ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ισχυρότερες αγροτικές περιοχές

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των αγροτικών και αστικών περιοχών, στοχεύοντας στη στήριξη των αγροτικών περιοχών μέσα από ένα μακρόπνοο όραμα. Η άντληση κονδυλίων από τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μέχρι το 2026, θα καταστήσει τις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχυρότερες, πιο ανθεκτικές και πιο ευημερούσες.

Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης αντιπροσωπεύουν το 80% της επικράτειάς της και φιλοξενούν 150 περίπου εκατομμύρια πληθυσμό, δηλαδή σχεδόν το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε. Για να γίνουν όμως κατανοητά τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπως και τα προσφερόμενα κίνητρα για παραμονή των νέων στην επαρχία, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον ανοικτό διάλογο στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι προκλήσεις για νέους ανθρώπους, για να παραμένουν στις αγροτικές περιοχές, είναι αρκετές, φτάνει να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών για αποφυγή δυσανάλογων δημογραφικών εξελίξεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού και την εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών από νέα ζευγάρια, έχει θέσει ως στόχο, μέχρι το 2040 οι αγροτικές περιοχές να καταστούν πιο καλά συνδεδεμένες και ελκυστικές μέσα από το Αγροτικό Σύμφωνο και το Σχέδιο Αγροτικής Δράσης, αξιοποιώντας κονδύλια από τα προγράμματα πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027.

Οι αγροτικές περιοχές θα μπορούσαν να προσελκύσουν νέους κατοίκους μέσα από στεγαστικά σχέδια, την προώθηση του αγροτουρισμού, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την άσκηση στη φύση αλλά και την προβολή της τοπικής κουζίνας και των παραδοσιακών κρασιών. Μέσα από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER μπορούν να αντληθούν κονδύλια για αναπαλαίωση παραδοσιακών κατοικιών, πλατειών αλλά και δημιουργίας σημείων πολιτιστικής αναφοράς.

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών έχουν συζητήσει πρόσφατα τρόπους για να καταστούν οι αγροτικές περιοχές ισχυρότερες μέσα από την προσβασιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες, όπως τα νηπιαγωγεία, τα κέντρα φροντίδας ενηλίκων, τα σχολεία, τα καταστήματα, την κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη κ.ά. Για να είναι όμως οι αγροτικές περιοχές πιο προσβάσιμες χρειάζονται κατάλληλο ψηφιακό και οδικό δίκτυο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των νέων για μόνιμη εγκατάσταση και παραμονή, ένταξη στην κοινωνία και εξεύρεση εργασίας.

Οι αγροτικές περιοχές διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, παρέχοντας στήριξη στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στον πρωτογενή τομέα και στη δασοκομία. Με τη στήριξη των τοπικών αρχών πραγματοποιούνται αρκετές εκστρατείες διαφώτισης του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών για την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις δενδροφυτεύσεις, τον περιορισμό της χρήσης χημικών ουσιών στη γεωργία, ενθαρρύνοντας παράλληλα τις βιολογικές καλλιέργειες. Λαμβάνονται επίσης αρκετά μέτρα για περιορισμό των πυρκαγιών που προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών στη φύση, καταστρέφοντας τα δάση και τις γεωργικές φυτείες με όλες τις σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Οι αγροτικές περιοχές μπορούν να καταστούν ένας ασφαλής χώρος μόνιμης διαμονής για νέα ζευγάρια αλλά και ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός για όλες τις ηλικίες. Τα εκκλησιαστικά μνημεία, οι ποδηλατικές διαδρομές, τα δάση, οι γεωργικές φυτείες, οι παραδοσιακές ταβέρνες, τα αγροτουριστικά καταλύματα, οι φάρμες ζώων, τα θεματικά πάρκα, τα μονοπάτια της φύσης, τα οινοποιεία και άλλες πολλές φυσικές ομορφιές δημιουργούν ένα ελκυστικό πακέτο προτίμησης των αγροτικών περιοχών προσελκύοντας εξειδικευμένο τουρισμό αλλά και επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα.

Για να μπορέσουμε όμως ως τοπικές αρχές να εμπλουτίσουμε και ανανεώσουμε τον ηλικιακά γερασμένο πληθυσμό των αγροτικών περιοχών, θα πρέπει να κινήσουμε το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων μέσα από στοχευμένες δράσεις εκμεταλλευόμενοι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Οι νέοι της υπαίθρου μπορούν να καταστούν ενεργοί και δραστήριοι πολίτες και μαζί με τους πιο παλιούς κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να γίνουν πρεσβευτές της θετικής αλλαγής, καθιστώντας τις αγροτικές περιοχές οικονομικά ισχυρότερες και τον ξένο και ντόπιο τουρισμό ποιοτικότερο.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος Δερύνειας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση