ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Μόνη στην κούρσα για CNP Cyprus η Ελληνική

Η προσφορά της τράπεζας ήταν καλύτερη από αυτή της ERGO Insurance Group, αλλά υπάρχουν σημαντικές προϋποθέσεις

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Μόνο με την Ελληνική Τράπεζα (Hellenic Bank) συζητά η θυγατρική του γαλλικού ασφαλιστικού κολοσσού CNP Αssurances, CNP Cyprus Insurance Holdings, για πώλησή της. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στον «μαραθώνιο» που ήταν δύο οι διεκδικητές της CNP Cyprus, η Ελληνική Τράπεζα και ο γερμανικός ασφαλιστικός κολοσσός ERGO Insurance Group, η δεύτερη αποχώρησε. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», η προσφορά της Ελληνικής Τράπεζας για την εξαγορά της CNP Cyprus ναι μεν ήταν καλύτερη από αυτή της ERGO, αλλά και στην προσφορά της Ελληνικής Τράπεζας υπάρχουν «αστερίσκοι». Οι «αστερίσκοι» μετουσιώνονται σε προϋποθέσεις οι οποίες είναι υπό διαπραγμάτευση, γι’ αυτό εξάλλου τα δύο μέρη, CNP Cyprus και Ελληνική Τράπεζα, συζητάνε. Γίνεται λόγος εξάλλου για deal πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που αλλάζει άρδην τις ισορροπίες στον ασφαλιστικό κλάδο της Κύπρου.

Όπως παρουσίασε στα οικονομικά του αποτελέσματα για το 2023 ο όμιλος CNP CYPRUS, με τις εταιρείες του CNP CYPRIALIFE και CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στην Κύπρο και CNP ΖΩΗΣ και CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (υποκατάστημα) στην Ελλάδα, το 2023 σε σύγκριση με το 2022 αύξησε τα έσοδα από ασφάλιστρα (premium income) κατά 15,9% . Τα ετήσια ασφάλιστρα για το 2023 έφτασαν τα 236 εκατ., έναντι 204 εκατ. το 2022. Έτσι, με καλύτερους δείκτες από αυτούς του 2023 οι συζητήσεις μεταξύ Ελληνικής και CNP Cyprus βρίσκουν τον πωλητή σε ευνοϊκότερη θέση. Γενικότερα η εικόνα του ομίλου CNP Assurances (της μητρικής εταιρείας) ήταν πολύ καλή, αφού στα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε καθαρά κέρδη 1,55 δισ. ευρώ με αύξηση 65% από το 2022, κύκλος εργασιών 35,6 δισ. ευρώ με μείωση 4% από το 2022, δείκτη κάλυψης φερεγγυότητας 253% με αύξηση 21 μονάδες από το 2022 και πράσινο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 27,2 δισ. ευρώ με αύξηση 2 δισ. ευρώ από το 2022.

Εάν καταφέρει η Ελληνική Τράπεζα να εξαγοράσει την CNP Cyprus, τότε θα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ασφαλειών στην Κύπρο, αφού έχει άλλες δύο ασφαλιστικές, την Παγκυπριακή και τη Hellenic Life.

Εσοδα από ασφάλειες

Εάν καταφέρει η Ελληνική Τράπεζα να εξαγοράσει την CNP Cyprus, τότε θα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ασφαλειών στην Κύπρο, αφού έχει άλλες δύο ασφαλιστικές, την Παγκυπριακή και τη Hellenic Life. Όπως φαίνεται στα οικονομικά της αποτελέσματα, τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 14,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 23% σε σύγκριση με 18,6 εκατ. ευρώ το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η μείωση του καθαρού αποτελέσματος ασφαλιστικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του 2023, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών εξόδων από συμβόλαια αντασφάλισης, που κατέχονται κυρίως λόγω των χαμηλότερων κερδών από προμήθειες από αντασφαλιστές και των χαμηλότερων ανακτήσιμων αποζημιώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, και αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα υψηλότερα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες. Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες επηρεάστηκαν επίσης αρνητικά από την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ως αποτέλεσμα των μεταβολών των επιτοκίων και των καμπύλων απόδοσης, παρά την υψηλότερη απόδοση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει και συμμετοχή της Ελληνικής Τράπεζας κατά 18,6% στην Universal Life Insurance Public Company Limited (Universal Life), η οποία στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανερχόταν σε 6,1 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2022: 5,8 εκατ. ευρώ) και υπολογίζεται στους μετοχικούς τίτλους που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων της.

H Eurobank και οι ασφάλειες

O μεγαλομέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας, η Eurobank, έχει και αυτή παρουσία στον ασφαλιστικό κλάδο, αφού έχει το 20% της Eurolife FFH Insurance Group και προχωρά σε εργασίες μέσω Bankassurance. Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2024 και ερωτηθείς σχετικά να σχολιάσει τις εξελίξεις μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας και CNP Cyprus ο CEO της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, σημείωσε πως οι ασφαλιστικές εργασίες και γενικότερα τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα αποτελούν βασικό κομμάτι εργασιών της τράπεζας. «Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των εγκρίσεων για το 55% της Ελληνικής και έκτοτε θα μελετήσουμε οτιδήποτε υπάρχει σχετικά με ασφάλειες», είχε σχολιάσει σχετικά. Ο κ. Καραβίας είχε καταλήξει πως οι τραπεζοασφάλειες παίζουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της λιανικής τραπεζικής στην Eurobank.

Όπως βρίσκουμε στα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank, τον Ιανουάριο του 2023 η τράπεζα πούλησε στην εταιρεία Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, ποσοστό συμμετοχής 10,8% που κατείχε στη θυγατρική εταιρεία του ομίλου Fairfax «Grivalia Hospitality S.A.» έναντι τιμήματος 48,3 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο 2023, η Τράπεζα κατέβαλε ποσό 8,6 εκατ. ευρώ και 6,05 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, για τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Grivalia Hospitality S.A.». Την 31 Δεκεμβρίου 2023, το ποσοστό συμμετοχής της τράπεζας στην εταιρεία ανερχόταν σε 9,2%.

Το 2023 η τράπεζα αναγνώρισε έσοδα από μερίσματα κυρίως από θυγατρικές της εταιρείες ποσού € 140 εκατ. (2022: € 204 εκατ.). Για το 2023 έλαβε μέρισμα 7 εκατ. ευρώ από τη Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, έναντι 2022 που είχε λάβει 14 εκατ. ευρώ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση