ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Headquartering: Το παρόν και το μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας

Του Γιώργου Καμπανέλλα

Η αβεβαιότητα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της Covid-19 περιόδου που διανύουμε όσον αφορά την έκταση αλλά και την ένταση της κρίσης, κάτι που καθιστά πολύ πιο δύσκολο τον οικονομικό σχεδιασμό, ο οποίος όπως πρόσφατα ανέφερε ενώπιον του Κοινοβουλίου ο Υπουργός Οικονομικών, πρέπει να χαρακτηρίζεται από δύο παραμέτρους: την ευελιξία αλλά και τις αντοχές.

Καλό το πλεόνασμα ύψους πέραν του €1 δισ. που άφησε ως παρακαταθήκη ο τέως Υπουργός Οικονομικών, καλές κι εύστοχες και οι κινήσεις εξόδου στις διεθνείς αγορές, οι αντοχές μας όμως δεν είναι ανεξάντλητες. Αναμφίβολα και ο πιο κακόπιστος αναγνωρίζει ότι η στρατηγική του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση ήταν επιτυχημένη, αφού ο ρυθμός ανάπτυξης του 2ου τριμήνου ήταν -11,9%, στην Ευρωζώνη -14.7%, ενώ στις λοιπές μεσογειακές και τουριστικές χώρες διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο -17,8%. Δεδομένου ότι συνεχίζουμε χωρίς εφησυχασμό τη μάχη κατά της πανδημίας, διατηρώντας την καλή επιδημιολογική εικόνα, τότε το 2020 δύναται να κλείσει με τη συρρίκνωση του ΑΕΠ κοντά στο 7%. 

Η σύγκριση, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, της πορείας της χώρας μας με άλλες μεσογειακές χώρες, είχε και μια άλλη σημαντική διάσταση, αφού κατέδειξε ότι η Κύπρος δεν είναι τόσο «τουριστική» χώρα όσο νομίζαμε. Ήταν επομένως ξεκάθαρο ότι τομείς όπως αυτοί των χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών ή των κατασκευών, με Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (GVA) της τάξης των 18% με 20%, οι οποίοι απέδειξαν την ανθεκτικότητά τους μέσα σε περιόδους κρίσεων, δεν θα μπορούσε να μην τύχουν της ανάλογης προσοχής του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης.

Όπως πολύ εύστοχα λέχθηκε ενώπιον του Κοινοβουλίου, η παράμετρος της ευελιξίας είναι εξίσου σημαντική για μια δυναμική ανάκαμψη το 2021. Δικαίως λοιπόν, όλο το ενδιαφέρον των φορέων εξωστρέφειας είναι στραμμένο στα νέα κίνητρα που θα υιοθετήσουμε ως χώρα για να βελτιώσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο (FDI Framework), καθιστώντας την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων και ξένων επενδύσεων.

Ως ο αρμόδιος κρατικός οργανισμός για την προώθηση της χώρας στο εξωτερικό και την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων και επενδύσεων, βλέπουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα αρμόδια Υπουργεία να επεξεργάζονται και να υιοθετούν τις προτάσεις και εισηγήσεις που υποβάλαμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Επιστέγασμα αυτών των προσπαθειών αποτελούν οι στοχευμένες εισηγήσεις που καταθέσαμε προς τον Υπουργό Εσωτερικών για αναθεώρηση του πλαισίου εργοδότησης εξειδικευμένου προσωπικού υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς της τεχνολογίας, οι οποίες αφού εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα διευκολύνουν αφάνταστα τη διαδικασία μετεγκατάστασης ξένων εταιρειών στη χώρα μας, με την Κύπρο να γυρίζει σελίδα στο κεφάλαιο Headquartering. Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται και η συνεργασία του Οργανισμού μας με την Υπουργό Εμπορίου για την υιοθέτηση ενός Μηχανισμού Ταχείας Αδειοδότησης ξένων εταιρειών, καθώς και οι σχεδιασμοί μας για συγκέντρωση κάτω από την ίδια στέγη των βασικότερων υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ξένες επιχειρήσεις.

Ακόμα μια πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, πηγάζει από την ιεράρχηση της σημασίας που θα δώσει σε κάθε τομέα της οικονομίας, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2021 και το τριετές πλάνο. Μεταξύ άλλων, η σημασία αυτή θα αποτυπωθεί και από τις προϋπολογισθείσες δαπάνες για την προώθηση των διαφόρων τομέων της οικονομίας στο εξωτερικό και για τη βαρύτητα που η Πολιτεία αποδίδει στη διαχείριση της εικόνας που εκπέμπουμε στο εξωτερικό ως διεθνής επιχειρηματικός και επενδυτικός προορισμός.

*Ο Γιώργος Καμπανέλλας είναι ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση