ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Πωλεί ΜΕΔ 500 εκατ. ευρώ με Helix 3

Αρχές του 2022 κλείνει η τρίτη και ενδεχομένως τελευταία πράξη της τριλογίας της πώλησης δανείων

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Αρχές του 2022 θα παιχτεί η τρίτη και τελευταία πράξη της τριλογίας της Τράπεζας Κύπρου με θεματολογία την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο λόγος, για το αναμενόμενο πλέον όνομα του πρότζεκτ που τρέχει η Τράπεζα, που όπως πληροφορείται η «Κ», ονομάζεται «Helix 3» και το οποίο περιλαμβάνει την διάθεση σε επενδυτές κόκκινων δανείων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Οι διεργασίες της πώλησης σε δυνητικούς επενδυτές βρίσκονται στο κόκκινο και η πράξη θα κλείσει πιθανότατα αρχές του επομένου χρόνου, παρόλο που αρχικώς γινόταν λόγος να γίνει προτού εκπνεύσει το 2021. To 14,6% των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου αναμένεται μετά την πώληση να κατέβει σε μονοψήφιο ποσοστό, ενώ σε απόλυτους αριθμούς, τα κόκκινα δάνεια ύψους 1,58 δισ. ευρώ που έχει στους ισολογισμούς της η τράπεζα θα κυμανθούν στο 1 δισ. ευρώ. Με την τρίτη πράξη του εγχειρήματος των Helix, το ύψος των δανείων, που θα έχει πωλήσει η Τράπεζα Κύπρου κατά την τελευταία πενταετία –μαζί με τα project velocity- θα ανέρχεται περί τα 5 δισ. ευρώ. Μετά από παρέλευση 10 σχεδόν χρόνων, η Τράπεζα Κύπρου θα καταφέρει να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 15 δισ. ευρώ που είχε στους ισολογισμούς της από το 2014 και από το υψηλό του 62,9% των προβληματικών της δανείων προς τα καλά δάνεια. Οι επενδυτές που την έχουν προσεγγίσει, αν και δεν έχει πληροφόρηση επ’ αυτού η «Κ», δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσουν και θα είναι τα γνωστά επενδυτικά ταμεία (funds) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ήδη είναι σε παράλληλες συζητήσεις και με άλλες τράπεζες (βλέπε Ελληνική), ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται πως έχουν ήδη παρουσία αρκετά από αυτά στο νησί ως απότοκο από προηγούμενες συναλλαγές.

Το δεύτερο

Τον Ιούνιο 2021, η Τρ. Κύπρου ολοκλήρωσε το Project Helix 2, το οποίο αφορά την πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων με συνολική μεικτή λογιστική αξία ύψους 1,33 δισ. ευρώ τα οποία είναι εξασφαλισμένα με ακίνητα, και αποθέματος ακινήτων με λογιστική αξία ύψους 73 εκατ. ευρώ, σε επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO), οι συμφωνίες των οποίων είχαν ανακοινωθεί στις 3 Αυγούστου 2020 και στις 18 Ιανουαρίου 2021. Το τίμημα πώλησης ανήλθε σε περίπου 560 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας. Από το ποσό αυτό 165 περίπου εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν σε μετρητά μέχρι και την ολοκλήρωση. Το υπόλοιπο ποσό είναι πληρωτέο σε τέσσερις δόσεις μέχρι και τον Δεκέμβριο 2025 χωρίς οποιουσδήποτε όρους. Το τίμημα πώλησης αντικατοπτρίζει αναπροσαρμογές που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τις αποπληρωμές δανείων που εισπράχθηκαν επί των Χαρτοφυλακίων από την ημερομηνία αναφοράς, 30 Σεπτεμβρίου 2019. Το τίμημα δύναται να αυξηθεί περαιτέρω μέσω ενός μηχανισμού μεταβλητού τιμήματος (earn out), ο οποίος εξαρτάται από την απόδοση του κάθε Χαρτοφυλακίου. Το Project Helix 2 μείωσε το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά περίπου 9 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ, συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014 τα ΜΕΔ της Τρ. Κύπρου έχουν μειωθεί κατά 13,4 δισ. ευρώ ή 89%, και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 48,3 εκατοστιαίες μονάδες, από 62,9% σε 14,6%.

To πρώτο

Τον Ιούνιο 2019, η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου (Project Helix) με μεικτή λογιστική αξία ύψους 2,8 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 2,7 δισ. ευρώ αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια), με ενυπόθηκες εξασφαλίσεις ακίνητα περιουσιακά στοιχεία σε συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Apollo Global Management LLC, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 28 Αυγούστου 2018. Με την ολοκλήρωση του Project Helix, τα ΜΕΔ της Τράπεζας ανήλθαν σε περίπου 70% πιο κάτω από το υψηλότερό τους σημείο το 2014. Το Project Helix μείωσε τον δείκτη δανείων ΜΕΔ κατά περίπου 11 ε.μ. στο 33% στις 30 Ιουνίου 2019. Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής εισπράχθηκε τίμημα πώλησης ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας αναπροσαρμογές που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τις αποπληρωμές δανείων που εισπράχθηκαν επί του χαρτοφυλακίου από την ημερομηνία αναφοράς την 31 Μαρτίου 2018. Η συμμετοχή της Τράπεζας στο ομολογιακό δάνειο (senior debt) σε σχέση με αυτή τη συναλλαγή είχε μειωθεί από το αρχικό ποσό ύψους 450 εκατ. σε περίπου 45 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 4% της συνολικής χρηματοδότησης.

Και τα μικρά

Τον Ιούνιο 2019, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων και μη εξασφαλισμένων δανείων κυρίως λιανικής τραπεζικής, συμβατικής αξίας 245 εκατ. και μεικτής λογιστικής αξίας 34 εκατ. κατά την ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2018 (γνωστό ως Project Velocity 1) στην APS Deltas.r.o. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείτο από 9.700 δανειολήπτες που τα δάνεια τους βρίσκονται σε μεγάλη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων 8.800 ιδιωτών και 900 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η μεικτή λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία πώλησης ανερχόταν στα 30 εκατ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο 2020, η Τράπεζα συνήψε συμφωνία με την B2Kapital Cyprus Ltd, για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξασφαλισμένων ΜΕΔ κυρίως λιανικής τραπεζικής, συμβατικής αξίας 398 εκατ. και μεικτής λογιστικής αξίας 144 εκατ. κατά την ημερομηνία αναφοράς 31 Αυγούστου 2019, γνωστού ως Project Velocity 2. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείτο από περίπου 10.000 δανειολήπτες, περιλαμβανομένων και περίπου 8.400 ιδιωτών και περίπου 1.600 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το χαρτοφυλάκιο κατηγοριοποιείται ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση στις 31 Δεκεμβρίου 2019, με μεικτή λογιστική αξία ύψους 139 εκατ. ευρώ.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι του 2017 η Τράπεζα Κύπρου είχε πωλήσει ένα πακέτο δανείων ύψους 22 εκατ. ευρώ στην CDB Bank.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση