ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Παραγωγή έργου, εν μέσω πανδημίας

Του ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Ο προγραμματισμός και οι δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) κατά το προηγούμενο διάστημα αφορούσαν μεν στα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και την τηλεκπαίδευση για την οποία χρειάζεται σίγουρα ξεχωριστή αναφορά για το επιτυχές αυτό άλμα του δημόσιου σχολείου. Οι πολιτικές δε του Υπουργείου δεν σταμάτησαν και τα πεπραγμένα αφορούν και σε πολλά άλλα όπως καταγράφονται πιο κάτω:

1) Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση προκηρύχτηκε πανευρωπαϊκός διαγωνισμός για το Μηχανογραφικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Παιδείας, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για εκσυγχρονισμό και μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, με προϋπολογισμό έργου 27,8 εκατ. ευρώ.

2) Ξεκίνησε το σχέδιο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε συνεργασία με την Α.Η.Κ. σε 405 σχολικά κτήρια. Οι σχετικές εργασίες θα ολοκληρωθούν τον Mάρτιο 2022. Το έργο κοστολογείται σε περίπου 9 εκατ. ευρώ και θα επιφέρει ετήσια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος/εξοικονόμηση αξίας περίπου 700.000 ευρώ.

3) Ξεκίνησε η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος PEDIA σε συνεργασία με το Γραφείο Ενέργειας Κύπρου και με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon για τη βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών κτηρίων, για σχολεία σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Το έργο ξεκινά πιλοτικά σε 25 σχολεία, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ θα επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας ύψους 250 χιλιάδων ευρώ ετησίως μόνο για τα 25 σχολεία.

4) Συνεχίστηκε στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης η εφαρμογή του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης των μαθητών/τριών με την επιτυχή διεξαγωγή για πρώτη φορά των εξετάσεων πρώτου τετραμήνου στην Α΄ Λυκείου και Τεχνικών Σχολών τον Δεκέμβριο 2019. Φέτος προβλέπεται γραπτή αξιολόγηση τετραμήνων και για την Α΄ και για τη Β΄ τάξη Λυκείων/Τεχνικών Σχολών, ενώ κατά το επόμενο σχολικό έτος αυτή η διαδικασία αξιολόγησης θα εφαρμοστεί και στη Γ΄ Λυκείου/Τεχνικών Σχολών.

5) Είχαμε την ανακοίνωση των καλύτερων αποτελεσμάτων για τους μαθητές μας στην έρευνα Διεθνών Τάσεων στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, TIMSS-2019. Είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά οι μαθητές και μαθήτριές μας, τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο, παρουσιάζουν μαθησιακά αποτελέσματα καλύτερα από τον μέσο όρο. Η χώρα μας εντάσσεται πλέον στην ομάδα των πρώτων χωρών.

6) Εφαρμόζεται ήδη στη Μέση Εκπαίδευση ένα πιο λειτουργικό και ορθολογικό σχέδιο εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία για να αξιοποιηθούν καλύτερα οι διαθέσιμοι πόροι και να δοθούν πραγματικές ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά. Έχει ετοιμαστεί και ένα ανάλογο σχέδιο ριζικής αναθεώρησης των δομών διδασκαλίας σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία για τη Δημοτική Εκπαίδευση.

7) Η Κύπρος ήδη καθιερώνεται σταδιακά ως ένα περιφερειακό διεθνές κέντρο πανεπιστημιακών σπουδών. Με 53.262 φοιτητές, από τους οποίους 39.203 σε πανεπιστημιακό επίπεδο οι φοιτητές 48% προέρχονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 46% είναι Κύπριοι και 6% έρχονται από τρίτες χώρες.

8) Βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων το Νομοσχέδιο για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του προέδρου της Δημοκρατίας και στοχεύει στο να δοθεί η σημασία που αναλογεί στον πολιτισμό, καθώς και να δημιουργηθεί μια μόνιμη δομή και μηχανισμούς για την άσκηση μιας πιο συγκροτημένης πολιτικής για τον Πολιτισμό.

Μπορούν και πρέπει να αναφερθούν επίσης τα ακόλουθα: ολοκληρώνονται αυτή την περίοδο οι εργασίες για τη δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης της Ειδικής Εκπαίδευσης και η ετοιμασία συστάσεων, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από την Ε.Ε., οι οποίες θα οδηγήσουν στη σύνταξη Κανονισμών για την Ειδική Εκπαίδευση, βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας η νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση και την αναγνώριση της επαγγελματικής ιδιότητας των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων σε τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας, η έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων, η διοικητική αναδόμηση του Υπουργείου, η διάθεση του συνόλου των προϋπολογισμένων πόρων για τα φοιτητικά επιδόματα με την καταβολή και έκτακτου χριστουγεννιάτικου φοιτητικού επιδόματος, η οικονομική αυτονόμηση της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, η έναρξη διαβουλεύσεων με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης που αφορά την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, η έναρξη της διαδικασίας για την ολοκλήρωση του σχεδίου αξιολόγησης μαθητών/-τριών με καινοτόμες εισηγήσεις, η σε πιλοτική φάση εφαρμογή διαδικασίας πιστοποίησης της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε συνεργασία με τον οργανισμό Cambridge Assessment, η υποβολή εννέα προτάσεων στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιδίωξη για έργα συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, η παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ο οποίος έχει προχωρήσει στην περίοδο αυτή σε πολλές ιδρυματικές αξιολογήσεις πανεπιστημίων και προγραμμάτων, η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα οδηγήσει σε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης υποψηφίων που θα βελτιώσει κατά πολύ τις διαδικασίες επιλογής της Υπηρεσίας Εξετάσεων για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, η έναρξη εργασιών κατασκευής στη Λεμεσό της κεντρικής μονάδας για τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ταυτόχρονα, έχει ετοιμαστεί και υποβάλλεται σύντομα το Νομοσχέδιο για τα ΜΙΕΕΚ. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικά έχουμε τη διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων για τα 60χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας και επετειακών εκδηλώσεων σε σχέση με τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821.

Ο κ. Γιάννης Οικονομίδης είναι υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

 

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση