του online Banking έχουν ξεπεράσει τις 200.000.

Το Contact Pay του Hellenic Bank Mobile App δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποστείλουν ή να λάβουν χρήματα από και προς τις αποθηκευμένες επαφές τους, από και προς λογαριασμούς της Ελληνικής Τράπεζας.

Η απήχηση των εναλλακτικών καναλιών άλλαξε ριζικά τον τρόπο που συναλλάσσονται οι πελάτες μας με αποτέλεσμα το 97% των μεταφορών να πραγματοποιείται μέσω του Online Banking, ενώ περίπου το 60% των καταθέσεων και το 95% των αναλήψεων πραγματοποιείται στις ΑΤΜ, αντί στα καταστήματα όπως παλαιότερα.

Ακόμα και για τις πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα, οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ απλά με τη διευθέτηση ραντεβού μέσω της υπηρεσίας «Book a Meeting», στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας και η συνάντηση να γίνει διαδικτυακά αντί με επίσκεψη στο κατάστημα.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση