ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ένταξη πολιτισμού στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, προωθεί το Υφυπουργείο

Η Κασσιανίδου ανέφερε ότι η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης

ΚΥΠΕ

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού προωθεί την ένταξη του πολιτισμού ως ενός από τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας στο εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο που εκπονείται για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δήλωσε τη Δευτέρα, η Υφυπουργός Πολιτισμού δρ Βασιλική Κασσιανίδου σε ομιλία της στη δημόσια διαβούλευση του προγράμματος Cultural Bees, με θέμα «Πολιτιστική Κληρονομιά και Επιχειρηματικότητα: Αναπτύσσοντας δεξιότητες στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες», που πραγματοποιήθηκε στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.

Η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, αναζωογόνησης περιοχών και αναπτυξιακό εργαλείο, συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στον τουρισμό και στην απασχόληση. Στόχος, είπε «είναι η αξιοποίηση των κλάδων αυτών μέσω της ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της γεωγραφικής μας θέσης για παραγωγή οικονομικής και κοινωνικής αξίας».

Επεσήμανε ότι για τον σκοπό αυτό το Υφυπουργείο προωθεί την ένταξη του πολιτισμού ως ενός από τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας στο εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο που εκπονείται για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο με στόχο να καταστεί δυνατή η άντληση χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία έργων υποδομής και χορηγιών στον πολιτιστικό τομέα.

Η κ. Κασσιανίδου εξήγησε ότι το πρόγραμμα Cultural Bees χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική πολυμορφία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Πρόσθεσε ότι οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η διασφάλιση, η ανάπτυξη και η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και κληρονομιάς, αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού δυναμικού των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων, ιδίως του οπτικοακουστικού.

Σημείωσε ότι για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στο πρόγραμμα δόθηκε ένας προϋπολογισμός ύψους 2,44 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με 1,47 δισεκατομμύρια ευρώ του προηγούμενου προγράμματος (2014-2020).

«Το Υφυπουργείο Πολιτισμού θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό Κύπριοι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, και για τον λόγο αυτό θεσπίσαμε ένα δικό μας χορηγικό πρόγραμμα αυτόματης συγχρηματοδότησης των έργων που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση από την Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027», είπε η κ. Κασσιανίδου.

Περαιτέρω, εξήγησε ότι στόχος του προγράμματος του Υφυπουργείου είναι να να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των κυπριακών φορέων/οργανισμών στο ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την απορρόφηση των κονδυλίων από το εν λόγω Πρόγραμμα από τους κυπριακούς πολιτιστικούς οργανισμούς/φορείς, να μεγιστοποιήσει τις οικονομικές και οργανωτικές ικανότητες που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα για τους φορείς/οργανισμούς, των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία και να μειώσει το ρίσκο αποτυχίας (οικονομική βιωσιμότητα), στη διεκπεραίωση των εγκεκριμένων έργων.

Ανέφερε ότι οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί οργανισμοί που είναι εγγεγραμμένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027, σκέλος «CULTURE» (Ευρωπαϊκά σχέδια συνεργασίας και Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες) στο πλαίσιο των διασυνοριακών κοινοπραξιών, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για αυτόματη συγχρηματοδότηση στο Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αίτηση, συνέχισε η κ. Κασσιανίδου, αφορά τη χρηματοδότηση του μέρους του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο δεν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο φορέας καλείται να καλύψει είτε με ιδίους πόρους είτε μέσω της εξεύρεσης άλλων πηγών χρηματοδότησης.

Πρόσθεσε ακόμη ότι τo πρόγραμμα Creative Europe είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό με λιγότερες από 25% των αιτήσεων να εγκρίνονται για χρηματοδότηση.

Παράλληλα, είπε ότι ένας από τους τομείς των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών είναι και η πολιτιστική κληρονομιά που, όπως είπε, παρέχει τη βάση και την έμπνευση για σύγχρονους δημιουργούς και καλλιτέχνες και εμπλουτίζει τις αφηγήσεις, τα θέματα και την αισθητική που υπάρχουν στα πολιτιστικά και δημιουργικά προϊόντα, προσδίδοντάς τους νόημα και απήχηση στο σύγχρονο κοινό.

Με τη σειρά τους, συνέχισε η κ. Κασσιανίδου, οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες συμβάλλουν στη διατήρηση, ερμηνεία και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς με διάφορα μέσα όπως η τέχνη, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος και η μουσική.

Αυτές οι βιομηχανίες, ανέφερε, οδηγούν επίσης την οικονομική ανάπτυξη μετατρέποντας τα πολιτιστικά αγαθά σε προϊόντα και εμπειρίες που δημιουργούν έσοδα και ευκαιρίες απασχόλησης.

Υπογράμμισε ότι «ως Υφυπουργείο Πολιτισμού εργαζόμαστε για να εναρμονίσουμε κάθε επιμέρους στρατηγική που αναπτύσσεται στον τομέα του πολιτισμού με την στόχευση της διαφύλαξης, αξιοποίησης και ανάπτυξης του πολιτισμού, όχι μόνο ως ζωτικού στοιχείου της ιστορίας και της ταυτότητάς μας, αλλά και ως κινητήριας δύναμης για την κοινωνική πρόοδο, την οικονομική ανάπτυξη και αειφορία σε επιτόπιο και διεθνές επίπεδο».

Η Υφυπουργός Πολιτισμού επεσήμανε ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων απαιτεί συνδυασμό προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης σχετικά με την πολιτιστική σημασία των παραδοσιακών χειροτεχνιών, της παροχής υποστήριξης στους τεχνίτες μέσω της κατάρτισης και των πόρων, της ενίσχυσης των συνδέσεων μεταξύ των τεχνιτών και των αγορών και της εφαρμογής πολιτικών για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την προώθηση της βιώσιμης πρακτικής παραδοσιακές χειροτεχνίες.

«Ως Υφυπουργείο Πολιτισμού, προσπαθούμε να ακολουθούμε μία πολύπλευρη προσέγγιση που να περιλαμβάνει την εκπαίδευση, τη διατήρηση, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», είπε η κ. Κασσιανίδου προσθέτοντας ότι «επενδύουμε στην πολιτιστική εκπαίδευση και σε πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για να προωθήσουμε τη βαθύτερη εκτίμηση και κατανόηση της κληρονομιάς μας στις μελλοντικές γενιές».

Επιπλέον, συνέχισε, «προσπαθούμε να ενισχύσουμε τα νομικά πλαίσια και τους θεσμούς για την προστασία και τη διατήρηση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και άυλων πολιτιστικών πρακτικών». Είπε ακόμη ότι μέσω της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, υλοποιείται σειρά δράσεων για τη στήριξη του ευαίσθητου αυτού τομέα που συνδέεται με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου.

Η κ. Κασσιανίδου συνεχάρη θερμά τους συντελεστές του προγράμματος Cultural Bees που κατάφεραν να κερδίσουν αυτό το πρόγραμμα, και ιδιαίτερα τους φορείς υλοποίησης του έργου στην Κύπρο που είναι ο Junior Achievement Cyprus και η εταιρεία InnoEUsphere, ενώ η Εθνική Επιτροπή της UNESCO συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου ως συνεργαζόμενος εταίρος.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Πολιτισμός: Τελευταία Ενημέρωση