ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Στην πόρτα εξόδου 380 υπάλληλοι της CYTA

Εντονο ενδιαφέρον για το νέο σχέδιο εθελουσίας αποχώρησης από τον τηλεπικοινωνιακό ημικρατικό οργανισμό

Του Απόστολου Τομαρά

Του Απόστολου Τομαρά

tomarasa@kathimerini.com.cy

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των λειτουργικών εξόδων καθώς και στην ανανέωση του προσωπικού της, η Cyta έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ακόμη σχέδιο εθελουσίας εξόδου υπαλλήλων της οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το σχέδιο έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου και είναι το πέμπτο που προσφέρει ο ημικρατικός, από την οικονομική κρίση του 2013 και εντεύθεν. Με βάση τις πρόνοιες του σχέδιο εθελουσίας ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον οργανισμό θα μειωθεί από 1.600 σε 1.200, εκατό περισσότεροι από τις πρόνοιες σχετικής μελέτης που ετοιμάσθηκε. Το σχέδιο εθελουσίας προβλέπει 219 αποχωρήσεις, ωστόσο το ενδιαφέρον που υπήρξε μετά την εξαγγελία του ήταν αυξημένο. Από τις 407 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τελικά εγκρίθηκαν οι 380, με κάποιους ενδιαφερόμενους να έχουν αποχωρήσει ήδη από την 1η Ιουνίου. Το σχέδιο εθελουσίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με τις 380 αποχωρήσεις 12 μήνες μετά την έναρξη αποχωρήσεων (30 Απριλίου 2024). Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε από τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και ολοκληρώθηκε στις 8 Απριλίου 2023.

Το σχέδιο

Με βάση τις πρόνοιες του σχεδίου, η αποχώρηση των υπαλλήλων που υπέβαλαν αίτηση και εγκρίθηκαν θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι στις αιτήσεις τους δηλώνουν προτιμητέα ημερομηνία εθελούσιας αφυπηρέτησης. Όπως αναφέρεται στην εσωτερική εγκύκλιο προς το προσωπικό του οργανισμού «η τελική ημερομηνία αποχώρησης του κάθε υπαλλήλου θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη:

-Θέματα στελέχωσης και λειτουργικότητας των τμημάτων.
-Αναγκαιότητας εξάντλησης της ετήσιας άδειας του προσωπικού πριν την αποχώρησή του.
-Της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών για μέγιστη αναπλήρωση του 25% του προσωπικού που θα αποχωρήσει με το ΣΕΑ 2023.

Ο οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας αποχώρησης μέχρι και 12 μήνες. Επίσης ο οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Cyta καθώς και το διαθέσιμο ποσό με βάση τον προϋπολογισμό. Όπως σαφώς προνοείται από το σχέδιο, δεν θα εγκριθούν αιτήσεις εθελούσιας αποχώρησης υπαλλήλων οι οποίοι «προήχθησαν σε κενές οργανικές θέσεις κατά την 12μηνη περίοδο που προηγείται της ζητούμενης αποχώρησης».

Οι παράμετροι

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για το σχέδιο εθελουσίας είχαν οι μηνιαίοι υπάλληλοι της Cyta οι οποίοι κατά την ημερομηνία εξαγγελίας του σχεδίου (15/02/2023) είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στον οργανισμό. Επίσης έχουν πέραν των 12 μηνών υπολειπόμενη υπηρεσία πριν την ημερομηνία κανονικής αφυπηρέτησής τους. Το πέμπτο σχέδιο εθελουσίας θεωρείται το καλύτερο που έχει προσφέρει η Cyta σύμφωνα με τον Ηλία Δημητρίου της ΕΠΟΕΤ – ΣΕΚ.

Η αποζημίωση

Στο οικονομικό κομμάτι του σχεδίου εθελουσίας η μέγιστη αποζημίωση που θα καταβληθεί θα ανέρχεται στις 180 χιλιάδες ευρώ και θα εξαρτάται από τους υπολειπόμενους μήνες εργασίας του κάθε υπαλλήλου. Στο σχέδιο παρατίθενται δύο παραδείγματα με μηνιαίο μισθό συν τιμαριθμικό συν 13ο μισθό, 3.630,91 ευρώ. Με υπολειπόμενη υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας, 80 μήνες, η αποζημίωση ανέρχεται στις 97.221,25 ευρώ (3.630,91x 80 υπολειπόμενοι μήνες x 33,47% = 97.221,25 ευρώ). Πέραν της αποζημίωσης θα παραχωρηθεί επιδότηση βαθμού που θα κυμαίνεται από 5% έως 40%. Ως εκ τούτου για το ίδιο ύψος μισθού, τους υπολειπόμενους μήνες υπηρεσίας η αποζημίωση από 97.221,25 ευρώ θα ανέλθει στις 136.115,56 ευρώ (3.360,91x80 υπολειπόμενοι μήνες x 46,86%=136.115,56). Όπως σαφώς ορίζεται, η συνολική αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% των υπολειπόμενων απολαβών που θα λάμβανε ο αιτητής μέχρι την ημερομηνία κανονικής του αφυπηρέτησης. Οι υπολειπόμενες απολαβές αφορούν τους υπολειπόμενους μισθούς μετά τη φορολογία, πλέον τη διαφορά στο εφάπαξ και μείον την πρόσθετη σύνταξη, μετά τη φορολογία, για την περίοδο που θα την λαμβάνει μέχρι την ημερομηνία της κανονικής αφυπηρέτησης.

Αφορολόγητα

Όπως προνοούσαν και τα προηγούμενα σχέδια εθελούσιας αποχώρησης το ποσό που θα λαμβάνει κάθε υπάλληλος, η συμμετοχή του οποίου στο σχέδιο εγκρίθηκε, θα είναι αφορολόγητα. Επίσης στο σχέδιο υπάρχει πρόνοια για τους αποποιηθέντες αιτητές, οι οποίοι κατά την περίοδο της παγοποιημένης περιόδου 2012-2016 έχουν υποστεί απώλεια μισθών (δηλαδή έχουν αποποιηθεί πριν το 2011 και μέχρι και το 2013 δεν είχαν εξαντλήσει την προσωπική κλίμακα της αποποίησής τους), θα παραχωρηθεί πρόσθετη επιδότηση ύψους €15.000, πέραν της πιο πάνω αποζημίωσης. Το ποσό της επιδότησης δεν θα υπόκειται στο όριο του 75% των υπολειπόμενων μισθών και θα δίνεται το ανάλογο ποσό έτσι ώστε η συνολική αποζημίωση να μην υπερβαίνει το 100% των υπολειπόμενων απολαβών και το μέγιστο ποσό των €180.000

Διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας»

Το νέο σχέδιο εθελουσίας σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το εργασιακό καθεστώς όσων προσληφθούν στη συνέχεια, διαβεβαιώνει ο Ηλίας Δημητρίου της ΕΠΟΕΤ ΣΕΚ. Φιλοξενούμενος την «Διασποράς Ειδήσεων» στον ΣΠΟΡ FM o κ. Δημητρίου διαβεβαίωσε πως ο δημόσιος χαρακτήρας όσων εργάζονται στον οργανισμό είναι διασφαλισμένος. Με βάση συμφωνία συντεχνιών και διοίκησης το καθεστώς εργοδότησης δημοσίου δικαίου θα συνεχίσει να καλύπτει το 60% των υπαλλήλων της Cyta και το υπόλοιπο 40% με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου που αφορά κυρίως υπαλλήλους καταστημάτων λιανικής του οργανισμού και εργαζόμενους στη τεχνική εξυπηρέτηση πελατών. Σχολιάζοντας το νέο σχέδιο, ο κ. Δημητρίου ανάφερε πως η μείωση του προσωπικού έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια με βάση μελέτη που υπήρχε. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που επέδειξαν ενδιαφέρον, αυτοί έχουν προϋπηρεσία άνω των 25 ετών στον οργανισμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Απόστολου Τομαρά

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Η BBF παραμένει ακλόνητη στη δέσμευσή της να στηρίζει τις τοπικές κοινότητες που εμπνέουν και συγκινούν με τις δράσεις τους ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ