ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Safe Bulkers - Επενδύει στην περιβαλλοντολογική τεχνολογία ενόψει IMO 2020

Του Πόλυ Β. Χατζηωάννου*

Τα καυσαέρια από τις μηχανές των ποντοπόρων πλοίων περιλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2) το οποίο είναι προϊόν τέλειας καύσης αλλά συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου για αυτό ονομάζεται Green House Gas (GHS) και άλλους ρύπους οι οποίοι είναι άμεσα επιβλαβείς στην υγεία του ανθρώπου ή στο φυσικό περιβάλλον όπως οξείδια του αζώτου (NOx) και οξείδια του θείου (SOx) που δημιουργούν την όξινη βροχή, σωματίδια ατελούς καύσης και άκαυστοι υδρογονάνθρακες.

Ο ΙΜΟ μέσα από συστηματικές μελέτες όπου αναλύεται κάθε φορά το επίπεδο της αντιρυπαντικής τεχνολογίας σε συνδυασμό με την βιώσιμη διείσδυση της για την προστασία του περιβάλλοντος υιοθετεί τις τελευταίες δεκαετίες περιβαλλοντικούς κανονισμούς με στόχο την σταδιακή προσαρμογή της ναυτιλίας στους γενικούς περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται παγκοσμίως μέσα από διεθνείς συνθήκες από τα διάφορα κράτη ή ενώσεις, (UN, ΗΠΑ, EU). Η προτεραιότητα δίνεται στους επιβλαβείς ρύπους όπως είναι οι εκπομπές ΝΟx και SΟx ενώ οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου παρακολουθούνται με ειδικά συστήματα για την λήψη νέων αποφάσεων στα επόμενα χρόνια.

Ο κανονισμός ΙΜΟ Sulphur Cap 2020 είναι ένας πολύ σημαντικός κανονισμός σχεδιασμένος τις τελευταίες δύο δεκαετίες με στόχο να περιορίσει τις επικίνδυνες εκπομπές οξειδίων του θείου. Οι εκπομπές οξειδίων του θείου είναι άμεσα συνδεδεμένες με την όξινη βροχή, η οποία ενώ όταν πέφτει στην θάλασσα εξουδετερώνεται από την φυσική αλκαλικότητα του θαλασσινού νερού, όταν όμως πέφτει στην στεριά έχει καταστροφικά αποτελέσματα στο φυσικό περιβάλλον (δάση, λίμνες κλπ.) και στην υγεία του ανθρώπου.

Εμείς στην Safe Bulkers προχωρούμε στην πλήρη εφαρμογή του κανονισμού IMO Sulphur Cap 2020 εγκαθιστώντας εντός του έτους 2019 συσκευές καθαρισμού καυσαερίων γνωστές ως Scrubbers στον μισό περίπου στόλο μας, οι οποίες διαλύουν τα οξείδια του θείου περνώντας τα καυσαέρια μέσα από πλύση θαλασσινού νερού, προσομοιάζοντας αυτό που κάνει η φύση με την βροχή σε μεγαλύτερη κλίμακα. Για το υπόλοιπο μισό του στόλου μας θα χρησιμοποιήσουμε συμβατά με την νομοθεσία καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο 0.5% αντί 3.5% που είναι σήμερα το γενικό ανώτατο όριο.

Έχουμε επιλέξει ως προμηθευτή Scrubber την Alfa Laval που είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τέτοιου εξοπλισμού και θα τα εγκαταστήσουμε στα ναυπηγεία της Cosco τα οποία έχουν σημαντική εμπειρία σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Συμβατά καύσιμα υπάρχουν και σήμερα. Η αύξηση της ζήτησης τους μπορεί να απαιτεί κάποιες προσαρμογές αλλά εμείς δεν αναμένουμε προβλήματα δεδομένων των διαβεβαιώσεων των διυλιστηρίων και του γεγονότος ότι ακόμη και σήμερα τα περισσότερα καύσιμα είναι μίγματα προϊόντων απόσταξης και βαρέων υπολειμμάτων πετρελαίου. Επιπρόσθετα σημαντικές παραγγελίες Scrubbers για τα πιο ενεργοβόρα πλοία έχουν προχωρήσει, ενώ υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια σε σημαντικό αριθμό κρουαζιερόπλοιων. Επομένως η προσαρμογή έχει αρχίσει εδώ και καιρό. Θεωρούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του 2019 είναι απολύτως επαρκές για την περαιτέρω εξοικείωση της ναυτιλιακής κοινότητας.

Οι επενδύσεις μας σε Scrubbers είναι της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρούμε ότι η προσέγγισή μας είναι ισορροπημένη μεταξύ των δύο εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης, προσδοκώντας να ανταγωνιστούμε επί τη βάσει της διαφοράς τιμής μεταξύ πετρελαίου υψηλής περιεκτικότητας σε θείο και συμβατών καυσίμων για το ήμισυ του στόλου μας όπου εγκαθιστώνται Scrubbers και επί τη βάση της χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμων για το υπόλοιπο μισό που θα χρησιμοποιεί συμβατά καύσιμα.

 * Ο κ. Χατζηιωάννου είναι ο CEO της Safe Bulkers Inc.

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση