ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως Βασικός Μοχλός Εκσυγχρονισμού

Χάρης Τρίκκης *

Η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην δημόσια υπηρεσία στον τόπο μας, αποτελεί σήμερα τη μοναδική οδό για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση της, προωθώντας παράλληλα την διαφάνεια και τον εκδημοκρατισμό των διοικητικών διαδικασιών. Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αυξανόμενη χρήση της από τον πολίτη αυξάνει την πίεση στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα για να υιοθετήσει μεθόδους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ένας βασικός πυλώνας για την ριζική αναδιοργάνωση της δημόσιας υπηρεσίας, ένα στόχο που από την αρχή έχει θέσει η διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Μόνο μέσω της τεχνολογίας μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει το νέο ψηφιακό περιβάλλον με αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών, την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, η χρήση της τεχνολογίας μειώνει τη δυσλειτουργία και το διοικητικό κόστος που απαιτείται από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, καθιστώντας έτσι την επικοινωνία με το κράτος ταχύτερη, αποτελεσματικότερη, πιο διαφανή και λιγότερο δαπανηρή, απελευθερώνοντας πόρους για την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολο της

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω διαφόρων πιλοτικών προγραμμάτων προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως μέτρο εκσυγχρονισμού των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών της, στοχεύοντας μέχρι το 2020 σε μια ανοιχτή και ευέλικτη συνεργασία στις σχέσεις τους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την διευκόλυνση των πολιτών στην απρόσκοπτη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, καινοτόμες προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό και την παροχή φιλικότερων, ταχύτερων, φθηνότερων και ψηφιακών υπηρεσιών.

Για όλους τους ποιο πάνω λόγους, οι Δήμοι της Κύπρου ως τοπικές αρχές αλλά και ως ευρύτερος δημόσιος τομέας, οφείλουν να προωθήσουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οφείλουν να ανταποκριθούν στην ανάγκη για περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες προσφέροντας φιλικότερες, εύκολα προσβάσιμες και άμεσες υπηρεσίες, προς τον δημότη συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του, τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι και στο επίκεντρο της όλης προσπάθειας κατά την επικείμενη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Γραφείο και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Λεμεσού σε συνέχεια των προσπαθειών για υιοθέτηση μιας έξυπνης στρατηγικής για την Λεμεσό με την υποβολή, τον Ιούνιο 2014, 7 προτάσεων για έξυπνες πόλεις από την ευρύτερη στρατηγική ‘Ευρώπη2020’ και αναγνωρίζοντας τα οφέλη από την χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στις διοικητικές διαδικασίες του Δήμου και κατ’ επέκταση την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μετέχει από τις αρχές του 2016 στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Smartgov. Το πρόγραμμα Smartgov ανήκει στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ‘Horizon2020’ για έξυπνες πόλεις ‘Smart Cities’ και στόχο έχει την ανάπτυξη τεχνολογιών και μοντέλων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο Δήμος Λεμεσού, μέσω αυτού του προγράμματος που χρηματοδοτείται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοδοξεί να βελτιώσει και να αναπτύξει την καθημερινή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και των δημοτών. Παράλληλα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της ενδοϋπηρεσιακής επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων του Δήμου, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων της πόλης και των αιτημάτων των δημοτών, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό, τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα και τη χρήση χαρτιού.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος διεξήχθη στις 11 Ιουνίου, σύσκεψη στελεχών του Δήμου Λεμεσού για την καταγραφή προβλημάτων και εισηγήσεων για τον σχεδιασμό του πλάνου που θα ακολουθηθεί. Παρόμοια σύσκεψη έγινε στις 26 Ιουλίου στo Δήμο Quart de Poblet της πόλης Βαλένθια της Ισπανίας που μετέχει ως εταίρος μαζί με το πανεπιστήμιο Krems της Αυστρίας, το πανεπιστήμιο Delft της Ολλανδίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις εταιρείες ActiveSolution, InterFusion Services Ltd και Kenus Informática.

Το πρόγραμμα Smartgov μπορεί να δώσει λύση σε ένα μονό μέρος των συνολικών αναγκών του Δήμου Λεμεσού στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αποτελεί όμως ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Αναγνωρίζει την ανάγκη για την εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και εντοπίζει με ευαισθησία προς τον δημότη τις σημερινές αδυναμίες των διοικητικών του διαδικασιών. Θέτει το όραμα για μια σύγχρονη δημοτική μηχανή που να ανταποκρίνεται στην αποστολή της που δεν είναι άλλη από την υπηρεσία της στον δημότη, την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και τη βέλτιστη αλληλοεπίδραση της με την ενεργό συμμετοχή των δημοτών.

* Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗ.ΣΥ και Προέδρου Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Λεμεσού

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση