ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

ESG, DEI και άλλα ακρωνύμια

Της ΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Πόσες φορές σας έχει συμβεί να διαβάζετε ένα μήνυμα και να πρέπει να κάνετε παύση για μερικά δευτερόλεπτα προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσετε ένα ακρωνύμιο. Και αυτό δεν αφορά μόνο σε εκείνους από εμάς που ανήκουν στην Gen X. Τα ακρωνύμια, γενικά, φαντάζουν να είναι κώδικες επικοινωνίας ανάμεσα σε μερικούς, σε αυτούς τους λίγους που τα κατανοούν. Τα ESG και DEI όμως μας αφορούν όλους. Ας αρχίσουμε από τα τρία γράμματα ESG για τα οποία όλο και πιο συχνά ακούμε τώρα τελευταία και σύμφωνα με τον Robin Nuttall της Αμερικανικής Εταιρείας McKinsey & Company «ήρθαν για να μείνουν».

Το ESG είναι τρία κριτήρια, Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance) τα οποία αποτελούν τους τρεις βασικούς παράγοντες μέτρησης των ηθικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή μιας επένδυσης. Αυτά τα τρία κριτήρια λοιπόν αποκτούν ειδικό βάρος σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και θέτουν νέα πρότυπα για τη δημιουργία και την αύξηση κέρδους.

Το ESG, απλά

Ε – Περιβαλλοντικά κριτήρια τα οποία εξετάζουν τον τρόπο διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος από μια επιχείρηση αλλά και τις δράσεις αποκατάστασης των βλαβών που αυτή προκαλεί από τη δραστηριότητά της.

S – Κοινωνικά κριτήρια μέσω των οποίων αξιολογούνται οι σχέσεις µε εργαζόμενους, συνεργάτες πελάτες και τοπικές κοινότητες. Αφορά, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα όπως εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία των καταναλωτών, υγεία και ασφάλεια και ισότητα φύλων.

G – Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά θέματα ηγεσίας, διαφάνειας, διαφθοράς, συμμόρφωσης, αμοιβών και επιχειρηματικής ηθικής.

Το ESG δεν πρέπει να συγχέεται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, CSR (Corporate Social Responsibility). Παρόλο που η βιωσιμότητα αποτελεί κοινό στόχο, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά οικειοθελείς δεσμεύσεις με βάση τους 17 στόχους του ΟΗΕ ενώ αντίθετα, με τη δημοσίευση της Οδηγίας Taxonomy από την Κομισιόν, στους στόχους βιωσιμότητας και στο ESG έχει δοθεί υποχρεωτικός χαρακτήρας.

Γιατί όμως έγινε αυτό; Η Ευρώπη εντείνει τις προσπάθειές της για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θέτοντας τον στόχο για μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, επιβάλλεται να συνταχθεί με αυτόν ολόκληρη η ευρωπαϊκή οικονομία μεταβαίνοντας σε μια κυκλική οικονομία μηδενικού αποτυπώματος. Απαιτούνται επίσης σημαντικές επενδύσεις και αλλαγή προτεραιοτήτων από το βραχυπρόθεσμο κέρδος στο μακροπρόθεσμο όφελος. Τα κριτήρια ESG υποχρεώνουν επενδυτικά κεφάλαια και τράπεζες να αξιολογούν τις επιχειρήσεις με βάση τις επιδόσεις τους σε αυτά, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση κινδύνων και προκλήσεων αλλά και στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών.

DEI ως συστατικό του ESG

Το δεύτερο συστατικό του ESG (S – Social) o κοινωνικός πυλώνας, αφορά κυρίως στην εφαρμογή πολιτικών DEI, και έχει δικαίως προσελκύσει σημαντική προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από επενδυτές οι οποίοι ενσωματώνουν τις εκτιμήσεις ESG στις αξιολογήσεις τους. Το ακρωνύμιο DEI (αναφέρεται και ως EDI ή D&I) αφορά στη διαφορετικότητα (Diversity), την ισονομία/ισότητα (Equity/Equality) και τη συμπερίληψη (Inclusion). Ο σκοπός εφαρμογής μιας εταιρικής πολιτικής DEI είναι να διασφαλίσει ότι ένας οργανισμός αποτελείται από διαφορετικά άτομα (με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και το υπόβαθρό τους) και προωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο προσφέρονται σε όλους τους εργαζόμενους τα ίδια δικαιώματα, ισόνομα, και όλοι οι εργαζόμενοι νιώθουν σεβασμό, αποδοχή, υποστήριξη και εκτίμηση.

DEI, αξίζει τον κόπο;

Έρευνες σχετικές με τα πλεονεκτήματα εφαρμογής πολιτικών DEI έχουν δείξει πως τα ποικιλόμορφα και συμπεριληπτικά εργασιακά περιβάλλοντα έχουν διπλάσιες πιθανότητες να φτάσουν τους οικονομικούς τους στόχους. Oι συμπεριληπτικές και ποικιλόμορφες ομάδες είναι πιο καινοτόμες, συμμετοχικές και δημιουργικές και οι οργανισμοί που επενδύουν σε πολιτικές DEI έχουν πιο πιστούς και πιο ευχαριστημένους πελάτες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την COQUAL, ένα παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό Think Tank οι ομάδες έχουν 158% περισσότερες πιθανότητες να κατανοήσουν τους πελάτες-στόχους όταν τουλάχιστον ένα μέλος τους αντιπροσωπεύει το φύλο, τη φυλή ή/και την ηλικία του κοινού τους.

Έρευνα από το γερμανικό πανεπιστήμιο BCG κατέδειξε πως οι εταιρείες με μεγαλύτερη ποικιλομορφία σε θέσεις μάνατζμεντ είχαν κατά μέσο όρο, αύξηση 38% στα έσοδά τους σε σχέση με εταιρείες με χαμηλότερη ποικιλομορφία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ποικιλομορφία σχετίζεται, σε μεγάλο βαθμό, με την καινοτομία. Οι επενδυτές, οι επιχειρηματικοί εταίροι και οι καταναλωτές δίνουν πλέον μεγάλη προσοχή στα προγράμματα ποικιλομορφίας των οργανισμών, τις μετρήσεις και τους βασικούς δείκτες απόδοσης και απαιτούν διαφάνεια.

Κύπρος – ESG και DEI

To ESG και το DEI έχει αρχίσει να απασχολεί σοβαρά τις κυπριακές επιχειρήσεις και είναι γεγονός πως αρκετές από αυτές εκφράζουν ενδιαφέρον για το θέμα.

Προτεραιότητα βεβαίως θα πρέπει να δοθεί αρχικά στην κατανόηση και των δύο και έπειτα στην ακριβή αξιολόγηση των τρεχουσών πρακτικών του κάθε οργανισμού. Η έγκαιρη ευθυγράμμιση με τα κριτήρια ESG (η οποία απαιτεί και υιοθέτηση πολιτικών DEI) θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν τις μεγάλες εισροές κεφαλαίων που κατευθύνονται στις επιχειρήσεις από επενδυτικούς οργανισμούς οι οποίοι παρακολουθούν τις επιδόσεις τους.

H εφαρμογή πολιτικής DEI αδιαμφισβήτητα είναι μια πρόκληση για κάθε οργανισμό, ίσως η μεγαλύτερη, είναι όμως άκρως απαραίτητη, δεν αποτελεί πλέον επιλογή και απαιτεί δέσμευση και σαφή και στρατηγική προσέγγιση.

 

Η κα Άννα Προδρόμου είναι PR, Communications & DEI Consultant, σύμβουλος ΔΣ, Επικοινωνίας & ΔΙΣ (Διαφορετικότητας, Ισονομίας, Συμπερίληψης).

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση