ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αυτές είναι οι αποφάσεις για στήριξη του θεατρικού τομέα - Τα ποσά των χορηγιών

Για το Σχέδιο Θυμέλη 2024 - Α΄ εξάμηνο, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και νενομισμένων διαδικασιών, κατανέμει επιπλέον ποσό ύψους €170.000

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια σειράς συναντήσεων και επαφών που διεξήγαγε η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου με εκπροσώπους του τομέα του θεάτρου, με στόχο την παροχή των μέσων τόσο για την υλοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων θεατρικών παραγωγών για το Α’ εξάμηνο 2024, όσο και τη στήριξη των θεάτρων που διατηρούν στέγη, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

- Σχέδιο Θυμέλη

Σε ό,τι αφορά στο Σχέδιο Θυμέλη 2024 - Α΄ εξάμηνο, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και νενομισμένων διαδικασιών, κατανέμει επιπλέον ποσό ύψους €170.000, το οποίο θα διατεθεί αναλογικά σε όλες τις θεατρικές παραγωγές που εγκρίθηκαν για επιχορήγηση. Η κατανομή γίνεται αναλογικά και βασίζεται στη βαθμολογία την οποία έλαβε έκαστη πρόταση από την πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι η αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού μεταξύ του Α΄ εξάμηνου του Σχεδίου Θυμέλη 2024 και του αντίστοιχου περσινού 2023 ήταν 18%. Με την παρούσα πρόσθετη αύξηση των €170.000, το ποσοστό αύξησης,σε σύγκριση με αυτό του του Α΄ εξαμήνου του 2023 και του αντίστοιχου του 2024, ανέρχεται στο 50%.

Στον σύνδεσμο εδώ αναγράφονται τα τελικά ποσά των χορηγιών των θεατρικών παραγωγών και των περιοδειών (όπου ισχύουν) που θα διατεθούν για την πραγματοποίησή τους κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2024.

Σχετικά με το Β΄ εξάμηνο του Σχεδίου Θυμέλη, σημειώνεται ότι το Υφυπουργείο θα συνεχίσει τις εποικοδομητικές συναντήσεις με τους θεατρικούς φορείς, τις συντεχνίες και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, σε μία προσπάθεια να καταλήξει στις πρόνοιες που θα ικανοποιούν στο μέγιστο δυνατό τις ανάγκες των φορέων του χώρου. Πρόθεση του Υφυπουργείου είναι το τελικό κείμενο του Σχεδίου να κατατεθεί τον Φεβρουάριο προς δημόσια διαβούλευση για τις παραγωγές του επόμενου εξαμήνου.

Αναφέρεται ότι το Υφυπουργείο δεν προτίθεται να προβεί σε οιαδήποτε αλλαγή της φιλοσοφίας του Σχεδίου Θυμέλη, το οποίο έχει στόχο να αξιολογεί και να επιβραβεύει τις ποιοτικότερες θεατρικές παραγωγές  με διαφανείς διαδικασίες. Ως έχει διαφανεί και κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, αυτή είναι θέση την οποία συμμερίζεται η πλειοψηφία των θεατρικών φορέων.   

-  Σχέδιο Κάλυψης Λειτουργικών Αναγκών Θεατρικών Φορέων    

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα θέατρα με στέγες, το Υφυπουργείο έχει προβεί στην ετοιμασία νέου Σχεδίου για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών για το 2024.

Το νέο Σχέδιο προβλέπει διπλασιασμό της διαθέσιμης οροφής χρηματοδότησης για τα θέατρα με στέγη σε €40.000 από €20.000. To Σχέδιο καλύπτει 80% των επιλέξιμων δαπανών σε σύγκριση με την αντίστοιχη πρόνοια του προηγούμενου Σχεδίου που κάλυπτε το 60%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πέρσι τα λειτουργικά έξοδα των θεάτρων με στέγη έπρεπε να συμπεριληφθούν στα έξοδα της παραγωγής που λάμβαναν χορηγία από το Σχέδιο Θυμέλη, ενώ από φέτος αυτά καλύπτονται από ξεχωριστό σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που θα πάρει ο κάθε φορέας για τις προτάσεις που εγκρίθηκαν από το εν λόγω Σχέδιο δύναται -και πρέπει- να αξιοποιηθεί εξ ολοκλήρου για την υλοποίηση της παραγωγής.

Επισημαίνεται επίσης ότι στο αναθεωρημένο Σχέδιο Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών, διαφοροποιούνται οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, όπως είναι η αύξηση του αριθμού των ατόμων που μπορούν να εργοδοτηθούν από ένα σε δύο, αλλά και των καθηκόντων που μπορεί να αναλάβουν (ταμείας, διοικητικός υπάλληλος, τεχνικός σκηνής, υπάλληλος καθαρισμού). Επιπλέον, στις επιλέξιμες δαπάνες  συμπεριλαμβάνονται εκτός από το ενοίκιο, και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τα έξοδα για ασφαλιστικές καλύψεις.

Οι αυξήσεις αυτές για φέτος διενεργούνται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού με πρόθεση για επαναξιολόγηση του Σχεδίου κατά το επόμενο έτος, στη βάση των δεδομένων του νέου προϋπολογισμού.

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών καθώς και η αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται στον σύνδεσμο www.culture.gov.cy/sxedia .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο Σχέδιο είναι η 31/1/2024.

Υπογραμμίζεται ότι το Υφυπουργείο δεν έχει πρόθεση να προβεί σε αποσπασματικές επιχορηγήσεις μεμονωμένων θεατρικών φορέων, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οι οποίες -όπως έχει διαφανεί- αφορούν σε πρόσκαιρη και όχι βιώσιμη επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος, ενώ παράλληλα δεν αξιολογούν ισότιμα και ισόνομα τις ανάγκες και τα προβλήματα του συνόλου των φορέων.

Όπως έχουν ήδη ενημερωθεί και αρκετοί φορείς κατά τις συναντήσεις με το Υφυπουργείο, στο παρόν στάδιο το Υφυπουργείο προβαίνει σε συνολικό  στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τρόπους αντιμετώπισης των χρόνιων ζητημάτων του τομέα του θεάτρου, με στόχο να δημιουργηθεί ένα υγιές οικοσύστημα που να ευνοεί την αειφορία. Μεταξύ των δράσεων στον στρατηγικό αυτό σχεδιασμό είναι και οι ενέργειες προς τη διασφάλιση των συλλογικών συμβάσεων για την καταβολή μισθών και ωφελημάτων στους ηθοποιούς, η ανάπτυξη κοινού στα θέατρα μέσα από εκστρατείες και επιχορηγήσεις εισιτηρίων με στόχο να συνεισφέρουν στην αύξηση των εσόδων των θεατρικών φορέων.

Πρόσθετα προγράμματα επιχορηγήσεων για το θέατρο

Παράλληλα, το Υφυπουργείο επιθυμεί να επαναλάβει πως περαιτέρω προγράμματα επιχορηγήσεων βρίσκονται σε εξέλιξη για στήριξη του τομέα του θέατρου, όπως το πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης και το Σχέδιο για Κάλυψη των Δαπανών Προβολής, Επικοινωνίας και Διεθνούς Δικτύωσης Πολιτιστικών Φορέων. Το Υφυπουργείο έχει επίσης παραλάβει πέραν των 450 προτάσεων στο Πρόγραμμα Πολιτισμός ΙΙ και έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης τους. Το ποσό που θα διατεθεί σε αυτό το πρόγραμμα καλύπτει ευρύ φάσμα πολιτιστικών δράσεων (μουσική, χορό, λογοτεχνία, εικαστικά κλπ).

Το Υφυπουργείο επαναλαμβάνει πως πρόθεσή του είναι η συνεργασία με τους θεατρικούς φορείς και η στήριξή τους, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του θεατρικού τομέα του τόπου μας και την προαγωγή του πολιτισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
Θέατρο  | 
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Θέατρο-Χορός: Τελευταία Ενημέρωση