ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Υπηρεσίες συνεργάτη για το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ζητεί να αγοράσει υπηρεσίες συνεργάτη για το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ζητεί να αγοράσει υπηρεσίες συνεργάτη για το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων του ΘΟΚ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τοποθετήσουν το παρόν έγγραφο, στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 9, 1096 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Μαρτίου 2022.

Ερωτήσεις από τους ενδιαφερομένους θα μπορούν να υποβάλλονται στην Λειτουργό Δημοσίων Σχέσεων, ηλεκτρονικά στο thoc@cytanet.com.cy 

Αντίκειμενο Σύμβασης

Ο ΘΟΚ επιθυμεί να αγοράσει από φυσικό πρόσωπο υπηρεσίες συνεργάτη για το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων.

Περιγραφή Υπηρεσιών
• Συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
• Συνδρομή στην κατάρτιση και εκτέλεση σχεδίου επικοινωνιακής πολιτικής
• Εισηγήσεις και εκτέλεση προτάσεων για την προώθηση των παραστάσεων και των δράσεων του Οργανισμού
• Συνεργασία με τα ΜΜΕ και τους εκπροσώπους του θεατρικού/καλλιτεχνικού ρεπορτάζ
• Συγγραφή Δελτίων Τύπου, Ανακοινώσεων
• Συνδρομή στην ετοιμασία των προγραμμάτων των παραγωγών καθώς και την παροχή υλικού σε έντυπα του ΘΟΚ
• Διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την προβολή των παραστάσεων/δράσεων και συνεργασία για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ΘΟΚ
• Συνεργασία στην οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων
• Διαχείριση της φιλοξενίας προσκεκλημένων καλλιτεχνών και μετακλήσεων
• Εισηγήσεις για την επικοινωνιακή πολιτική

Άλλα Κριτήρια

• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ευελιξία στο ωράριο που να προσαρμόζεται στις ανάγκες του Οργανισμού
• Εμπειρία σε ανάλογο πόστο σχετιζόμενο με θεατρικές/καλλιτεχνικές δραστηριότητες απαραίτητη
• Γνώση του κυπριακού θεατρικού και εν γένει καλλιτεχνικού περιβάλλοντος
• Η καλή γνώση της αγγλικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Ικανότητες συνεργασίας, πειθούς, ευελιξίας και προσαρμοστικότητας
• Επικοινωνιακή άνεση
• Επινοητικότητα
• Συνέπεια
• Καλή χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου

Οικονομικές Διατάξεις

• Αναφορικά με την παρούσα προκήρυξη ισχύουν οι πρόνοιες της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου Αρ.1767 ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2017 ως προς την Σύναψη Συμβάσεων για αγορά μίσθωση υπηρεσιών. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι αυτοτελώς εργοδοτούμενοι και να έχουν υφιστάμενο κύκλο εργασιών.
• Η πληρωμές θα γίνονται με την έκδοση νόμιμου τιμολογίου.
• Δεν θα πρέπει να υπάρχουν οφειλές προς Τμήμα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τμήμα Φόρου Εισοδήματος και Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (τα πιστοποιητικά θα υποβληθούν μόνο από τον επιτυχόντα προσφοροδότη πριν την υπογραφή της σύμβασης).
• Προϋπολογισμός Σύμβασης: €14.700 συμπερ. ΦΠΑ.

• Περίοδος Σύμβασης : 9 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους 9 μήνες.

• Αριθμός Παραγωγών περίπου 10 ανά θεατρική περίοδο.

Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος

Προς
Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου
Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου
Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 9
1096 Λευκωσία

Μέρος Α - Στοιχεία Προσφοροδότη

Ονοματεπώνυμο / Όνομα Εταιρείας
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Ταυτότητα / Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας
Άτομο Επικοινωνίας
Τηλέφωνο
Τηλεομοιότυπο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Μέρος Β - Έγγραφα Που Επισυνάπτονται

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Βεβαίωση εγγραφής στο ΦΠΑ
3. Βεβαίωση εγγραφής αυτοτελώς εργοδοτούμενου
4. _____________________________________
5. _____________________________________
6. _____________________________________
7. _____________________________________
8. _____________________________________
9. _____________________________________


Αναφορικά με το οικονομικό μέρος υποβάλλω ως συνολική αμοιβή (συμπ. ΦΠΑ) για τις πιο πάνω υπηρεσίες το ποσό των €____________ (ολογράφως) _____________________________


(Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος παραλείψει να υποβάλει τα έγγραφα 1-3, η δήλωση ενδιαφέροντος θα απορριφθεί. )


____________________
(Υπογραφή)

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Θέατρο-Χορός: Τελευταία Ενημέρωση