ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Υπολείπονται 360 εκατ. στις ανάγκες του κράτους μέχρι Σεπτέμβριο 2021

Το ΥΠΟΙΚ προχώρησε σε σχετική ανάλυση που διενεργήθηκε για τις προβλεπόμενες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις του Δημοσίου

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σε ανάλυση για τις προβλεπόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου για την περίοδο Απριλίου 2020 έως Σεπτεμβρίου 2021 προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών και βλέπει να του υπολείπονται 360 εκατ. ευρώ για να τις καλύψει.

Σύμφωνα με επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργου Παντελή προς την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, το σημερινό υπολειπόμενο ποσό ανέρχεται σε €495 εκ. Το αναφερόμενο ποσό των €360 εκ. προκύπτει μόνο εάν και εφόσον υλοποιηθεί ο προβλεπόμενος στο αναθεωρημένο ΕΧΠ, δανεισμός €44 εκ. από πωλήσεις ομολόγων προς φυσικά πρόσωπα και, επιπρόσθετα, ο δανεισμός €90 εκ. από ΕΤΕ και ΤΑΣΕ.

Το Υπουργείο Οικονομικών υλοποιώντας τη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΜΣΔΔΧ) 2016-2020, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως έτυχε σχετικής ενημέρωσης η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενίσχυσε το ύψος των ρευστών διαθεσίμων του κράτους στο τέλος του 2019, με το ποσό αυτό να ανέρχεται στα €947 εκ. Το συγκεκριμένο ποσό κάλυπτε τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου για τους επόμενους 9 μήνες, ως η σχετική πρόνοια της ΜΣΔΔΧ.

Στο τέλος Ιανουαρίου 2020, τα ρευστά διαθέσιμα στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό ενισχύθηκαν κατά €1750 εκ. ευρώ λόγω της έκδοσης δύο Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων ύψους €1000 εκ. ευρώ και €750 εκ. ευρώ διάρκειας 10 και 20 ετών αντίστοιχα. Συνυπολογίζοντας και το δημοσιονομικό πλεόνασμα του Ιανουαρίου 2020,το ύψος των ρευστών διαθεσίμων ανήλθε στα €3005 εκ., στο τέλος του ίδιου μήνα.

Στο τέλος Φεβρουαρίου 2020, τα ρευστά διαθέσιμα του κράτους κατέγραψαν μείωση προσεγγίζοντας τα €1817 εκ. λόγω κυρίως της πρόωρης αποπληρωμής του δανείου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους €716 εκ. και της λήξης χρέους ενός 10ετούς Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου ύψους €668 εκ. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2020, το ύψος των ρευστών διαθεσίμων του Κράτους κάλυπτε τις προβλεπόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες του Κράτους για περίοδο μεγαλύτερη των επόμενων 9 μηνών.
Περί τα μέσα Μαρτίου 2020 και ενόψει των αρνητικών εξελίξεων από την πανδημία Covid–19, οι προβλεπόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες του Κράτους αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω με βάση το ακραίο σενάριο συρρίκνωσης της οικονομίας που φθάνει το -13% κατά το 2020, προσεγγίζοντας περίπου τα €5,2 δισ. για την περίοδο Απριλίου 2020 έως Σεπτεμβρίου 2021. Στο τέλος Μαρτίου 2020, το ύψος των ρευστών διαθεσίμων διαμορφώθηκε στα €1738 εκ. (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού €1,75 δις που δανειστήκαμε τον Ιανουάριο 2020) δημιουργώντας έτσι την ανάγκη για αναθεώρηση του Ετήσιου Χρηματοδοτικού Προγράμματος (ΕΧΠ) 2020, από το αρχικά προβλεπόμενο ποσό ετήσιου δανεισμού ύψους μέχρι €2,25 δις στο αναθεωρημένο προβλεπόμενο ποσό €5,2 δις, προκειμένου να καλυφθούν οι επιπρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid–19.

Το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών για την περίοδο Απριλίου 2020 μέχρι το τέλος του 2020, κατά τρόπο που να καλύπτει και τις ανάγκες των επόμενων 9 μηνών (Ιανουαρίου 2021 - Σεπτεμβρίου 2021) ανέρχεται περίπου σε €5,2 δισ., εκ των οποίων ποσό ύψους €4,7 δισ. ή 90% των χρηματοδοτικών αναγκών να έχει καλυφθεί από την μέχρι σήμερα χρηματοδότηση που προέβη η Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2020, η Κυπριακή Δημοκρατία άντλησε ποσό ύψους €1750 εκ. από τις διεθνείς αγορές μέσω της έκδοσης δύο Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων ύψους €1250 εκ. και €500 εκ. διάρκειας 7 και 30 ετών αντίστοιχα καθώς επίσης ποσό ύψους €1250 εκ. από την εγχώρια αγορά μέσω της έκδοσης ενός Γραμματίου Δημοσίου διάρκειας ενός έτους. Η υπόλοιπη προγραμματισμένη χρηματοδότηση αναμένεται να προέλθει από την έκδοση ομολόγων για φυσικά πρόσωπα και δανεισμό μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Συνυπολογίζοντας και το ύψος των ρευστών διαθεσίμων ύψους €1738 εκ. στο τέλος Μαρτίου 2020, υπολείπεται ποσό ύψους €360 εκ4. για κάλυψη του συνόλου των χρηματοδοτικών αναγκών μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021. Η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών είναι όπως το ποσό αυτό καλυφθεί από τις διεθνείς αγορές μέσω της έκδοσης νέου Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου σε μεταγενέστερο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου οι οποίες, σημειωτέον, εμφανίζονται εξαιρετικά ασταθείς και συνεπώς απρόβλεπτες λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία.

Ενόψει των πιο πάνω, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2020 προβλέπεται να ανέλθει γύρω στο 117% με την υπόθεση ότι το ΑΕΠ δεν θα συρρικνωθεί περισσότερο από 7% το 2020, σύμφωνα με το βασικό σενάριο.

Το Υπουργείο Οικονομικών στην προσπάθεια του να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις από την εμφάνιση της πανδημίας Covid–19, προγραμματίζει σειρά μέτρων για ριζική αναθεώρηση του Προϋπολογισμού του 2020 ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση