ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Στέγη για όλους

Του ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΡΟΓΙΑΝ

Η απόκτηση ιδιωτικής στέγης αποτελεί διαχρονικά μια βασική προτεραιότητα για τους πολίτες. Η δε βελτίωση του επιπέδου ζωής εξαρτάται σε αρκετά μεγάλο βαθμό από την επίτευξη αυτού του πολύ σημαντικού στόχου. Καθόλου τυχαία, λοιπόν, η Στεγαστική Πολιτική ενός κράτους συγκεντρώνει το υψηλό ενδιαφέρον όλων των στρωμάτων της κοινωνίας και ειδικά των νέων ανθρώπων.

Στην Κύπρο δυστυχώς απουσιάζει η ύπαρξη και εφαρμογή μιας ενιαίας στεγαστικής πολιτικής. Το πρόβλημα μάλιστα μεγεθύνεται από το γεγονός ότι κάθε φορά που προκύπτει αλλαγή ηγεσίας στη χώρα, η εκάστοτε κυβέρνηση επιλέγει να ακολουθήσει τη δική της, ξεχωριστή πολιτική. Ως αποτέλεσμα, ο πολυτεμαχισμός και η φυγόκεντρη προσέγγιση της στεγαστικής πολιτικής, λειτουργεί σε βάρος του κοινού οφέλους και της συνετής διαχείρισης των κρατικών πόρων.

Προσεγγίζοντας το θέμα στην αρχική του μορφή, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον τομέα αυτό, αφορά στο γεγονός ότι ανέκαθεν, αντί να υπάρχει μια ενιαία πολιτική, υπήρχαν πολλά και διαφορετικά στεγαστικά προγράμματα, διασκορπισμένα μάλιστα σε πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς, χωρίς συνοχή και στοχευμένη ακολουθία.

Δυστυχώς, τα στεγαστικά προγράμματα, τα οποία διαχειρίζονται σήμερα ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, οι Έπαρχοι, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σε μορφή επιδότησης ενοικίου), η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών κ.ο.κ. δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της στέγασης ολιστικά, αλλά ούτε και καλύπτουν όλες τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες.

Ως εκ τούτου, η ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, έχοντας ως προτεραιότητά της, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, επεξεργάστηκε πάρα πολλές ιδέες και προβληματισμούς και κατέληξε σε μια ολοκληρωμένη πρόταση Στεγαστικής Πολιτικής. Η πρότασή μας επικεντρώνεται ακριβώς, στην πιο αποτελεσματική λειτουργία των αρμόδιων κρατικών φορέων και κυρίως, στην πιο άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση της κρατικής μηχανής στις πολλαπλές στεγαστικές ανάγκες των πολιτών μας.

Το πλαίσιο δράσης που προτείνουμε είναι πολύ στοχευμένο και πολύ συγκεκριμένο. Θεωρούμε ότι η δημιουργία ενός «Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής», χωρίς πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση, θα καλύψει ικανοποιητικά τις ανάγκες των πολιτών και θα συμβάλει καταλυτικά στη διόρθωση των διαφόρων στρεβλώσεων που παρατηρούνται διαχρονικά. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενός Ενιαίου Φορέα, ο οποίος θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ολιστικά τα προβλήματα στέγασης όλων των νόμιμων δικαιούχων, θα ασχοληθεί με τις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, θα εγκύψει στα θέματα προσφύγων και προσφυγικών συνοικισμών, στις μόνιμες δομές διαβίωσης/φιλοξενίας και θα δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τόσο για τη στήριξη της διαβίωσης στα ορεινά και την ύπαιθρο, όσο και για τη δημιουργία κινήτρων στους νέους μας.

Παράλληλα, ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα οφείλει να διαθέτει και τα οικονομικά εχέγγυα για τη στήριξη των πολιτών. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνουμε τη μετεξέλιξη του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης σε μια μορφή –υγιούς– χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στα πρότυπα του Συνεργατισμού, το οποίο θα δανειοδοτεί τους δικαιούχους, με σκοπό την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η μετεξέλιξη αυτή, θα μπορέσει να δημιουργήσει έναν οργανισμό-εργαλείο που θα ενσωματωθεί στον Ενιαίο Στεγαστικό Φορέα και θα λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με το γενικό πλαίσιο πολιτικής του κράτους για θέματα στεγαστικής πολιτικής.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της συγκεντρωτικής πολιτικής, που αφορά στη δημιουργία αυτού του Ενιαίου Φορέα, είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η ευθυγράμμιση όλων των σχεδίων και στρατηγικών προς συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους, καθώς και η καλύτερη οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του έργου που επιτελείται από τον κρατικό μηχανισμό, προκειμένου ακριβώς, να εκπληρώνεται η αποστολή του κράτους στον υπό αναφορά τομέα.

Περαιτέρω, θεωρούμε ωφέλιμη την προοπτική συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στη βάση ενός μεικτού οικονομικού μοντέλου με αντικείμενο τις αναπτύξεις γης. Αξιοποιώντας την υποδομή του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, οι νέες μονάδες θα πρέπει να είναι ποιοτικά σχεδιασμένες και να έχουν μειωμένες ανάγκες ενεργειακής χρήσης. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται στρατηγική επιλογή των τεμαχίων γης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η γκετοποίηση ή διασπορά του αστικού ιστού.

Επιπρόσθετα, οι νέες τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα ενεργειακά και περιβαλλοντικά δεδομένα και τα οποία αφορούν στην οικοδομική βιομηχανία, αποτελούν επίσης άλλη μία παράμετρο που μπορεί να ενισχύσει την προτεινόμενη Στεγαστική Πολιτική.

Τέλος, θεωρούμε ότι ο Ενιαίος αυτός Φορέας, μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο του επόπτη και συντονιστή σε όλα τα κρατικά και ευρωπαϊκά στεγαστικά προγράμματα, κάτι που δυστυχώς, σήμερα, γίνεται αποσπασματικά και αποκεντρωμένα, χωρίς ικανοποιητικό έλεγχο και αξιολόγηση.

Πιστεύουμε ότι ως Πολιτεία, συντεταγμένα και υπεύθυνα, οφείλουμε να προσφέρουμε πραγματικές λύσεις για την οριστική επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων, για το σύνολο των πολιτών της Κύπρου, ειδικά όσον αφορά στις ευκαιρίες απόκτησης πρώτης κατοικίας. Προσβλέπουμε στη δημιουργία ενός Στεγαστικού Φορέα, ο οποίος θα είναι σύγχρονος, αποτελεσματικός, με απλοποιημένες διαδικασίες, κυρίως όμως, υποβοηθητικός προς όλους τους συμπολίτες μας και αποδοτικός στην επίλυση διαχρονικών στεγαστικών προβλημάτων.

 

Ο κ. Μάριος Καρογιάν είναι πρόεδρος της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση