ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Οι προκλήσεις για τη Μέση Εκπαίδευση

Του Δρα ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΟΥΗ

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης έχει να αντιμετωπίσει σειρά σημαντικών προκλήσεων. Ανάμεσα στις κυριότερες προτεραιότητες δεσπόζει η καθολική εφαρμογή της νομοθεσίας για την αξιολόγηση των μαθητών στο πλαίσιο των τετραμήνων. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, η νομοθεσία για την αξιολόγηση των μαθητών στο πλαίσιο των τετραμήνων εφαρμόστηκε επιτυχώς και στις τρεις τάξεις του λυκειακού κύκλου. Από φέτος, ο θεσμός θα επεκταθεί και στον γυμνασιακό κύκλο. Σημείο αναφοράς θα αποτελέσει η στατιστική και ποιοτική επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης όπως αυτή εφαρμόστηκε στον λυκειακό κύκλο κατά την περσινή σχολική χρονιά. Η εφαρμογή της νέας μορφής αξιολόγησης αποσκοπεί στην προώθηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της ανατροφοδότησης τόσο προς τον μαθητή όσο και προς τον εκπαιδευτικό.

Επιπλέον, κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 προγραμματίζεται η επέκταση του ολοήμερου Γυμνασίου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts και Mathematics) στο Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 στο Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία, με μεγάλη επιτυχία και πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Κατά τον πρωινό χρόνο, η φοίτηση ακολουθεί το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου, ενώ κατά τον απογευματινό χρόνο εφαρμόζεται η διαθεματική, διεπιστημονική και βιωματική προσέγγιση των φυσικών επιστημών και των τεχνών. Η μεθοδολογία αυτή διευκολύνει την ενεργότερη συμμετοχή των μαθητών και συμβάλλει στην επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων προάγοντας, ανάμεσα σε άλλα, τη δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για την καλλιέργεια κριτικής, δημιουργικής και καινοτομικής σκέψης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος και την ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας. Η δοκιμαστική λειτουργία του σχολείου τύπου STEΑM στο Παγκύπριο Γυμνάσιο της Λευκωσίας και το Λανίτειο Γυμνάσιο της Λεμεσού πρόκειται να αποτελέσει οδοδείκτη για επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής σε όλες τις επαρχίες. Πρόκειται για μία καινοτομία, η οποία εμπλουτίζει σημαντικά την προσφορά της Μέσης Εκπαίδευσης, παρέχοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν κομβικές δεξιότητες τόσο για το επαγγελματικό μέλλον των ιδίων όσο και για την ανάπτυξη της ευρύτερης οικονομίας και κοινωνίας.      

Κεντρική στόχευσή μας, επίσης, είναι η βελτιστοποίηση της εφαρμογής της στρατηγικής για την υποδοχή και ένταξη των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία. Ήδη έχει τροχιοδρομηθεί η διαδικασία για τη διενέργεια διαγνωστικής αξιολόγησης του επιπέδου ελληνομάθειας στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου, έτσι ώστε οι ανάγκες να εντοπίζονται άμεσα και τα παιδιά αυτά να λαμβάνουν την απαιτούμενη ενίσχυση εκεί όπου χρειάζεται. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αναμένεται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης των μαθητών αυτών, όπως και στη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων τους.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση ήδη βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης. Αφενός, αφορά στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων ως εκπαιδευτικών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία, με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Αφετέρου, η ψηφιακά εμπλουτισμένη μάθηση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού και πληροφοριακού γραμματισμού, οι οποίες θεωρούνται από τις πιο καίριες για τον 21ο αιώνα. Επιπλέον, προχωρεί προς υλοποίηση η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Εκπαίδευση, η οποία κυρίως περιλαμβάνει τη μηχανογράφηση διαφόρων διαδικασιών, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών του ΥΠΑΝ, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνακόλουθη μείωση της γραφειοκρατίας.

Γενικότερος σκοπός της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης είναι η διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος όλων των μαθητών στην ποιοτική εκπαίδευση, η ενδυνάμωσή τους για απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και του σημερινού σύνθετου και διασυνδεδεμένου κόσμου, καθώς και η προαγωγή της ευημερίας και της ψυχικής υγείας τους. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, επιδιώκεται μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η οποία αποσκοπεί στην πολυδιάστατη ανάπτυξη των μαθητών μας και στη συνακόλουθη πρόοδο της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε.

 

Ο Δρ. Κυπριανός Λούης είναι Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση