ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Προεδρικές Εκλογές 2023: Μετάβαση σε μια νέα πολιτική εποχή

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Οι προεδρικές εκλογές του 2023 μπορούν να αποτελέσουν τη γραμμική συνέχιση της παλιάς πολιτικής εποχής ή την ομαλή μετάβαση της Κύπρου σε μια νέα πολιτική εποχή. Στην ιστορική εξέλιξη της κάθε χώρας, οι πολιτικές εποχές διαμορφώνονται αναλόγως των εκάστοτε δεδομένων και ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες. Έτσι, επειδή ούτε οι ανάγκες, ούτε τα δεδομένα είναι στατικά, οι εποχές ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και αλλάζουν, διαδεχόμενες από άλλες πιο επίκαιρες και πιο κατάλληλες. Όμως, η μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη πρέπει να είναι σωστή χρονικά, ώστε να μη βιαστεί να συμβεί προτού οι συνθήκες ωριμάσουν ή να καθυστερήσει να συμβεί μετά που οι συνθήκες θα γεράσουν. Στη χώρα μας, η σημερινή χρονική συγκυρία είναι κομβική, επειδή η ολοκλήρωση του κύκλου της παλιάς εποχής δημιουργεί τις συνθήκες για τη μετάβαση της Κύπρου σε μια νέα πολιτική εποχή, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα παλιά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου και ανάλογα με τις προκλήσεις του μέλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο υποψήφιος που διαθέτει τα χαρακτηριστικά, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και που μπορεί να διαχειριστεί τις προκλήσεις, εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και την επιθυμία της κοινωνίας.

Η πολιτική ζωή στην Κυπριακή Δημοκρατία, από το 1960 μέχρι σήμερα, εξελίχτηκε σε μεγάλο βαθμό σε συνάρτηση με το κυπριακό πρόβλημα, όμως πέρα από αυτή τη διάσταση, μπορεί να ιδωθεί μέσα από τη διάκριση σε δύο εποχές που ολοκληρώθηκαν και σε μια τρίτη εποχή που ξεκινά: η πρώτη από το 1960 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70, η δεύτερη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα, και η τρίτη από σήμερα προς το μέλλον. Η πρώτη περίοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε τα χαρακτηριστικά των νεογέννητων κρατών που προκύπτουν σε μεταεπαναστατικά περιβάλλοντα ως αποτέλεσμα απελευθερωτικών κινημάτων, όπου οι πρωταγωνιστές του αγώνα αναλαμβάνουν κεντρικούς και εθναρχικούς πολιτικούς ρόλους. Η δεύτερη περίοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει τα χαρακτηριστικά των πολιτικά αναπτυσσόμενων κρατών που οικοδομούν την πολιτική τους ζωή μέσα από την ανάπτυξη των πολιτικών κομμάτων ως των βασικών δημοκρατικών κυττάρων, και όπου οι κομματικοί αρχηγοί αναδεικνύονται διαδοχικά σε αρχηγούς του κράτους. Η ολοκλήρωση του κύκλου της δεύτερης περιόδου σημαίνει την έναρξη του κύκλου της τρίτης περιόδου και τη μετάβαση στη νέα πολιτική εποχή της εξισορρόπησης μεταξύ της κομματικοποίησης και της πολιτικοποίησης, της συμμετοχικής δημοκρατίας, της ανθρωποκεντρικής πολιτικής, του ορθολογισμού και της επιστημονικότητας, όπου η δημοκρατία υπερβαίνει τις κομματικές αντιπαραθέσεις της συγκρουσιακής εξάσκησης μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών και γίνεται συλλογική και δημιουργική, πιο παραγωγική και πιο αποτελεσματική.

Η μετάβαση στη νέα πολιτική εποχή βασίζεται στη διατήρηση των θετικών στοιχείων και στην αντιμετώπιση των προβληματικών στοιχείων της παλιάς εποχής, έτσι ώστε η πορεία της χώρας προς το μέλλον να είναι ασφαλής, σταθερή, αναπτυξιακή και προοδευτική. Τα θετικά στοιχεία που πρέπει να διατηρηθούν έχουν να κάνουν με την ελευθερία και με την πολυφωνία, με τη δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία, με την ευρύτητα των ιδεολογικών επιλογών, με τη δημοκρατικότητα των εκλογικών διαδικασιών, με την ωρίμανση των θεσμών, με την εισαγωγή σημαντικών κοινωνικών πολιτικών, με τον σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Τα προβληματικά στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν έχουν να κάνουν με τη γιγάντωση του ρόλου των κομματικών μηχανισμών, με την αλαζονεία των ισχυρών, με τις νέες αναδυόμενες ανισότητες, με την αναξιοκρατία και την ημετεροκρατία, με την ανάδειξη της σύγκρουσης σε αυτοσκοπό, με την ισοπέδωση και τον μηδενισμό, με τη διαφθορά και τον νεποτισμό, που οδηγούν στην αποστασιοποίηση των πολιτών, στην απαξίωση των πολιτικών, στην αμφισβήτηση της επάρκειας της χώρας για ανταπόκριση στις ανάγκες των καιρών.

Οι προεδρικές εκλογές του 2023 αποτελούν ένα σταυροδρόμι όπου οι παθογένειες της παλιάς εποχής μπορούν να διατηρηθούν και να διαιωνιστούν ή να αντικατασταθούν από τις προοπτικές που θα δημιουργηθούν μέσα από τη μετάβαση στη νέα πολιτική εποχή. Σε αυτή τη συγκυρία και με τα πολιτικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, η υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη σηματοδοτεί την ομαλή μετάβαση σε μια νέα εποχή που θα διατηρεί τα θετικά και θα αντιμετωπίζει τα αρνητικά χαρακτηριστικά της χώρας μας, μέσα από τον συνδυασμό της πολιτικής του εμπειρίας και της τεχνοκρατικής του επάρκειας, μέσα από τη μετριοπάθεια, τη διαλεκτικότητα, τη σεμνότητα και την ταπεινότητα, που μπορούν να αποτελέσουν τα θεμέλια για την ενότητα και την οικουμενικότητα. Η μετάβαση στη νέα εποχή είναι σημαντική και μπορεί να είναι επιτυχής εφόσον επιχειρηθεί την κατάλληλη στιγμή. Στη δημοκρατία, τη λύση δίνει πάντα ο λαός, που αποφασίζει εάν χθες ήταν πολύ νωρίς, αν αύριο είναι πολύ αργά ή αν σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα. Και μέσα από τη διαφαινόμενη υποστήριξη προς την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη επιλέγει να δώσει μια ευκαιρία στο πολιτικό σύστημα για να εξελιχθεί ομαλά σε μια σύγχρονη μορφή, εναποθέτοντας στον ίδιο μεγάλες προσδοκίες στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί ουσιαστικά, οδηγώντας τη χώρα προς το μέλλον.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση