ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Η κρίση του 2013 άφησε 22% ΜΕΔ στην Τράπεζα Κύπρου

Θα παραμείνει με περίπου 2,5 δισ. ευρώ «βαθιών κόκκινων» δανείων για τα οποία δεν μπορεί να κάνει τομές και πρέπει να διαχειριστεί

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Μόλις την Δευτέρα ξεκαθάρισε το αποτύπωμα της τραπεζικής κρίσης επάνω στην Τράπεζα Κύπρου. Και είναι 22% μη εξυπηρετούμενα δάνεια έναντι των συνολικών δανείων που έχει παραχωρήσει, ποσοστό που παρέμεινε μετά την συναλλαγή της Τράπεζας με την Pimco για την αγορά του Helix 2. Αν λάβουμε υπόψη τα δάνεια που έχει δώσει η Τράπεζα στο τέλος Μαρτίου που ανέρχονται στα 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα μη εξυπηρετούμενα της ανέρχονται στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι ποσοστό για το οποίο δεν μπορεί να κάνει τομές πλέον τύπου Helix και Velocity. Ούτε το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ δεν θα μπορέσει ουσιαστικά να τη βοηθήσει για να τα εξαλείψει εντελώς. Θυμίζουμε πως δυνητικά τα δάνεια τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν στο ΕΣΤΙΑ από την Τράπεζα Κύπρου ήταν στα 0,9 δισ. ευρώ, ενώ θα είναι «τυχερή» εάν μπουν στο πρόγραμμα 200 – 400 εκατ. ευρώ προβληματικών δανείων. Άρα, η Τράπεζα Κύπρου θα έχει 2,5 δισ. περίπου «βαθιών κόκκινων» δανείων τα οποία θα κληθεί στο επόμενο διάστημα να διαχειριστεί αναλόγως, όπως για παράδειγμα να τα διαγράψει εντελώς και να απορροφήσει τη ζημιά που θα προκύψει λίγο – λίγο στα κεφάλαιά της. Την ίδια ώρα όμως θα πρέπει να πιστώσουμε δύο πράγματα στην Τράπεζα Κύπρου. Πρώτον ότι εν καιρώ κορωνοϊού όχι απλώς δεν σταμάτησε τη διαδικασία της εξυγίανσης του ισολογισμού της με πωλήσεις και δεύτερον ότι είναι ένα βήμα πιο προετοιμασμένη –όχι σε σχέση με άλλες τράπεζες, αλλά με την προτέρα της κατάσταση- για να υποδεχθεί μια ενδεχόμενη αύξηση μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα προκύψουν μετά το μορατόριουμ των δόσεων. Όσον αφορά την πρώτη πτυχή δε, είδαμε πως, όπως είχε καταγράψει η «Κ», η Pimco μπήκε σφήνα και δεν επέτρεψε στην Cerberus να είναι η μόνη επιλογή της τράπεζας. Η Pimco φάνηκε αποφασισμένη να αγοράσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κύπρο. Αφού «έληξε άδοξα» η απευθείας ανάθεση των μη εξυπηρετούμενων της Ελληνικής Τράπεζας νωρίς, τότε το άλλο μεγάλο χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ στην Κύπρο το είχε η Τράπεζα Κύπρου και ήταν «μονόδρομος» για την Pimco η αγορά του.

Για τη δεύτερη πτυχή, είδαμε ανακοίνωση του Οίκου Αξιολόγησης Standard and Poor’s ο οποίος μετά το deal μεταξύ Pimco και Τράπεζας για αγορά ΜΕΔ 1,46 δισ. ευρώ ανέφερε ότι η διαδικασία θα ενισχύσει την ικανότητα της BOC να διατηρήσει την παρούσα πιστωτική της ποιότητα έναντι ενός οικονομικού σοκ. Σύμφωνα με τον S&P, η συμφωνία αναβαθμίζει τις προσπάθειες της Τράπεζας Κύπρου να επιλύσει προβληματικές εκθέσεις, δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών στην αγορά που καθιστούν πιο δύσκολη την αντιμετώπιση των ΜΕΔ.

Οι λεπτομέρειες

Η Τράπεζα Κύπρου κατέληξε σε συμφωνία με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management Company LLC (Pimco) για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία ύψους 916 εκατ. (γνωστό ως «Project Helix 2»). Το Χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους 1,46 δισ. ευρώ και αποτελείται από 22.224 δάνεια, κυρίως ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με πάνω από 5.616 ακίνητα. Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ανέρχεται σε 440 εκατ. ευρώ. Το τίμημα πώλησης ανέρχεται σε 46% επί της μεικτής λογιστικής αξίας ή 29% επί του συμβατικού υπόλοιπου και είναι πληρωτέο σε μετρητά, με το 35% να είναι πληρωτέο κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και το υπόλοιπο 65% να είναι αναβαλλόμενο χωρίς οποιουσδήποτε όρους. Το αναβαλλόμενο τίμημα είναι πληρωτέο σε τρεις περίπου ίσες δόσεις, σε περίοδο 48 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το τίμημα δύναται να αυξηθεί περαιτέρω μέσω ενός μηχανισμού μεταβλητού τιμήματος (e arnout), ο οποίος εξαρτάται από την απόδοση του Χαρτοφυλακίου.

Η συναλλαγή επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, καθώς μειώνει τα ΜΕΔ κατά 24% και τον δείκτη ΜΕΔ κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες. Κατά την ολοκλήρωση, η συναλλαγή αναμένεται να έχει επίδραση ύψους -34 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος. Με την πλήρη αποπληρωμή του αναβαλλόμενου τιμήματος και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε θετική επίδραση από το μεταβλητό τίμημα (e arnout), η συναλλαγή αναμένεται να έχει επίδραση ύψους +9 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος. Η λογιστική ζημιά της συναλλαγής που περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του β’ τρίμηνου 2020 εκτιμάται σε περίπου €68 εκατ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξάμηνου του 2021 και τελεί υπό αριθμό αιρέσεων, περιλαμβανομένων συνήθων εποπτικών και άλλων εγκρίσεων. Το Χαρτοφυλάκιο θα μεταφερθεί από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») σε μια εγκεκριμένη Κυπριακή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων (η «ΚΕΕΠ»). Στη συνέχεια, οι μετοχές της ΚΕΕΠ θα αγοραστούν από συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την PIMCO, τον αγοραστή του Χαρτοφυλακίου. Μετά από μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διαχείριση των δανείων θα παραμείνει στην Τράπεζα, πρόθεση είναι όπως η διαχείριση του Χαρτοφυλακίου μεταφερθεί σε οργανισμό διαχείρισης δανείων (servicer), ο οποίος θα επιλεγεί και θα διοριστεί από την ΚΕΕΠ. Οι δύο πλευρές είναι σε συζητήσεις αναφορικά με τις λεπτομέρειες και τον χρόνο μεταφοράς της διαχείρισης των δανείων. Η συναλλαγή αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στην επίτευξη της στρατηγικής του Συγκροτήματος για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ.

Συμπεριλαμβανομένου του Project Helix 2, κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020, το Συγκρότημα μείωσε τα ΜΕΔ κατά €1,3 δισ., μειώνοντας τον δείκτη ΜΕΔ σε 22%. Αυτή η μείωση περιλαμβάνει οργανική μείωση ύψους €278 εκατ. και την ολοκλήρωση της πώλησης ΜΕΔ ύψους €133 εκατ που αφορά κυρίως μη εξασφαλισμένα δάνεια ιδιωτών (Velocity 2). Η Τράπεζα παραμένει επικεντρωμένη στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, η Τράπεζα εκτιμά ότι θα αναγνωρίσει επιπρόσθετες πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους περίπου €21 εκατ. στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το β΄ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα δυνητικών πωλήσεων ΜΕΔ στο μέλλον. Κατά το δ’ τρίμηνο 2019, η Τράπεζα αναγνώρισε πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους €75 εκατ., ως αποτέλεσμα της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό που ανέμενε εκείνη την περίοδο. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2020, αναμένεται να παραμείνει σε παρόμοιο επίπεδο με το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2020 ύψους 14,3%, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίδραση από τις τροποποιήσεις των κεφαλαιακών κανονισμών που εισήχθησαν τον Ιούνιο του 2020.

Έντυπη Έκδοση 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

#PoliticsBlog Η πόρτα του φρενοκομείου και η ορθάνοιχτη πόρτα του ΔΗΚΟ

«Η Ελλάδα έχει τα στρατιωτικά μέσα να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Εμείς; Η μήπως θα στείλουν οι Γάλλοι ...»
Leon  |  11:15

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Όπως ήδη ελέχθη, αυτή η ιστορία είναι και το Βαρερλώ του Άντρου Κυπριανού και του κόμματος του βεβαίως! ...»
ΑΚΑ  |  21:01

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση