ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Επιστρέφει αναβαθμισμένο μέσα στο 2022 το FlashArt στο θέατρο Ριάλτο

Έχοντας δημιουργηθεί τον Απρίλιο του 2020, ως άμεση αντίδραση στις συνέπειες της πανδημίας

ΚΥΠΕ

Έχοντας δημιουργηθεί τον Απρίλιο του 2020, ως άμεση αντίδραση στις συνέπειες της πανδημίας, το πρόγραμμα FlashArt, του θεάτρου Ριάλτο, αναβαθμίζει την καλλιτεχνική του διάσταση και στόχους και ανακοινώνει έναρξη υποβολής προτάσεων μέχρι το τέλος του 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το θέατρο Ριάλτο αξιολόγησε θετικά τα αποτελέσματα του προγράμματος FlashArt@Rialtο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας κατά τα έτη 2020 και 2021, προχώρησε στη διαφοροποίηση, εξέλιξη και θεσμοθέτηση της διοργάνωσης σε ετήσια βάση, προσαρμόζοντας τη διοργάνωση στα νέα δεδομένα.

Το πρόγραμμα FlashArt @Ριάλτο, που δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2020, ως άμεση αντίδραση του θεάτρου Ριάλτο στις συνέπειες της πανδημίας, στόχευσε πρωταρχικά στη συνέχιση της πολιτιστικής παραγωγής και στη στήριξη των δημιουργών του τόπου, εν μέσω μιας πρωτοφανούς αναστολής κάθε καλλιτεχνικής δράσης.

Ο νέος αυτός θεσμός, προστίθεται, αγκαλιάστηκε από την καλλιτεχνική κοινότητα της Κύπρου δημιουργώντας προϋποθέσεις και προσφέροντας βήμα για την υλοποίηση 23 παραγωγών από διαφορετικά πεδία των παραστατικών τεχνών.

Στις δύο πρώτες εκδοχές του προγράμματος προκρίθηκαν κυρίως παραγωγές που πέρα από καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, ανέδειξαν τη δύναμη των τεχνών στην υπέρβαση των περιορισμών, στην επιστροφή των τεχνών και στη συνάντηση των δημιουργών με το κοινό, συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι, το νέο πρόγραμμα FlashArt@Ριάλτο διαφοροποιείται από τις προηγούμενες του εκδόσεις ως προς το εύρος και τους στόχους του και αναβαθμίζεται η καλλιτεχνική του διάσταση και τα προσφερόμενα υποστηρικτικά μέτρα και υποδομές.

Το 2022, οι στόχοι του προγράμματος επικεντρώνονται στην ανάδειξη σύγχρονων δημιουργών και έργων που διακρίνονται για την αυθεντικότητα τους, το καλλιτεχνικό και ερευνητικό τους ενδιαφέρον, αναφέρει η ανακοίνωση και τονίζει πως «το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τις δυνατότητες παραγωγής καλλιτεχνών που ζουν στην Κύπρο στην ενασχόληση τους με σύγχρονα πολυθεματικά πεδία, προσφέροντας τους, πέρα από την οικονομική στήριξη, τεχνογνωσία και τις υποδομές του θεάτρου».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν νέες ή υφιστάμενες δημιουργίες (όχι πριν το 2020) με θεματολογίες που πραγματεύονται ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, ενεργοποιούν και εμπλέκουν τους πολίτες και χρήζουν μεγαλύτερης ορατότητας. Η διάρκεια των παραστάσεων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 40 λεπτά και μεγαλύτερη από 90 λεπτά.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν είτε εντός του θεάτρου Ριάλτο, είτε εξωτερικά στο πλαίσιο των θερινών του δραστηριοτήτων, ενώ στην περίπτωση που, σύμφωνα με τα εκάστοτε μέτρα της πολιτείας σχετικά με τον Covid-19, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση στην παρουσία κοινού, οι παραστάσεις θα οπτικογραφούνται και θα προβάλλονται μέσω του ψηφιακού καναλιού του θεάτρου.

Στις επιλεχθείσες παραγωγές θα προσφερθούν, οικονομική ενίσχυση, παραχώρηση του θεάτρου (μια ημέρα παράσταση και μια ημέρα προετοιμασία/δοκιμές), παραχώρηση υλικής και άυλης υποδομής, προώθηση και προβολή.

«Στόχος της νέας διοργάνωσης παραμένει η ενίσχυση της καλλιτεχνικής παραγωγής, στηρίζοντας δημιουργούς, καλλιτέχνες και performers που έχουν τη βάση τους στην Κύπρο, και που συνδυάζουν παραστατικές, ψηφιακές και άλλες τέχνες», προστίθεται.

Ως κριτήρια επιλογής, σημειώνεται, αποτελούν η καλλιτεχνική αξία, η αυθεντικότητα, η ικανότητα επικοινωνίας της δημιουργικής διαδικασίας καθώς και η παρουσίαση του ολοκληρωμένου έργου, ενώ στην επιλογή θα ληφθεί επιπλέον υπόψη η σύνδεση διαφορετικών πεδίων της τέχνης και η χρήση τεχνολογίας.

Όσες προτάσεις επιλεγούν από επιτροπή και τη διεύθυνση του θεάτρου Ριάλτο, θα ενημερωθούν μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2022 και θα μπορούν να υλοποιηθούν από την 1η Απριλίου 2022 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, σκεπτικό για τη δράση, μέχρι 300 λέξεις (για υφιστάμενες δράσεις είναι απαραίτητο να υποβληθεί σχετικός σύνδεσμος) τους συντελεστές και σύντομα βιογραφικά τους, μέχρι συνολικά 300 λέξεις, περιγραφή των σταδίων υλοποίησης της δράσης (timeline), την παραχώρηση του δικαιώματος ένταξης του έργου στο πρόγραμμα του θεάτρου Ριάλτο, ζωντανά και ψηφιακά.

Οι προτάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση τους στην ιστοσελίδα www.rialto.com.cy. Αιτήσεις μπορούν να κάνουν φυσικά πρόσωπα, οργανισμοί, συνεργασίες και φορείς.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Πολιτισμός: Τελευταία Ενημέρωση